Komponentavskrivning enligt K3

En tydlig och lättarbetad komponentavskrivning för bostadsrättsföreningar och företag

K3 Komponentavskrivning

Komponentavskrivning enligt K3 är det nya huvudregelverket för upprättande av årsredovisning för bostadsrättsföreningar och företag. K3 innebär att byggnader ska delas in i betydande komponenter med olika avskrivningstider, till skillnad från tidigare då hela byggnaden sågs som en enda tillgång med en (oftast alltför lång) avskrivningstid. Majoriteten av våra företagskunder hamnar automatiskt i K3 tack vare sin storlek, men för mindre företag och bostadsrättsföreningar finns även möjligheten att välja K2 som är ett förenklat regelverk.

Med komponentavskrivning enligt K3 fås en mer transparent och verklighetstrogen årsredovisning som tydligt visar hur mycket nyttjandet av byggnaderna verkligen kostar. Den medför också fördelen att underhållsinsatser kan aktiveras som tillgångar i balansräkningen, eftersom underhållsarbetet gör att de åtgärdade byggnadsdelarna åter ökar i värde.

 

Vi hjälper er med komponentfördelningen

Vid övergången till komponentavskrivning enligt K3 krävs att det görs en komponentfördelning, det vill säga att byggnaderna delas in i betydande delar som värderas separat. Man måste alltså veta hur mycket de olika delarna är värda, samt hur länge de beräknas hålla. Ju äldre fastigheten är desto svårare kan detta vara att bedöma.  Med vår kompetens inom byggteknik och underhåll tar vi fram lättarbetade och tydliga komponentstrukturer. Vi följer SABO-företagens välbeprövade rutiner och gör anpassningar för att passa just era önskemål och arbetsprocesser. Komponentfördelningen görs förslagsvis samtidigt som en Sustend  Underhållsplan eftersom båda kräver besiktning och analys av fastigheten. Slutresultatet integreras sedan antingen i underhållsplanen eller levereras som ett enskilt dokument.

Läs mer om Sustend Underhållsplan för Fastighetsbolag

Läs mer om Sustend Underhållsplan för Företag

Läs mer om Sustend Underhållsplan för Bostadsrättsföreningar

Huvudsakliga skillnader mellan regelverken

  • Underhållsåtgärder som syftar till att byta ut en betydande komponent såsom fönsterbyte, takomläggning eller stambyte kan nu aktiveras som tillgång i balansräkningen och slår därmed inte direkt mot resultatet det året, som fallet blir i K2.
  • K3 kräver att byggnaderna delas in i betydande komponenter som var och en förses med nyttjandeperiod och redovisat värde. K2 behandlar fortfarande byggnaden som en enda tillgång.
  • Den totala avskrivningstakten i K3 blir mer ofta något högre, vilket på ett tydligare sätt reflekterar de utgifter som uppstår när byggnaden och dess komponenter slits över tid.

 

Om du står i valet mellan K2/K3, tveka inte att kontakt oss för en kostnadsfri rådgivning!

Läs mer om K2/K3 och komponentavskrivningar