Nybyggt studentboende monteras ner

160 nästan helt färdigbyggda studentbostäder nära Ramberget i Göteborg monteras ner. Istället byggs ett tillfälligt boende för nyanlända på platsen.

_NKN5497I våras stoppades byggnationen av det nästan helt färdigbyggda modulkomplexet med studentlägenheter i Göteborg. Byggnadsnämnden hade 2015 gett klarttecken för byggnation, men byggnationen överklagades i flera instanser, innan en omdiskuterad dom ifrån Mark- och Miljööverdomstolen våren 2016 slutligen satte stopp för färdigställandet av bostäderna. Motiveringen till domen var att bygglovet medgett ett tidsbegränsat boende, och behovet av studentboende är inte tillfälligt utan permanent. Trots att en överklagan är inskickad till Högsta Domstolen, och byggnadsnämndens ordförande, Ulf Kamne, har stor tilltro till att Högsta Domstolen skulle göra en annan bedömning, så har nu företaget Prime Living som äger modulerna beslutat att montera ner dem och flytta dem. ”Vi kan inte vänta på en dom i HD. Det kan ta ett par år”, säger Jan Severa, vd för bolaget till GP. 40 lägenheter kommer att flyttas till en tomt tvärs över gatan, och resten av modulerna kommer användas i andra projekt.

_NKN5524Nu har ett nytt bygglov sökts för samma plats, men istället för studentbostäder gäller bygglovet den här gången tillfälliga flyktingbostäder. Initialt när studentboendet fick avslag ansökte man om att få ändra användningsområdet för de redan uppförda modulerna så att de istället kunde utnyttjas som flyktingboende. Domstolen avslog även detta. Domstolens motivering kan tolkas som att anledningen till avslaget var att byggnationen av modulerna var av för hög kvalitet för att anses vara tillfälliga. Det hade bland annats pålats under modulerna, något som också angavs som argument för att bostäderna inte var av tillräckligt tillfällig art. Endast bygglov för tillfälligt boende kunde nämligen beviljas för platsen. Så nu monteras modulboendet ner och flyttas och en ny byggnation av tillfälligt boende för nyanlända, med 370 lägenheter, planeras på platsen. Avtal har tecknats mellan staden och byggaren och man inväntar nu bara att det nya bygglovet ska vinna laga kraft.

_NKN5530Hur ett modulboende som så pass enkelt kan monteras ner och flyttas inte kan anses vara tillfälligt är en fråga som det blir intressant att höra Högsta Domstolens motivering till, om fallet beviljas prövning där. Givetvis respekterar vi domstolens beslut, men det är svårt att bortse från det absurda i att bostäderna inte får stå kvar eftersom de håller för hög kvalitet. Att ta fram en produkt med högre beständighet än väntat borde ju snarare premieras, även om bygglovet är tillfälligt och byggnaderna kommer att monteras ner i framtiden. Vi följer utvecklingen med intresse.

 

Läs mer:

GP: Färdiga studentbostäder kan komma demonteras
GP: Nytt avtal om flyktingbostäder

 

Vill du ha fler intressanta nyheter om vad som sker i byggbranschen? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller följ oss på Facebook.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se