Byggledning för: Bostadsrättsförening | Företag | Fastighetsbolag

Sustend Byggledning

En del av Sustend Projektledning

 

Sustend Byggledning är ett komplett tjänstepaket som effektivt hjälper er att hantera byggprojekten. Ofta följer tjänsten på vårt tidigare arbete med Sustend Underhållsplan eller andra rådgivande tjänster, men den är även anpassad för att fungera precis lika bra som fristående erbjudande. Vi är en oberoende aktör som leder byggprojekt från idé till upphandling, genomförande till besiktigat resultat. När ni anlitar Sustend som byggledare representerar vi er genom hela processen gentemot de entreprenörer som utför arbetet. Vårt mål är att du som kund lugnt ska kunna luta dig tillbaka medan vi sköter byggledningen och driver projektet framåt.

Kontakta oss för mer information och/eller beställning!

Sustend Byggledning

En del av Sustend Projektledning

ByggledningSustend Byggledning är ett komplett tjänstepaket som effektivt hjälper er att hantera byggprojekten. Ofta följer tjänsten på vårt tidigare arbete med Sustend Underhållsplan eller andra rådgivande tjänster, men den är även anpassad för att fungera precis lika bra som fristående erbjudande. Vi är en oberoende aktör som leder byggprojekt från idé till upphandling, genomförande till besiktigat resultat. När ni anlitar Sustend som byggledare representerar vi er genom hela processen gentemot de entreprenörer som utför arbetet. Vårt mål är att du som kund lugnt ska kunna luta dig tillbaka medan vi sköter byggledningen och driver projektet framåt.

Sustend Byggledning – Guidning genom hela processen

Sustend Byggledning skräddarsys efter varje projekt, men består vanligtvis av följande delmoment:

  • Statusbesiktning – Våra byggkonsulter granskar de delar som berörs av projektet för att fastställa nuvarande status och vilka alternativ som bedöms som aktuella. Allt dokumenteras i ett enkelt och tydligt besiktningsprotokoll som ofta även förses med en budgetpriser för föreslagna åtgärder. För våra kunder som även har Sustend Underhållsplan så är detta steg redan färdigt då allt material finns färdigt i planen.
  • Projektering – Vi upprättar alla nödvändiga underlag såsom ritningar, beskrivningar, materialval, allmänna föreskrifter och alla andra uppgifter som krävs för att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. Vi beskriver i detalj hur projektet ska genomföras så att det inte råder några tvivel hos de som ska räkna på projektet.
  • Förfrågningsunderlag – Vi sammanställer erforderliga underlag till ett tydligt förfrågningsunderlag som är utformat så att anbudsräknare snabbt och enkelt ska kunna räkna fram bra och kompletta anbud.
  • Bygglov och kontrollansvar – I de projekt som kräver bygglov hanterar vi hela processen. Vi erbjuder Kontrollansvar enligt PBL med egen personal.
  • Anbudsinfordran – Vi går ut med förfrågan till utvalda entreprenörer i vårt stora kontaktnät som passar för det aktuella projektet.
  • Anbudsvärdering – Vi utvärderar inkomna anbud och ger en slutlig rekommendation om vilken entreprenör som bör väljas.
  • Upphandling och kontraktskrivning – Vi håller ett strukturerat upphandlingsmöte och upprättar ett entreprenadkontrakt som ni kan stödja er på i det fortsatta projektet.
  • Byggmöten och kontroller – Under utförandet är vi en aktiv byggledare som kontrollerar pågående arbeten och håller möten och avstämningar så att allt löper på som det ska. Vi lägger stor vikt vid att alla inblandade parter ska ha full information om pågående och kommande arbeten.
  • Slutbesiktning – Vi genomför noggranna slutbesiktningar så att allt utförts korrekt. Resultatet är ett protokoll som tydligt specificerar vad som måste åtgärdas och när det ska vara färdigt.
  • Hjälp under garantitiden – Vi bistår med rådgivning och stöd under garantitiden så att ni får maximal framgång i era krav.

Sustend Byggledning – Varför välja oss?

Många av våra byggledningsprojekt följer på vårt arbete med Sustend Underhållsplan, vilket gör att vi redan från start har en mycket god kännedom om fastigheten. Det gör att vi oftast kan genomföra arbetet extra snabbt och med hög kvalitet.

Vi håller leder projektet och dokumenterar alla beslut under hela byggprocessen i våra tydliga protokoll. De är utformade speciellt för att kunna följas även av de personer som inte närvarat vid mötena, exempelvis personal som inte kan lägga så mycket tid på projektet men ändå vill vara uppdaterade. Alla avvikelser och kostnadsregleringar listas noggrant för fullständig uppföljning. Samma princip gäller när vi utför kontroller och besiktningar under projektet gång.

Tack vare att vi kommunicerar väldigt aktivt med alla inblandade parter har alla den information de behöver och risken för fel och missförstånd minskar drastiskt. Vi är en aktiv och engagerad byggledare som jobbar hårt för att alla inblandade parter ska vara nöjda.

Om du låter oss på Sustend sköta byggledningen för kan du vara säker på att ditt projekt fortlöper bekymmersfritt. Du väljer själv graden av ert engagemang: från att övervaka till delta aktivt i alla moment.

Intresserad av Sustend Byggledning?

Skicka oss ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss så snart vi kan!