Besiktning av hus, installationer och mark

Dags för besiktning av huset? Har ni problem med fukt i källaren? Vill du att någon kontrollerar att entreprenören du anlitat har gjort ett bra jobb? Nästan oavsett vilken typ av bygg- eller husbesiktning du behöver så kan en besiktningsman från Sustend utföra den. Med erfaren personal och effektiva processer hjälper vi dig snabbt med teknisk besiktning av bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter, entreprenadbesiktning, kontrollbesiktning, slutbesiktning, besiktning av alla typer av fastigheter såsom exempelvis kyrkor och industrifastigheter. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men vi åtar oss besiktningsuppdrag i större delen av landet.

AvtlAtt bygga och förvalta fastigheter kräver ofta olika typer av besiktningar och undersökningar av fastigheterna. Besiktningens syfte kan vara att utreda status och skick på ett hus, ligga till grund för upprättandet av en underhållsplan eller för att inventera eller godkänna utförda arbeten. Vi utför de flesta typer av husbesiktningar och som alltid redovisar vi våra resultat i utförliga, enkla och tydliga besiktningsprotokoll. Allting besiktningsmannen ser under besiktningen fotograferas och dokumenteras i besiktningsprotokollet och fotona läggs in i besiktningsrapporten tillsammans med beskrivande text. Detta för att ytterligare förtydliga resultatet av besiktningen så att läsaren klart och tydligt förstår innehållet oavsett kunskap och bakgrund.

Följande är våra vanligast förekommande typer av besiktningar av hus och fastigheter:

Teknisk besiktning

Teknisk besiktning kan också benämnas underhållsbesiktning. Med rejäl expertis inom underhåll av olika typer av fastigheter våra besiktningsmän och byggkonsulter efter en besiktning av hus och mark fastslå övergripande underhållsbehov och sammanställa i ett enkelt och tydligt protokoll. Många av våra tekniska besiktningar gör vi för bostadsrättsföreningar som vill ha hjälp att få kontroll över sitt underhållsarbete. Den tekniska besiktningen ligger till grund för underhållsplanen, som ger bostadsrättsföreningen en utmärkt start på förvaltningen av sin fastighet. Läs mer om Sustend Underhållsplan för brf.

Entreprenadbesiktning / slutbesiktning

När en entreprenör är klar med ett arbete bör det besiktas av en opartisk och utomstående besiktningsman. Meningen med entreprenadbesiktningen är att få ett objektivt besked på om beställaren har fått det som är beställt av entreprenören. Vi är vana vid denna roll som domare och den besiktningsman som utför entreprenadbesiktningen levererar kvitto på det hen sett genom enkla och tydliga protokoll senast dagen efter husbesiktningen.

Statusbesiktning

Vid en statusbesiktning detaljbesiktas allt från enskilda byggnadsdelar av hus till hela bestånd av fastigheter för att fastställa statusen på objekten, och resultatet redovisas i enkla och tydliga besiktningsrapporter. Statusbesiktningen kan kompletteras med analys av olika åtgärder med tillhörande kostnadsbedömning och åtgärdsplan. Vi anlitas ofta för bygg- och projektledning av våra kunder, och statusbesiktningen är ett vanligt första steg i vårt tjänstepaket Sustend Byggledning.

Inventeringsbesiktning

En besiktningsman från Sustend går systematiskt igenom beståndet och inventerar det du vill ha reda på. Ytor, antal, typer och andra data hämtas in för att ge dig en heltäckande överblick.

Specialiserade besiktningar

Med hjälp av specialutrustning kan en besiktningsman från Sustend utföra i stort sett vilken mätning eller besiktning som helst. Ljud, ljus, fukt, mögel, radon, asbest och betongprovning är exempel på besiktningar vi utför. Vi kan även bistå med en hel energi- & miljöanalys. Denna kan göras separat men den ingår också som en del av Sustend Underhållsplan Total.