Byggledning för: Bostadsrättsförening | Företag | Fastighetsbolag

Sustend Byggledning

En del av Sustend Projektledning

 

Sustend Byggledning är ett heltäckande tjänstepaket som ger er bekymmersfria byggprojekt, och är ofta en naturlig följd av Sustend Underhållsplan. Tillsammans med er går Sustends byggledare igenom det som behöver åtgärdas och utvecklas på fastigheten. Därefter lägger byggledaren upp en plan på hur det ska utföras. När vi på Sustend jobbar med byggledning tar vi ett helhetsansvar, från upphandling av hantverkare, till genomförande och besiktning. Sustends byggledare hjälper till att säkerställa att arbetet utförs i tid, till bästa möjliga pris och till högsta kvalitet. Med oss som byggledare maximeras fastighetens ekonomiska värde och dess boendekvalitet. Vi har erfarna byggledare som effektivt driver projekten framåt åt er med hjälp av en smart och standardiserad process anpassad för bostadsrättsföreningar. Sist men inte minst sätter vi alltid ett fast pris för vårt byggledningsuppdrag. Det ger alla inblandade trygghet och arbetsro.

Kontakta oss för mer information och/eller beställning!

Sustend Byggledning

En del av Sustend Projektledning

ByggledningSustend Byggledning är ett heltäckande tjänstepaket som ger er bekymmersfria byggprojekt, och är ofta en naturlig följd av Sustend Underhållsplan. Tillsammans med er går Sustends byggledare igenom det som behöver åtgärdas och utvecklas på fastigheten. Därefter lägger byggledaren upp en plan på hur det ska utföras. När vi på Sustend jobbar med byggledning tar vi ett helhetsansvar, från upphandling av hantverkare, till genomförande och besiktning. Sustends byggledare hjälper till att säkerställa att arbetet utförs i tid, till bästa möjliga pris och till högsta kvalitet. Med oss som byggledare maximeras fastighetens ekonomiska värde och dess boendekvalitet. Vi har erfarna byggledare som effektivt driver projekten framåt åt er med hjälp av en smart och standardiserad process anpassad för bostadsrättsföreningar. Sist men inte minst sätter vi alltid ett fast pris för vårt byggledningsuppdrag. Det ger alla inblandade trygghet och arbetsro.

Sustend Byggledning består av följande delmoment

Sustend Byggledning kan användas för alla typer av projekt, från stambyten till fasadrenoveringar och allt däremellan. Tjänsten skräddarsys efter varje projekt, men består vanligtvis av följande delmoment:

Statusbesiktning

Våra byggledare detaljbesiktigar de delar av fastigheten som berörs av projektet för att fastställa nuvarande status och vilka alternativ som bedöms som aktuella för det kommande projektet. Allt dokumenteras i ett enkelt och tydligt besiktningsprotokoll som ofta även förses med budgetpriser för föreslagna åtgärder. För våra byggledningskunder som även har Sustend Underhållsplan så är detta steg redan färdigt då allt material finns färdigt i underhållsplanen.

Projektering

Byggledaren upprättar ritningar, beskrivningar, materialval, allmänna föreskrifter och alla andra uppgifter som krävs för att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. I korthet: När våra byggledare jobbar med byggledning beskriver vi i detalj hur projektet ska genomföras så att det inte råder några tvivel hos dem som ska räkna på projektet.

Förfrågningsunderlag

Byggledaren sammanställer erforderliga underlag till ett enkelt och tydligt förfrågningsunderlag som är utformat så att anbudsräknade entreprenörer snabbt och enkelt ska kunna räkna fram bra och kompletta anbud.

Bygglov och kontrollansvar

I de projekt som kräver bygglov hanterar byggledaren all relaterad administration. Vi erbjuder Kontrollansvar enligt PBL med egen personal.

Anbudsinfordran

Byggledaren går ut med förfrågan till utvalda entreprenörer som passar för det aktuella projektet. Om anbud inkommer som innehåller oklarheter eller brister så tillser vi att nya rättvisande anbud tas fram.

Anbudsvärdering

Byggledaren utvärderar inkomna anbud och ger en slutlig rekommendation om vilken entreprenör som bör väljas.

Upphandling och kontraktskrivning

Byggledaren håller ett upphandlingsmöte och upprättar ett korrekt entreprenadkontrakt som ni kan stödja er på i det fortsatta projektet.

Byggmöten och kontroller

En byggledare från Sustend är en aktiv byggledare som kontrollerar pågående arbeten och håller möten och avstämningar så att allt löper på som det ska. Sustends byggledare lägger stor vikt vid att alla inblandade parter ska ha full information om pågående och kommande arbeten.

Slutbesiktning

Byggledaren genomför noggrann slutbesiktning så att allt utförts korrekt. Resultatet är ett protokoll som tydligt specificerar vad som måste åtgärdas.

Stöd under garantitiden

Efter att det huvudsakliga byggledningsarbetet är avklarat bistår byggledaren med rådgivning och handhavande kring ärenden som uppstår under garantitiden.

Sustend Byggledning hjälper er att göra verklighet av underhållsplanen

Många av de kunder som anlitar oss för byggledning har även gjort en Sustend Underhållsplan, vilket gör att vi redan från start har en mycket god kännedom om fastigheten. Det gör att vi oftast kan genomföra arbetet snabbt och med hög kvalitet. När en underhållsplan inte finns på plats kan alltid en förstudie genomföras som fångar upp alla aspekter som ska inkluderas i projektet.

Sustends byggledare håller byggmöten och dokumenterar alla beslut under hela byggprocessen i våra enkla och tydliga mötesprotokoll. De är utformade speciellt med tanke på att kunna följas även av de personer som inte närvarat under mötena, exempelvis styrelseledamöter som inte kan lägga så mycket tid på projektet men ändå vill vara uppdaterade. Alla avvikelser och kostnadsregleringar listas noggrant i varje protokoll. Samma princip gäller när vi utför kontroller och besiktningar under arbetets gång.

Dokumentationen i byggprocessen är en färskvara. Som byggledare anser vi att alla inblandade måste vara underrättade om senaste besked och beslut direkt, så att inte kostsamma fel begås. Därför ser våra byggledare till att alltid skriva och leverera byggmötesprotokoll samma dag som mötet skett.

Om du låter oss på Sustend sköta byggledningen kan du vara säker på att ditt projekt fortlöper bekymmersfritt. Du väljer själv graden av eget engagemang; allt från att komma och titta när allt är färdigt till att delta aktivt vid byggmöten och kontroller på arbetsplatsen.

Intresserad av Sustend Byggledning?

Skicka oss ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss så snart vi kan!