Stormtrooper bland batterier

Sänk husets energikostnader: lagra el i batterier

Funderar du på hur kostnaderna för din fastighets elförbrukning kan hållas nere? Vill du göra allt du kan för att minska fastighetens miljöpåverkan? Du kanske har funderat på egenproduktion av el med hjälp av solceller, eller kanske till och med redan har installerat en solcellsanläggning?

Då har du kanske också reflekterat över det onödiga momentet att behöva sälja egenproducerad el till din elleverantör under den tid på dygnet som produktionen är högre än fastighetens förbrukning, för att sedan behöva köpa el från nätet för att täcka upp under den tid som förbrukningen är högre än egenproduktionen. Ett moment som kan påverka lönsamheten för solcellsanläggningen så pass att fastighetsägare avstår från att välja detta miljövänliga alternativ.

Ett så pass litet batteri som ett normalstort bilbatteri kan kapa energitopparna rejält för ett flerbostadshus med 25 lägenheter

En vanlig solcellsanläggning kan nämligen inte spara elenergi. Elen förbrukas samtidigt som den produceras. De flesta solcellsanläggningar är därför nätanslutna, så att överskottselen kan skickas ut på nätet och säljas till ett elbolag.  Däremot räcker få solcellsanläggningar till att förse en fastighet med all el den förbrukar under dygnets alla timmar, och ofta behövs el köpas in under vissa tider. Kanske till ett högre pris än den överskottsel som sålts under dagtid. Det bästa vore naturligtvis att all den egenproducerade elen kunde användas, och så lite el som möjligt behövdes köpas in ifrån nätet. Lösningen kan vara att lagra den överflödiga elen som en buffert i ett ordentligt batteri, så att den kan användas när den behövs. På så sätt jämnas behovet av att köpa el externt ut under dygnet. Eftersom batterier är dyra har denna möjlighet tidigare inte varit ekonomiskt försvarbar, men de snabbt sjunkande priserna på batterier av litiumjon-typ har öppnat nya dörrar. Flera producenter, bland annat Tesla, har nu börjat utveckla batterier för detta syfte.

Flerbostadshus tjänar mest på lagring av egenproducerad el

Bilbatteri för lagring av el

Ett normalstort bilbatteri räcker för att väsentligt kunna kapa energitopparna i en hus med 25 lägenheter

Branschorganisationen Power Circle har med stöd av Energimyndigheten och i samarbete med ett antal elleverantörer genomfört en studie för att undersöka potentialen i att använda batterier som energilager i flerbostadshus och villor. Resultatet visar att potentialen är stor, till och med överraskande stor. Ett så pass litet batteri som ett normalstort bilbatteri kan kapa energitopparna rejält för ett flerbostadshus med 25 lägenheter. För en villa blir det inte fullt lika kostnadseffektivt eftersom villor behöver kraftfullare batterier. Det beror på att många villor har säkringsnivåer på mellan 16 och 25 ampere, samtidigt som de flesta nätbolag i Sverige idag har 16 ampere som lägsta nivå för villakunder. Möjligheten att gå ner en säkringsnivå är därmed begränsad, vilket medför att energilager ej blir en kostnadseffektiv lösning om målet är att reducera effekttoppar.

– För att få ytterligare kunskap om hur batterier kan användas i framtidens elsystem behövs nu demonstrationsprojekt där både tekniska och ekonomiska aspekter kan utvärderas i en verklig miljö. Och inte minst tror jag att det krävs innovativa affärsmodeller och en anpassning av regelverk så att nytta skapas både för slutanvändare och elsystem, säger Olle Johansson, VD på Power Circle.

Uttjänta bussbatterier används för lagring av el i miljövänliga Brf Viva

De miljövänliga Viva-husen som byggs på Guldheden i Göteborg kommer gå i bräschen för utvecklingen. Här ska kasserade bussbatterier lagra överskottselen från fastigheternas solceller.

– Bussbatterier kasseras när de har kommit ner i 70–80 procent av sin kapacitet. I en buss är vikten på batteriet i förhållande till kapaciteten kritisk, men så behöver det inte vara i fastigheter, säger Anders C Johansson, projektchef på Riksbyggen.

Exakt hur väl batterierna kommer fylla sitt syfte vet man ännu inte.

– Det är det vi söker svaret på. Bussarna är byggda för att batterierna ska laddas snabbt vid hållplats, men vi tror att möjligheterna är goda för batterierna att få ett andra liv om de inte belastas lika hårt. Vi gissar att de håller i 10 eller 15 år, berättar Claes Sommansson, forsknings- och utvecklingsstrateg på Göteborg Energi.

Hur batterilagret fungerar och hur snabbt kapaciteten sjunker över tid ska utvärderas av Göteborg Energi ihop med Riksbyggen och Volvo.

Nytt statligt stöd för lagring av egenproducerad el

För att påskynda utvecklingen med lagring av egenproducerad el har regeringen beslutat om ett nytt statligt bidrag till privatpersoner. 60 procent av kostnaden, eller maximalt 50 000 kr, kan betalas ut som stöd.

– Det är en början. Småskaliga nätanslutna energilager för el är ett relativt nytt produktområde och vi vill gärna bidra till en utveckling av området som kommer att vara viktigt i framtidens smarta och flexibla elnät, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Bidraget gäller installationer av energilager som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019. Villkoret är att elproduktionsanläggningen är ansluten till elnätet. Ansökningar om bidrag behandlas av Länsstyrelsen.

Sustend håller tummarna för stödet i framtiden även kommer att omfatta andra fastighetsägare. Vill du ha hjälp med att undersöka hur din fastighet kan förbättras ur miljösynpunkt? Vår Energi- och Miljöanalys täcker ju detta. Kontakta oss om du vill höra mer!

Malin Alstersjö
ma@sustend.se