Byggledning för: Bostadsrättsförening | Företag | Fastighetsbolag

Sustend Byggledning

En del av Sustend Projektledning

 

Låter fastighetsägaren fokusera på kärnverksamheten

Som fastighetsägare eller förvaltare vet du att byggprojekt ofta är mycket komplexa och ställer höga krav på kunskaper inom byggteknik, juridik och ekonomi. Med Sustend Byggledning får du ett gediget tjänstepaket och erfarna byggledare som ser till att projekten utförs i tid, till bästa pris och med högsta kvalitet. Vi kan ta helhetsansvar för er byggledning eller erbjuda punktinsatser för att avlasta vid beläggningstoppar. Vår kompetens är så pass bred att vi törs lova att vi har rätt byggkonsult för alla typer av projekt.

Sustend Byggledning består av följande delmoment

Sustend Byggledning bygger på vår vältestade standardprocess, som sedan kan anpassas unikt för varje kund och projekt. Följande steg ingår vanligtvis i olika former:

 • Statusbesiktning/behovsanalys – Vi går noggrannt igenom fastigheten och tillgängliga underlag för att fastställa vad projektet ska innehålla och övriga förutsättningar som måste tas hänsyn till. För kunder som även har Sustend Underhållsplan för fastighetsbolag så är detta steg vanligtvis redan färdigt då allt material finns färdigt i planen.
 • Projektering – Här går vi in i detalj. Ritningar, beskrivningar, materialval, allmänna föreskrifter och alla andra underlag tas fram i samråd med kunden och sätts sedan ihop till ett komplett förfrågningsunderlag.
 • Förfrågningsunderlag – Underlagen från projekteringen sätts ihop till ett komplett förfrågningsunderlag för entreprenören att räkna på. Våra förfrågningsunderlag är specialanpassade för att vara enkla att räkna på, vilket ger er fler och bättre anbud.
 • Bygglov och kontrollansvar – I de projekt som kräver bygglov hanterar vi hela processen. Kontrollansvar enligt PBL löser vi med egen personal.
 • Anbudsinfordran – Vi hämtar in anbud från passande entreprenörer i vårt stora kontaktnät. Tack vare bredden i vårt kontaktnät ökar sannolikheten att bästa möjliga entreprenör för varje projekt kan hittas.
 • Anbudsvärdering – Vi utvärderar inkomna anbud och detaljgranskar de entreprenörer som är aktuella för projektet för att säkerställa att allt är i sin ordning innan kontrakt skrivs.
 • Upphandling och kontraktskrivning – Med ett strukturerat upphandlingsmöte säkerställer vi att alla kontraktsaspekter behandlas, och resultatet blir ett heltäckande entreprenadavtal att stödja sig mot i entreprenaden.
 • Byggmöten och kontroller – Med hjälp av byggmöten, kontroller och aktiv kommunikation driver vi projektet framåt på ett smidigt sätt.
 • Slutbesiktning – Noggranna slutbesiktningar säkerställer att allt utförts korrekt och ev. avvikelser åtgärdas så snabbt som möjligt.
 • Stöd under garantitiden – Om något skulle uppstå under garantitiden hjälper vi till att driva vår kunds ärende.

 

Varför välja Sustend Byggledning?

För många av de kunder som anlitat oss för byggledning har vi även gjort en Sustend Underhållsplan, vilket gör att vi redan från start har en mycket god kännedom om fastigheten. Det gör att vi oftast kan genomföra arbetet snabbt och med hög kvalitet.

Vi håller byggmöten och dokumenterar alla beslut under hela byggprocessen i våra enkla och tydliga mötesprotokoll. De är utformade speciellt med tanke på att kunna följas även av de personer som inte närvarat under mötena, exempelvis styrelseledamöter som inte kan lägga så mycket tid på projektet men ändå vill vara uppdaterade. Alla avvikelser och kostnadsregleringar listas noggrant i varje protokoll. Samma princip gäller när vi utför kontroller och besiktningar under arbetets gång.

Dokumentationen i byggprocessen är en färskvara. Som byggledare anser vi att alla inblandade måste vara underrättade om senaste besked och beslut direkt, så att inte kostsamma fel begås. Därför ser vi till att alltid skriva och leverera byggmötesprotokoll samma dag som mötet skett.

Sustend Byggledning

En del av Sustend Projektledning

ByggledningSom fastighetsägare eller förvaltare vet du att byggprojekt ofta är mycket komplexa och ställer höga krav på kunskaper inom byggteknik, juridik och ekonomi. Med Sustend Byggledning får du ett gediget tjänstepaket och erfarna byggledare som ser till att projekten utförs i tid, till bästa pris och med högsta kvalitet. Vi kan ta helhetsansvar för er byggledning eller erbjuda punktinsatser för att avlasta vid beläggningstoppar. Vår kompetens är så pass bred att vi törs lova att vi har rätt byggkonsult för alla typer av projekt.

Sustend Byggledning består av följande delmoment

Sustend Byggledning bygger på vår vältestade standardprocess, som sedan kan anpassas unikt för varje kund och projekt. Följande steg ingår vanligtvis i olika former:

 • Statusbesiktning/behovsanalys – Vi går noggrannt igenom fastigheten och tillgängliga underlag för att fastställa vad projektet ska innehålla och övriga förutsättningar som måste tas hänsyn till. För kunder som även har Sustend Underhållsplan för fastighetsbolag så är detta steg vanligtvis redan färdigt då allt material finns färdigt i planen.
 • Projektering – Här går vi in i detalj. Ritningar, beskrivningar, materialval, allmänna föreskrifter och alla andra underlag tas fram i samråd med kunden och sätts sedan ihop till ett komplett förfrågningsunderlag.
 • Förfrågningsunderlag – Underlagen från projekteringen sätts ihop till ett komplett förfrågningsunderlag för entreprenören att räkna på. Våra förfrågningsunderlag är specialanpassade för att vara enkla att räkna på, vilket ger er fler och bättre anbud.
 • Bygglov och kontrollansvar – I de projekt som kräver bygglov hanterar vi hela processen. Kontrollansvar enligt PBL löser vi med egen personal.
 • Anbudsinfordran – Vi hämtar in anbud från passande entreprenörer i vårt stora kontaktnät. Tack vare bredden i vårt kontaktnät ökar sannolikheten att bästa möjliga entreprenör för varje projekt kan hittas.
 • Anbudsvärdering – Vi utvärderar inkomna anbud och detaljgranskar de entreprenörer som är aktuella för projektet för att säkerställa att allt är i sin ordning innan kontrakt skrivs.
 • Upphandling och kontraktskrivning – Med ett strukturerat upphandlingsmöte säkerställer vi att alla kontraktsaspekter behandlas, och resultatet blir ett heltäckande entreprenadavtal att stödja sig mot i entreprenaden.
 • Byggmöten och kontroller – Med hjälp av byggmöten, kontroller och aktiv kommunikation driver vi projektet framåt på ett smidigt sätt.
 • Slutbesiktning – Noggranna slutbesiktningar säkerställer att allt utförts korrekt och ev. avvikelser åtgärdas så snabbt som möjligt.
 • Stöd under garantitiden – Om något skulle uppstå under garantitiden hjälper vi till att driva vår kunds ärende.

Varför välja Sustend Byggledning?

För många av de kunder som anlitat oss för byggledning har vi även gjort en Sustend Underhållsplan, vilket gör att vi redan från start har en mycket god kännedom om fastigheten. Det gör att vi oftast kan genomföra arbetet snabbt och med hög kvalitet.

Vi håller byggmöten och dokumenterar alla beslut under hela byggprocessen i våra enkla och tydliga mötesprotokoll. De är utformade speciellt med tanke på att kunna följas även av de personer som inte närvarat under mötena, exempelvis styrelseledamöter som inte kan lägga så mycket tid på projektet men ändå vill vara uppdaterade. Alla avvikelser och kostnadsregleringar listas noggrant i varje protokoll. Samma princip gäller när vi utför kontroller och besiktningar under arbetets gång.

Dokumentationen i byggprocessen är en färskvara. Som byggledare anser vi att alla inblandade måste vara underrättade om senaste besked och beslut direkt, så att inte kostsamma fel begås. Därför ser vi till att alltid skriva och leverera byggmötesprotokoll samma dag som mötet skett.

Om du låter oss på Sustend sköta byggledningen för kan du vara säker på att ditt projekt fortlöper bekymmersfritt. Du väljer själv graden av eget engagemang; allt från att komma och titta när allt är färdigt till att delta aktivt vid byggmöten och kontroller på arbetsplatsen.

Intresserad av Sustend Byggledning?

Skicka oss ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss så snart vi kan!