Se upp för asbest i gammalt fönsterkitt!

Asbest i fönsterkitt har tidigare varit ganska okänt. Nu visar en undersökning att fönster från en viss tidsperiod ofta har fönsterkitt med asbest.

Är det dags för fönsterrenovering i sommar? Kommer fönsterkittet behöva bytas? Om fönstren är ifrån tidsperioden 1940-1982 är det stor risk för att fönsterkittet innehåller asbest!

Som fastighetsägare har du ett ansvar att undersöka förekomsten av asbest och andra hälsovådliga material i din fastighet innan renoverings- och ombyggnadsarbeten.

Denna regel känner de flesta till. Men eftersom kännedomen om att asbest förekommer i just fönsterkitt tidigare varit i stort sett obefintlig har detta inte varit brukligt att göra inför fönsterrenoveringar.

Fönsterkitt som kan innehålla asbest
Gammalt fönsterkitt kan innehålla asbest.

 

Dålig kunskap om asbest i fönsterkitt

Asbest sammankopplas vanligen med de grå eternitplattorna som var så vanliga på husfasader under 50-talet men ämnet återfinns väldigt många fler byggnadselement. Men kunskapen om var asbest kan finnas är många gånger ganska dålig. Inte ens de flesta glasmästerier samt bygg- och måleriföretag som ofta arbetar med just renovering av fönster har varit medvetna om att det finns risk för asbest i gammalt fönsterkitt.

Först hösten 2015 kom problemet upp till ytan när en större undersökning genomfördes. Prover togs ifrån fönsterkitt på såväl bostadshus som skolor och andra typer av offentliga lokaler, samtliga byggda under perioden 1940 – 1982.

Vid analysen visade sig vart mycket som vart femte prov innehålla asbest!

Resultatet föranledde fack och arbetsgivare att slå larm om larm om att förekomst av asbest i fönsterkitt var betydligt vanligare än man tidigare trott.

Asbest - den dödliga fibern

27 januari 2017
Teknik & kunskap

Så länge asbesten inte rörs är den ganska ofarlig, det är först när asbestpartiklar hamnar i luften och inandas som den blir skadlig. Vid just fönsterrenovering är det största riskmomentet när fönsterkittet skrapas bort ifrån fönsterkarmarna. Damm innehållandes asbest virvlar upp och inandas.

Asbesten lämnar sedan inte kroppen utan kan leda till cancer många år senare.

Kostnaderna för renoveringen kan öka om det finns asbest i fönsterkittet

Om du äger en fastighet eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening och ni planerar en renovering av fönstren så finns det alltså anledning att läsa på lite extra. Dels har du som fastighetsägare ett ansvar att utreda förekomsten av hälsovådliga material, och dels får du räkna med att om det visar sig att fönsterkittet innehåller asbest så kommer entreprenören behöva vidta extra åtgärder som kommer återspegla sig i kostnaden för renoveringsprojektet.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Underhåll av lekplatser försummas av fastighetsägare

11 maj 2016
Teknik & kunskap

Kostnadsjakten kan leda till katastrof

25 maj 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Ett av Sveriges vanligaste isoleringsmaterial orsaken till katastrofbranden i London

22 juni 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

26 april 2016
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap
Sustend Underhållsplan för bostadsrättsföreningar

Underhållsplan Brf

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap