Category
Underhållsplan
About This Project

B&B TOOLS är Nordens största leverantör av industriförnödenheter och finns på mer än 200 platser i Sverige, Norge och Finland. På drygt 40 av dessa orter äger koncernen sina fastigheter och där inryms verksamheter såsom butiker, lager och kontor. När fastighetsavdelningen ville effektivisera förvaltningen av fastigheterna och skaffa sig en god överblick över beståndet valde de Sustend Byggkonsult AB för underhållsplanering och relaterade tjänster.

Vårt uppdrag bestod av flera moment där specialanpassade underhållsplaner utgjorde grunden. Utöver dessa gjordes även specifika fastighetsanalyser, värderingar och organisationsförslag. När projektet är klart får B&B TOOLS full koll på sina fastigheter och genom detta även underlag till beslut kring hur en fortsatt hantering av fastighetsbeståndet görs på bästa sätt.