Rättspsykiatriskt centrum Årets Bygge 2017

Att människor påverkas av miljön de vistas i är ingen nyhet. Lite extra spännande blir det nu att se hur stor påverkan det kan ha på dem som omfattas av rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg utsågs nämligen igår till vinnare av Årets Bygge 2017, samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris.

Tidigare låg rättspsykiatrin i de slitna lokalerna på Malmö Östra Sjukhus, som byggdes som mentalsjukhus på 1930-talet. Synen på den psykiatriska vården har utvecklats ofantligt sedan dess. Det nya centret är ljust och trevligt och ändamålsenligt både för intagna och för personal. I byggnaden kommer endast ca 50 patienter och lika många från personalen vistas samtidigt, vilket innebär att det kommer finnas gott om utrymme. Med tanke på byggnadens verksamhet och höga säkerhetsnivå har det varit extra viktigt att bygga stabilt och hållbart och så enkelt att underhålla som det bara är möjligt.

Huset var planerat att bli ett passivhus, det vill säga ett mycket energisnålt hus. Men under projektets gång insåg man att det med ganska små medel skulle gå att göra huset ännu bättre ur energisynpunkt. Målsättningarna höjdes och istället byggde man ett plusenergihus som producerar mer energi än det förbrukar. Elen kommer både ifrån solceller på taket och ett eget vindkraftverk. Idag är huset certifierat enligt Miljöbyggnad nivå guld.

BSK Arkitekter som står bakom arkitekturen har god erfarenhet från just rättspsykiatri. De har tidigare ritat den rättspsykiatriska anläggningen Helix som ligger i Flemingsberg söder om Stockholm. Denna invigdes 2012 och vann Årets Bygge 2013.

Det räcker dock inte med att bygga en bra byggnad för att vinna Årets Bygge, juryn tar även hänsyn till hur hela projektet utförts med avseende på tekniska innovationer, samarbete mellan aktörerna i projektet och ekonomi. Årets vinnare utsågs med följande motivering:

Ett gediget förarbete har lett till en väl genomförd upphandling. Den strikta genomförandeplanen ger förutsättningar att uppnå uppsatta vård- och arbetsmiljökriterier. Ger ljus och rymd och gör att högt uppställda krav och teknisk miljöanpassning får byggnaden i sig att aktivt bidra till samhällets energibalans. Den höga säkerhetsnivån har främjat en robust kvalitetsnivå med långlivade material som kan åldras vackert. Ett lyckat slutresultat har sin bakgrund i en väl genomförd samverkan i tillvaratagandet av tidigare vunna kunskaper och en excellent genomförd byggprocess.

 

Vi gratulerar till det fina priset, och är säkra på att byggnaden är ett enormt kliv på vägen mot en effektivare rättspsykiatrisk vård. För att inte tala om arbetsmiljön för de anställda. Förhoppningsvis kommer många fler byggnader att byggas med lika stor eftertanke framöver.