Så isolerar du friggeboden eller garaget

friggebod2För att kunna få ut full funktionalitet från ett garage eller en friggebod bör den vara isolerad. Om saker som elektriska verktyg eller färgburkar ska kunna vinterförvaras i friggeboden eller garaget bör utrymmet isoleras för att hålla minst 15 grader året om. För att inte mögel eller röta ska uppkomma är det av stor vikt att isoleringen utförs på rätt sätt. Webbsajten Byggahus.se ville belysa detta i en ingående artikel och kontaktade vår erfarne byggkonsult Magnus Klintenberg för konsultation. ”Hur du går tillväga beror på vilket material som friggeboden eller garaget är byggt i, men det vanligaste är ju att det är ett regelverk av trä med träfasad på utsidan. Då är det mineralull eller stenull som är att föredra. Det är bra material som inte är för täta utan passar bra ihop med träkonstruktioner”, säger Magnus Klintenberg i artikeln.

Därtill behövs kunskap om vindskydd, luftspalt, diffusionsplast mm för att byggnaden ska fungera optimalt.

Läs hela artikeln på Byggahus.se

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64