Energi- & Miljöanalys

Bra för miljön och plånboken

Det finns ofta stor potential för fastighetsägare att göra en insats för miljön, både genom små och stora åtgärder. Med vår rejäla energi- och miljöanalys får du som fastighetsägare en komplett genomgång av din fastighet och konkreta åtgärdsförslag över hur du kan göra en insats för miljön och ofta samtidigt spara pengar.

sustend miljö

Analysen kan anpassas i omfattning, från en enklare lista över åtgärdsförslag till en heltäckande analys av fastigheten där samtliga åtgärder vägs mot varandra och förses med en investeringskalkyl. På så vis kan du som fastighetsägare se konkret hur mycket åtgärderna kommer att kosta, vilka besparingar de kan bidra till och hur lång tid det tar innan investeringen betalat av sig. Utöver åtgärder i fastigheten kan vi även hjälpa till med att utforma program för boende och arbetande så att ni tillsammans kan uppnå stora besparingar. Ofta är detta ett förbisett område och med ett tydligt ramverk underlättar ni för alla att jobba i samma riktning.

Energi- och miljöanalysen kan integreras som en del av våra underhållsplaner.