Sustend underhållsplanerar tak åt Volvo

satelitbildDet har blivit dags för Volvo Lastvagnar att se över yttertaken på den enorma anläggningen i Tuve utanför Göteborg. För det omfattande arbetet att besiktiga och planera underhållet av ca 120 000 kvadratmeter tak anlitades Sustend Byggkonsult.

Anläggningen i Tuve består av ett stort antal byggnader vilket kräver ett välkoordinerat och strukturerat underhållsarbete. För att uppnå detta valdes Sustends enkla och tydliga takbesiktning med tillhörande underhållsplan. Besiktningen utfördes av besiktningsman Magnus Klintenberg och Volvo Lastvagnar har nu fått ett perfekt verktyg som kan användas för bland annat översikt, finansiering, budgetering, som beslutsunderlag, för upphandling m.m. Allt i ett enda grepp och från en enda rejäl partner.

Läs mer om Sustend besiktning

Läs mer om Sustend Underhållsplan

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64