Sustend Byggkonsult i media

fokus_8_klipptUnderhållsplanering är ett ständigt hett tema som ofta återkommer i nyhetsflödet. I SVDs bilaga ”Fokus Bostadsrättsförening” hade ämnet naturligtvis en given plats, och valet av expert föll på Sustend Byggkonsults seniore besiktningsman med mångårig erfarenhet av underhållsplanering, Magnus Klintenberg. I artikeln berörs ett stort problem som återkommer bland såväl bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och kommuner, nämligen att underhållsplanen ses som en kostnad istället som för ett instrument för att hålla nere kostnaderna.

” – Den stora faran i en bostadsrättsförening är när den personliga agendan får alltför stort inflytande i styrelsearbetet. När viljan att hålla nere månadsavgiften överskuggar föreningens skyldighet att underhålla husen. Tyvärr är denna företeelse vanlig, säger Magnus Klintenberg, expert inom underhållsplanering.”

Underhållsplanen är också grundläggande för ett fungerande förvaltningsarbete i en bostadsrättsföreningsstyrelse. Styrelsemedlemmar kommer och går, byter roller och flyttar. En väl dokumenterad underhållsplan gör det möjligt att upprätthålla arbetet på en fungerande nivå, och överföra kunskapen till nya styrelsemedlemmar.

Läs hela bilagan

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64