Underhållsplan för: Bostadsrättsförening | Företag | Fastighetsbolag

Sustend Underhållsplan för fastighetsbolag

Effektiviserar fastighetsförvaltningen

Underhållsplanering har med åren blivit vårt signum. Vi vågar påstå att få företag slår oss på fingrarna när det gäller att identifiera, strukturera, planera och utföra underhållsarbetet för fastighetsbolag. När vi gör en detaljerad genomgång av en fastighets samtliga delar kan det framtida underhållsbehovet bestämmas och mycket pengar sparas. Vi kan undvika dyrt akut underhåll och behandla fastigheten på det sätt den förtjänar på samma gång. Underhållsbehov har en tendens att komma i grupp, dessa projekt kan ofta samordnas på ett smart sätt, på så vis betalar planen oftast av sig själv. Dessutom fungerar den som en enkel checklista för det årliga förvaltningsarbetet vilket ofta är väldigt uppskattat av förvaltarna som genom Sustends Underhållsplan sparar mycket tid och energi. Som komplement till Sustend Underhållsplan rekommenderar vi Planima. Det är ett molnbaserat verktyg som hjälper er att planera underhållet av era fastigheter. Planima har ett användarvänligt gränssnitt och smarta funktioner som gör att ni får full koll på läget och kan spara ytterligare tid och pengar.

Kontakta oss för mer information och/eller beställning!

Detta ingår i Sustend Underhållsplan

Vi ser underhållsplanering som en värdefull arbetsmetodik som ska genomsyra hela organisationen, från driftspersonal till högsta ledning. Sustend Underhållsplan för fastighetsbolag är ett heltäckande system för underhållsarbetet som säkerställer att alla har koll på vad som ska göras, när, och hur mycket det kommer att kosta. Först när hela organisationen är med i arbetet kan man börja skörda de stora fördelarna med underhållsplanering!

Bland de fastighetsbolag som vi hjälper med underhållsplanering finns ofta en stor kompetens och olika processer för att sköta underhållet. Utmaningen är dock att få alla olika funktioner att samverka i ett och samma arbetssätt rörande underhållsarbetet. Istället för att underhållet ska vara beroende av olika dokument, spridda rutiner och ett stort antal personer, försöker vi istället bygga en enkel gemensam struktur. Ett enkelt och gemensamt språk om man så vill. För att kunna åstadkomma detta inleds alltid våra uppdrag med en förstudie där vi fastslår i detalj hur ni som kund arbetar idag och vad ni behöver få ut av er underhållsplanering. Först då kan vi ta fram ett anpassat tjänstepaket som passar varje kunds unika förutsättningar. Vi anpassar bl.a. systemval, detaljgrad, tidshorisont och omfattning unikt för varje kund.

Våra underhållsplaner för fastighetsbolag, som är grunden i arbetsmetodiken, är kända för sin höga användbarhet. De är snarare arbetsverktyg än planer och ska fungera som beslutsunderlag både i det dagliga förvaltningsarbetet och inför större beslut såsom årsbudget. Våra experter finkammar fastigheternas samtliga delar och lägger in resultatet i er anpassade planering. Därefter knyter vi ihop det hela med en ekonomisk analys och hjälper till att införa det nya arbetssättet i organisationen.

Nyttan med en riktigt bra underhållsplan

Full kontroll
Med ett heltäckande system för underhållet vet förvaltarna alltid vad som är på gång och kan enkelt styra och analysera verksamheten. Obehagliga överraskningar minimeras och det blir enkelt att arbeta förebyggande snarare än att släcka bränder.

Effektiv förvaltning
Underhållsplanerna utgör konkreta checklistor över vad som ska göras och ersätter subjektivt tyckande med hårda fakta. Med en gemensam struktur och effektiva processer som vi hjälper er att ta fram kan ni arbeta effektivare än någonsin.

Lägre och jämnare kostnader
Att arbeta förebyggande sparar pengar, något som underhållsplaneringen bidrar stort till. Genom att blicka en bra bit in i framtiden kan även kostnadsmassan spridas ut jämnare och över olika objekt.

En rättvis bild av fastigheterna
Oavsett vem som bedömer fastigheterna så uppskattas objektivitet och fakta, något som underhållsplaneringen erbjuder.

Bättre kreditvärdighet och försäkringsvillkor
Sustend Underhållsplan är ett utmärkt bevis på att organisationen har kontroll på fastigheternas status och kommande underhållsbehov. Detta uppskattas av både kreditgivare och försäkringsbolag.

Kvalitetssystem
Fastighetsunderhåll är förmodligen ett av företagets mest omfattande aktiviteter, så därför är det viktigt att kunna framhålla att det finns gedigna processer på plats. Här utgör underhållsplanerna grunden.

Varför ska ni välja Sustend?

Vi är kända för vår expertis inom underhållsplanering och är stolta över att ha hjälpt ett stort antal kunder till en effektivare förvaltning.

Hög kvalitet och engagerad kundservice
Vi har engagerade byggkonsulter som har en stark passion för fastighetsunderhåll. Detta märks i vår erkänt höga kvalitet och engagemang i allt vi gör.
Knyter ihop teknik och ekonomi
Många av våra kollegor i branschen stirrar sig blinda på tekniska aspekter, men glömmer då det allra viktigaste: pengarna. Vi inser att underhållsplanering är lika mycket ett ekonomiskt verktyg och därför lägger vi mycket krut på att allt vi gör ska kunna översättas till kronor och ören för rationella och snabba beslut.
Enkelt och tydligt
Att arbeta med Sustend ska vara en fröjd – kanske främst för att det är väldigt enkelt att sätta sig in i våra underlag. Genom fokus på människors förståelse snarare än avancerade facktermer får det vi gör stort genomslag i våra kunders organisationer.
Planima – Smart webbapplikation för underhållsplanering
Nöj er inte med döda dokument eller krångliga gamla system! Planima är marknadens mest lättanvända system för underhållsplanering, och har en mängd smarta funktioner som skapar överblick och sparar tid i förvaltningen.
Mer än bara underhållsplanering
Underhållsplanerna ser vi som en start på ett samarbete, där vi även kan hjälpa till med byggledning och förvaltningstjänster när de planerade åtgärderna ska genomföras.

Vårt mål är att alltid göra ett starkt positivt avtryck i våra kunders verksamhet, genom nya arbetssätt och konkreta skapade värden. Vi kommer gärna ut för en kostnadsfri och förutsättningslös presentation om hur vi arbetar med underhållsplanering!

Läs även mer om våra utförda uppdrag  under våra Referenser.

Sustend Underhållsplan för fastighetsbolag

Effektiviserar fastighetsförvaltningen

Underhållsplanering har med åren blivit vårt signum. Vi vågar påstå att få företag slår oss på fingrarna när det gäller att identifiera, strukturera, planera och utföra underhållsarbetet för fastighetsbolag. När vi gör en detaljerad genomgång av en fastighets samtliga delar kan det framtida underhållsbehovet bestämmas och mycket pengar sparas. Vi kan undvika dyrt akut underhåll och behandla fastigheten på det sätt den förtjänar på samma gång. Underhållsbehov har en tendens att komma i grupp, dessa projekt kan ofta samordnas på ett smart sätt, på så vis betalar planen oftast av sig själv. Dessutom fungerar den som en enkel checklista för det årliga förvaltningsarbetet vilket ofta är väldigt uppskattat av förvaltarna som genom Sustends Underhållsplan sparar mycket tid och energi. Som komplement till Sustend Underhållsplan rekommenderar vi Planima. Det är ett molnbaserat verktyg som hjälper er att planera underhållet av era fastigheter. Planima har ett användarvänligt gränssnitt och smarta funktioner som gör att ni får full koll på läget och kan spara ytterligare tid och pengar.

Detta ingår i Sustend Underhållsplan

Vi ser underhållsplanering som en värdefull arbetsmetodik som ska genomsyra hela organisationen, från driftspersonal till högsta ledning. Sustend Underhållsplan för fastighetsbolag är ett heltäckande system för underhållsarbetet som säkerställer att alla har koll på vad som ska göras, när, och hur mycket det kommer att kosta. Först när hela organisationen är med i arbetet kan man börja skörda de stora fördelarna med underhållsplanering!

Bland de fastighetsbolag som vi hjälper med underhållsplanering finns ofta en stor kompetens och olika processer för att sköta underhållet. Utmaningen är dock att få alla olika funktioner att samverka i ett och samma arbetssätt rörande underhållsarbetet. Istället för att underhållet ska vara beroende av olika dokument, spridda rutiner och ett stort antal personer, försöker vi istället bygga en enkel gemensam struktur. Ett enkelt och gemensamt språk om man så vill. För att kunna åstadkomma detta inleds alltid våra uppdrag med en förstudie där vi fastslår i detalj hur ni som kund arbetar idag och vad ni behöver få ut av er underhållsplanering. Först då kan vi ta fram ett anpassat tjänstepaket som passar varje kunds unika förutsättningar. Vi anpassar bl.a. systemval, detaljgrad, tidshorisont och omfattning unikt för varje kund.

Våra underhållsplaner för fastighetsbolag, som är grunden i arbetsmetodiken, är kända för sin höga användbarhet. De är snarare arbetsverktyg än planer och ska fungera som beslutsunderlag både i det dagliga förvaltningsarbetet och inför större beslut såsom årsbudget. Våra experter finkammar fastigheternas samtliga delar och lägger in resultatet i er anpassade planering. Därefter knyter vi ihop det hela med en ekonomisk analys och hjälper till att införa det nya arbetssättet i organisationen.

Nyttan med en riktigt bra underhållsplan

Full kontroll
Med ett heltäckande system för underhållet vet förvaltarna alltid vad som är på gång och kan enkelt styra och analysera verksamheten. Obehagliga överraskningar minimeras och det blir enkelt att arbeta förebyggande snarare än att släcka bränder.

Effektiv förvaltning
Underhållsplanerna utgör konkreta checklistor över vad som ska göras och ersätter subjektivt tyckande med hårda fakta. Med en gemensam struktur och effektiva processer som vi hjälper er att ta fram kan ni arbeta effektivare än någonsin.

Lägre och jämnare kostnader
Att arbeta förebyggande sparar pengar, något som underhållsplaneringen bidrar stort till. Genom att blicka en bra bit in i framtiden kan även kostnadsmassan spridas ut jämnare och över olika objekt.

En rättvis bild av fastigheterna
Oavsett vem som bedömer fastigheterna så uppskattas objektivitet och fakta, något som underhållsplaneringen erbjuder.

Bättre kreditvärdighet och försäkringsvillkor
Sustend Underhållsplan är ett utmärkt bevis på att organisationen har kontroll på fastigheternas status och kommande underhållsbehov. Detta uppskattas av både kreditgivare och försäkringsbolag.

Kvalitetssystem
Fastighetsunderhåll är förmodligen ett av företagets mest omfattande aktiviteter, så därför är det viktigt att kunna framhålla att det finns gedigna processer på plats. Här utgör underhållsplanerna grunden.

Varför ska ni välja Sustend?

Vi är kända för vår expertis inom underhållsplanering och är stolta över att ha hjälpt ett stort antal kunder till en effektivare förvaltning.

Hög kvalitet och engagerad kundservice
Vi har engagerade byggkonsulter som har en stark passion för fastighetsunderhåll. Detta märks i vår erkänt höga kvalitet och engagemang i allt vi gör.
Knyter ihop teknik och ekonomi
Många av våra kollegor i branschen stirrar sig blinda på tekniska aspekter, men glömmer då det allra viktigaste: pengarna. Vi inser att underhållsplanering är lika mycket ett ekonomiskt verktyg och därför lägger vi mycket krut på att allt vi gör ska kunna översättas till kronor och ören för rationella och snabba beslut.
Enkelt och tydligt
Att arbeta med Sustend ska vara en fröjd – kanske främst för att det är väldigt enkelt att sätta sig in i våra underlag. Genom fokus på människors förståelse snarare än avancerade facktermer får det vi gör stort genomslag i våra kunders organisationer.
Planima – Smart webbapplikation för underhållsplanering
Nöj er inte med döda dokument eller krångliga gamla system! Planima är marknadens mest lättanvända system för underhållsplanering, och har en mängd smarta funktioner som skapar överblick och sparar tid i förvaltningen.
Mer än bara underhållsplanering
Underhållsplanerna ser vi som en start på ett samarbete, där vi även kan hjälpa till med byggledning och förvaltningstjänster när de planerade åtgärderna ska genomföras.

Vårt mål är att alltid göra ett starkt positivt avtryck i våra kunders verksamhet, genom nya arbetssätt och konkreta skapade värden. Vi kommer gärna ut för en kostnadsfri och förutsättningslös presentation om hur vi arbetar med underhållsplanering!

Läs även mer om våra utförda uppdrag  under våra Referenser.

Intresserad av Sustend Underhållsplan?

Skicka oss ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss så snart vi kan!