Relining av avloppsrör får kvalitetskontrollmärkning

Relining är en renoveringsmetod som går ut på att gamla och slitna avloppsrör istället för att bytas ut fodras invändigt med nytt material. Metoden kan fortfarande sägas vara relativt ny i branschen, och det fanns under flera år en viss osäkerhet kring om relining verkligen var en hållbar metod för att renovera avloppsrör.

Vid det här laget har man emellertid kunnat utföra tillräckligt många undersökningar för att kunna konstatera att relining av avloppsrör verkligen är en renoveringsmetod som fungerar väl, under förutsättning att arbetet blir korrekt utfört.

2011 gjorde forskare på KTH en omfattande utredning, vars slutsats blev att resultatet av en relining till väldigt stor del beror på hantverkskunskapen hos den som utför arbetet.

Året efter införde Branschorganisationen Relining i Fastigheter (Brif) på eget initiativ ett kvalitetsprogram med syftet att säkerställa att den som utförde reliningen hade adekvat utbildning för detta.

SP lanserar P-märkning för relining av avloppsrör

 

Avloppsrör

För att få en gemensam branschstandard och göra det tryggare och enklare för fastighetsägare som väljer att renovera sitt avloppssystem med hjälp av relining har SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) nu lanserat en P-märkning för metoden. Den nya P-märkningen fokuserar på materialet och utförandet av reliningen och innebär en kontroll av att produkten uppfyller bland annat lag- och myndighetskrav.

För att få märkningen ska produkten klara av ett antal tester som utförs av SP. Först testas hur materialet i reliningen förändras över tid. Reliningföretaget får sedan utföra relining av ett standardiserat system hos SP, som sedan testar det för att se om det håller tätt och klarar temperaturväxlingar. Utöver detta kommer SP göra kontroller ute på verkliga projekt.

Branschföreningens förhoppning är att p-märkningen ska försvåra för mindre seriösa aktörer med otillräcklig kunskap att fortsätta med sin verksamhet. De nya metodbeskrivningarna tror man kommer hjälpa till att reda ut en del frågetecken avseende vilka användningsområden ett visst material lämpar sig för, vilket också förenklar för fastighetsägaren att bedöma metodens lämplighet i ett specifikt fall.

Läs mer:

Relining eller stambyte – vilket ska man välja?
Om P-märkning
Om Relining

Funderar du på i vilket skick dina avloppsrör är och funderar på om relining vore ett alternativ? Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka det. Vi kan även bistå med byggledning av ert reliningprojekt.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Ett av Sveriges vanligaste isoleringsmaterial orsaken till katastrofbranden i London

22 juni 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

Stambyte - ett stort men nödvändigt ingrepp

28 maj 2020
Teknik & kunskap

Slopa avskrivningar, redovisa underhållsplanen!

4 augusti 2015
Debatt • Teknik & kunskap