Solceller på tak

Solceller blir ännu lönsammare för din brf

Nya skatteregler, investeringsstöd och sjunkande installationskostnader gör att solceller nu blir en ännu lönsammare affär för din bostadsrättsförening

 

Solenergi i Sverige, med vår långa vinter och dåliga statistik avseende antalet soltimmar, kan det verkligen vara lönsamt? Ja, faktiskt! Solceller, eller solpaneler, har visserligen länge funnits i Sverige, men var tidigare något som mestadels entusiaster och miljövänner satsade på. Kostnaden för installation av en solcellsanläggning var ganska saftig, och effekten blev inte tillräckligt hög för att investeringen skulle bli lönsam. Dessutom satte röriga och oförmånliga skatteregler käppar i hjulet för mindre fastighetsägare som ville satsa på egen energiförsörjning med hjälp av solel.

Från den 1 juli 2016 är solcellsanläggningar på upp till 255 kWt befriade från energiskatten

Den 1 juli 2016 förändrades skattereglerna. Solcellsanläggningar på upp till 255 kWt blev befriade från energiskatten som tidigare var hela 29 öre/kWh. Då bostadsrättsföreningar oftast hamnar i denna kategori har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats betydligt för en brf som vill satsa på solceller. Eftersom priset på solcellsanläggningar samtidigt har sjunkit är nu självförsörjning med hjälp av solel definitivt värt att överväga för en brf. Dessutom har regeringen avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller, vilket man kan ansöka om hos Länsstyrelsen. Stödet är emellertid rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Den bostadsrättsförening som vill skaffa en solcellsanläggning gör alltså bäst i att inte dra ut på processen för länge.

 

Effektiviteten hos solceller som placeras på ett tak påverkas av ett antal faktorer

  • Solinstrålning (beror på breddgrad)
  • Väderstreck (mot söder är bäst)
  • Solcellsmodulernas lutning (mellan 20 och 70 grader, beroende på breddgrad)
  • Skuggning
  • Nedsmutsning
  • Anläggningens verkningsgrad

 

Om förutsättningarna enligt ovan är goda finns det möjligheter att göra stora besparingar, både ekonomiska och miljömässiga. Den effektiva produktionen från fast monterade solceller i Sverige är vanligtvis 800–1100 kWh per installerad kW och år, beroende på var och hur systemen monteras. Genom att planera in installationen av en solcellsanläggning samtidigt med ett takarbete kan man spara ytterligare stora summor genom samordningseffekter.

Allt fler bostadsföreningar satsar på solceller

Framgångshistorier om bostadsrättsföreningar som satsar på solpaneler finns det gott om. Brf Gasellen i Linköping fick 2013 Solenergiprisets hedersomnämnande för att de med sin nya omfattande solelanläggning är ett föredöme för andra bostadsrättsföreningar.

Solenergi

Allt fler väljer att värna om vår miljö genom att utnyttja solens egen energi

En annan förebild värd att lyftas fram är Brf Promenaden i Falun som mycket engagerat arbetar mot målet att minska sitt avtryck på miljön. Brf Promenaden har genom aktivt miljöarbete och installation av solceller sänkt sin förbrukning från 180 kwH per kvadratmeter till 65 kwH och har redan uppnått miljömålen för 2050. Hatten av för Brf Promenaden!

 

 

Läs mer:

NyTeknik: Så mycket el ger solceller i Sverige
Energimyndigheten: Stöd till solceller
Solelprogrammet: Vanliga frågor och svar om solceller
DT: Bostadsrättsföreningen Promenaden fortsätter satsa på miljön med nya solceller
Solelkommissionen: Idag införs nya solskatten

 

 

Malin Alstersjö
ma@sustend.se