Regeringens energisatsning glömmer bort hälsan

En ny rapport av branschorganisationen Svensk Ventilation visar att regeringens satsning på stöd till energieffektivisering av flerbostadshus i socioekonomiskt utsatta områden kan slå fel. Risken är sämre inomhusluft och ökad utbredning av astma och allergi hos barn i miljonprogramshus, hävdar man i rapporten.

En stor andel av Sveriges befolkning lider idag av astma och allergi. En av de viktigaste orsakerna är dålig inomhusmiljö, och barn är särskilt känsliga för fukt, mögel och luftföroreningar. Enligt Miljöhälsorapporten 2013 (Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet) är barn i bostäder byggda under miljonprogramsåren 1961-1975 särskilt drabbade. Problemen är generellt större i flerfamiljshus än i småhus och nästan var femte barn i flerbostadshus har astma och/eller allergisnuva.

Sveriges miljonprogramsområden har sedan länge ett omfattande upprustnings- och energieffektiviseringsbehov. Många av flerbostadshusen har stora problem med inomhusluften.

Regeringens beslut från i somras om ett särskilt stöd för renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar är ett steg i rätt riktning. Svensk Ventilation är positiv till att detta stöd kommer att öka renoveringstakten, men hävdar att stödets utformning kan göra att det slår fel. Stödet också bör också kopplas till krav på bra inomhusluft.

Erfarenheter från 1970-talet visar att kampanjer och åtgärder med ensidigt energifokus kan slå tillbaka med försämrad hälsa och sjuka hus i form av mögel, fukt och ohälsosam inomhusmiljö.

Svensk Ventilation menar att regeringens renoveringsstöd troligtvis kommer att bidra till att energieffektiviseringar genomförs, men inte i tillräcklig omfattning. Risken är överhängande att kortsiktiga besparingar nu leder till högre kostnader i framtiden; där boende får betala priset med sin hälsa och ökade samhällskostnader till följd av astma och allergier.

Därför föreslår Svensk Ventilation

  • Statligt stöd för upprustning av miljonprogramsområden villkoras med krav på god inomhusluft
  • Ett anpassat ROT-avdrag som också omfattar hyresfastigheter, för renovering och energieffektivisering av miljonprogramsområden
  • Differentierad fastighetsskatt, där fastigheter med lägre energiförbrukning får lägre skatt.

Det är inte rimligt att barn i socialt utsatta områden ska behöva ha dålig luft hemma. Låt bra inomhusluft gå hand i hand med upprustning och energieffektivisering i miljonprogrammets bostäder. Rivstarta upprustningarna, för inomhusmiljön, för våra barns hälsa och för klimatet, skriver Svensk Ventilation.

Läs mer och ladda ner rapporten på Svensk Ventilations hemsida

 

 

Malin Alstersjö
ma@sustend.se