Grönt fönster

Se upp för asbest i gammalt fönsterkitt!

Är det dags för fönsterrenovering i sommar? Kommer fönsterkittet behöva bytas? Om fönstren är ifrån tidsperioden 1940-1982 är det stor risk för att fönsterkittet innehåller asbest!

Som fastighetsägare har du ett ansvar att undersöka förekomsten av asbest och andra hälsovådliga material i din fastighet innan renoverings- och ombyggnadsarbeten. Denna regel känner de flesta till. Men eftersom kännedomen om att asbest förekommer i just fönsterkitt tidigare varit i stort sett obefintlig har detta inte varit brukligt att göra inför fönsterrenoveringar.

Fönsterkitt som kan innehålla asbest

Gammalt fönsterkitt kan innehålla asbest.

Inte ens de flesta glasmästerier samt bygg- och måleriföretag som ofta arbetar med just renovering av fönster har varit medvetna om att det finns risk för asbest i gammalt fönsterkitt. Först hösten 2015 kom problemet upp till ytan när en större undersökning genomfördes. Prover togs ifrån fönsterkitt på såväl bostadshus som skolor och andra typer av offentliga lokaler, samtliga byggda under perioden 1940 – 1982. Vid analysen visade sig vart mycket som vart femte prov innehålla asbest! Resultatet föranledde fack och arbetsgivare att slå larm om larm om att förekomst av asbest i fönsterkitt var betydligt vanligare än man tidigare trott.

Asbest sammankopplas vanligen med de grå eternitplattorna som var så vanliga på husfasader under 50-talet men ämnet återfinns väldigt många fler byggnadselement. Så länge asbesten inte rörs är den ganska ofarlig, det är först när asbestpartiklar hamnar i luften och inandas som den blir skadlig. Vid just fönsterrenovering är det största riskmomentet när fönsterkittet skrapas bort ifrån fönsterkarmarna. Damm innehållandes asbest virvlar upp och inandas. Asbesten lämnar sedan inte kroppen utan ansamlas och kan leda till cancer många år senare.

Om du äger en fastighet eller bor i en bostadsrättsförening och ni planerar en renovering av fönstren så finns det alltså anledning att läsa på lite extra. Dels har du som fastighetsägare ett ansvar att utreda förekomsten av hälsovådliga material, och dels får du räkna med att om det visar sig att fönsterkittet innehåller asbest så kommer entreprenören behöva vidta extra åtgärder som kommer återspegla sig i kostnaden för renoveringsprojektet.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se