Svartmögel – en fiende som inte bör underskattas

Svartmögel bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Svartmögelangrepp på kakelfogarna vid ett handfat
Svartmögel är en vanlig syn i badrum

 

Svartmögel är ett vanligt problem i hus

Svartmöglet är ett vanligt förekommande problem i hus, såväl utvändigt som invändigt. De mörkt svartgröna prickarna syns ofta i kolonier på fasader, i badrum, på vindar, i källare och på andra ställen där det kan förekomma fukt. Nära dusch, badkar och handfat samt vid diskbänken ser man det oftast. Svartmöglet kan också få fäste i tapeter och på väggar inne i bostadsutrymmet om luftfuktigheten är mycket hög, eller om det förekommer vattenskador.

Eftersom svartmögel trivs på ställen som ofta är svåra att inspektera så finns det dessutom stor anledning att anta att svartmögel är mer förekommande än vad man faktiskt märker.

Fuktproblem och mögelpåväxt?

Läs mer om Sustend Besiktning

Misstänker man att det finns svartmögel i huset, men inte kan hitta det, bör man anlita en specialist. Det finns också särskilda mögelhundar som är tränade i att hitta dolt mögel.

 Är svartmögel skadligt?

Svartmögel på vägg inomhus
Svartmögelangrepp. Här har svartmöglet fått växa till sig ifred bakom en soffa.

 

Några svarta prickar kanske inte verkar så väldigt allvarligt, men svartmögel bör absolut bekämpas omgående. Kolonierna blir snabbt större. Möglet bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Särskilt försiktig bör man vara med torrt svartmögel, eftersom det är pudrigt och lätt dammar.

Att andas in luftburet svartmögeldamm kan leda till akuta lungproblem, och om man exponeras för dammet under längre tid kan lungproblemen bli kroniska.

Har man astma sedan tidigare kan problemen förvärras avsevärt.

Svartmögel på fasaden

Svartmögel på en målad fasad utomhus gör visserligen ingen skada på fasaden så länge färgen är intakt och möglet bara växer på färgytan. Men om det däremot hittar in genom sprickor i färgen kan det orsaka röta i virket. Ju mer svartmöglet får fäste, desto djupare gräver det sig in och desto svårare blir det att få bort. Dessutom bildas det mögelsporer som kan hitta vägen till nya ställen att bilda kolonier på.

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap

Svartmögel kan ligga latent i flera årtionden för att börja gro när rätt förutsättningar uppstår, det vill säga fukt och värme.

Hur får man bort svartmögel?

Svartmögel bör bekämpas så fort man upptäcker det. I målarbutiken eller bygghandeln finns saneringsmedel för olika typer av mögel, avsedda för utomhus- eller inomhusbruk. Klorin och andra vanliga rengöringsmedel kan se ut att få bort möglet, men de dödar bara den mikrobiella växten medan celler och sporer som redan bildats finns kvar. Ett mindre svartmögelangrepp på exempelvis en målad fasad kan däremot gå att tvätta bort med vanlig såpa om möglet inte har trängt igenom färgytan.

Vid förekomst av mycket svartmögel inomhus kan ett luftreningsaggregat behövas, eftersom saneringsmedlet inte tar bort de luftburna gifterna från mögelsporerna. Är skadorna stora är det bäst att anlita en saneringsfirma.

Vid omfattande svartmögelangrepp kan en saneringsfirma använda ”fogging”, en metod som går ut på att mögeldödande medel hettas upp, förångas och släpps ut i det angripna utrymmet. Ångan kommer åt att döda mögel även på svåråtkomliga platser.

”I väldigt många fall är dålig ventilation en anledning till den höga luftfuktighet som gör att svartmöglet gror.”

Helst ska de angripna delarna ersättas med nytt material, eftersom svartmögelsporer och mögelgifter annars inte försvinner helt vilket gör att möglet kan få fäste på nytt.

Svartmögelangrepp kan bero på dålig ventilation

I väldigt många fall är dålig ventilation en anledning till den höga luftfuktighet som gör att möglet gror.

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap

Ventilationen bör därför också ses över i samband med saneringen. Åtgärdas inte orsaken till att möglet uppstod kommer det oundvikligen hitta tillbaka. Är du osäker på anledningen till att din fastighet har fuktproblem bör du därför anlita en byggnadsteknisk besiktningsman.

Svartmögel är ett samlingsbegrepp

Svartmögel ingen specifik mögelsort utan ett samlingsbegrepp för mögelsorter som ser ganska lika ut, i synnerhet färgmässigt. Vanliga svartmögelsorter är Cladosporium, Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum och Fusarium. En expert kan ta reda på vilken svartmögelsort det handlar om genom att ta prover som analyseras i microskop. Exakt vilken typ av mögel ett angrepp består av är dock sällan relevant, eftersom alla svartmögelsorter har ungefär samma egenskaper.

Allt svartmögel är farligt och bör saneras omgående. Några små svarta prickar kan åstadkomma stora bekymmer om de får växa till sig ifred.

Svartmögel är en fiende som inte bör underskattas!

Fuktskador? Vi besiktar, utreder orsaken och föreslår åtgärder.

Kontakta oss här!

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

21 augusti 2017
Teknik & kunskap

Förmånligt statligt bidrag för energieffektivisering av flerbostadshus

13 oktober 2021
Nyheter • Teknik & kunskap

Nyligen ombildade föreningar sitter på en tickande skuldbomb

14 december 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap

Se upp för asbest i gammalt fönsterkitt!

19 maj 2016
Teknik & kunskap

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Förmånligt statligt bidrag för energieffektivisering av flerbostadshus

13 oktober 2021
Nyheter • Teknik & kunskap

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Nyligen ombildade föreningar sitter på en tickande skuldbomb

14 december 2016
Debatt • Teknik & kunskap

5 sätt som träd förstör din fastighet på

1 juni 2016
Teknik & kunskap

Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

26 april 2016
Teknik & kunskap

Förmånligt statligt bidrag för energieffektivisering av flerbostadshus

13 oktober 2021
Nyheter • Teknik & kunskap

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap

Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

18 november 2016
Teknik & kunskap