Underhållsplan för: Bostadsrättsförening | Företag | Fastighetsbolag

Sustend Underhållsplan för företag

 

Sustend Underhållsplan för företag hjälper företag att omvandla fastigheter från ett nödvändigt ont till värdefulla tillgångar. Med hjälp av ett heltäckande system för det långsiktiga underhållet får företaget kompletta beslutsunderlag som visar hur fortsatt ägande ska struktureras på bästa vis, eller en god start i en process för att avyttra eller omstrukturera beståndet. På så vis skapar underhållsplanen en bro mellan teknik och ekonomi som hjälper företaget till bästa möjliga beslut.

Sustend Underhållsplan för företag utgör grunden för förvaltningen. Den beskriver precis vad som behöver göras, när det ska göras och hur mycket det kommer att kosta. Genom våra ledord enkelt och tydligt gör vi underhållsplanen till ett verkligt användbart och värdefullt system där ni får en tydlig bild av underhålls- och utvecklingsmöjligheter. Ihop med vår byggledningstjänst förenklar det er fastighetsförvaltning och hjälper er att spara tid och pengar, samt få en riktigt bra överblick över fastigheterna. Som komplement till Sustend Underhållsplan rekommenderar vi Planima. Det är ett molnbaserat verktyg som hjälper er att planera underhållet av era fastigheter. Planima har ett användarvänligt gränssnitt och smarta funktioner som gör att ni får full koll på läget och kan spara ytterligare tid och pengar.

Vi gör också underhållsplaner för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Kontakta oss för mer information och/eller beställning!

Sustend Underhållsplan för företag

 

Gör livet som fastighetsägare enklare

Sustend Underhållsplan för företag hjälper företag att omvandla fastigheter från ett nödvändigt ont till värdefulla tillgångar. Med hjälp av ett heltäckande system för det långsiktiga underhållet får företaget kompletta beslutsunderlag som visar hur fortsatt ägande ska struktureras på bästa vis, eller en god start i en process för att avyttra eller omstrukturera beståndet. På så vis skapar underhållsplanen en bro mellan teknik och ekonomi som hjälper företaget till bästa möjliga beslut.

Sustend Underhållsplan för företag utgör grunden för förvaltningen. Den beskriver precis vad som behöver göras, när det ska göras och hur mycket det kommer att kosta. Genom våra ledord enkelt och tydligt gör vi underhållsplanen till ett verkligt användbart och värdefullt system där ni får en tydlig bild av underhålls- och utvecklingsmöjligheter. Ihop med vår byggledningstjänst förenklar det er fastighetsförvaltning och hjälper er att spara tid och pengar, samt få en riktigt bra överblick över fastigheterna. Som komplement till Sustend Underhållsplan rekommenderar vi Planima. Det är ett molnbaserat verktyg som hjälper er att planera underhållet av era fastigheter. Planima har ett användarvänligt gränssnitt och smarta funktioner som gör att ni får full koll på läget och kan spara ytterligare tid och pengar.

Vi gör också underhållsplaner för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Vad är Sustend Underhållsplan för Företag?

Sustend Underhållsplan för Företag är grunden i en heltäckande arbetsmetodik för fastighetsförvaltning. Genom att gå igenom beståndet i detalj så tar vi reda på vad som behöver göras, när det bör ske och hur mycket det kommer att kosta. Utifrån denna information kan vi sedan ge värdefulla förslag på hur fastighetsförvaltningen ska ske så att en god harmoni kan uppnås med övrig strategi och verksamhet.

Sustend Underhållsplan för Företag är anpassat för organisationer som äger fastigheter, men som inte har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet. I sådana organisationer är det avgörande att fastighetsfunktionen är ett starkt stöd för verksamheten så att den kan uppnå sina mål. För att åstadkomma detta lägger vi upp en enkel och tydlig struktur för underhållsarbetet, och kan även lämna förslag på hur verksamhet, strategi och processer bör ändras för att fastigheterna ännu bättre ska stödja de verksamheter som de inrymmer. I de fall slutsatsen blir att avyttring är aktuellt kan vi hjälpa till med värderingar och analyser som underlättar den fortsatta processen.

Alla parametrar gällande underhållsplaneringen såsom tidshorisont, omfattning, detaljgrad och systemval anpassas alltid specifikt efter varje kunds önskemål.

Sustend Underhållsplan för Företag skapar stora värden

Teknik och ekonomi i harmoni
Underhållsplanerna knyter ihop fastigheternas tekniska behov med den långsiktiga ekonomiska planeringen och företagets strategi. På så vis går det att ta bästa möjliga beslut om hur fastigheterna ska hanteras.

Full kontroll över beståndet
Våra underhållsplaner ger en komplett bild över beståndets status och hur det ska skötas på bästa vis.

Effektivt arbete med fastigheterna
Slipp onödiga diskussioner och analyser. Med ett enda system för underhållsarbetet vet alla vad som ska göras och det blir enkelt att ta beslut.

Sparar pengar
Förutom att mindre tid behöver läggas på förvaltningsfrågor hjälper vi även våra kunder att hitta värdefulla samordningsmöjligheter och ofta även förebyggande åtgärder för att undvika besvärliga skador.

All information på en plats
Underhållsplanering innebär ofta insamling av en stor mängd information, som sedan kan göras tillgänglig för alla interna och externa parter som kan behöva den i arbetet med fastigheterna. Med alla viktiga underlag i ett system kan alla göra korrekta bedömningar och ta snabbast möjliga beslut.

Varför välja oss?

Vi är specialister på underhållsplanering och har en oöverträffat hög kvalitet och kompetensnivå inom denna nisch.

Starkt engagemang och servicekänsla
Vårt passionerade produktionsteam är riktigt duktiga på underhållsplanering. Med smarta processer och aktivt kvalitetsarbete kan du vara säker på att du alltid får en gedigen slutprodukt och en rakt igenom trevlig kundupplevelse hela vägen från förstudie till slutleverans.

Ekonomi och strategi
Vi nöjer oss inte med bara teknik. Genom att kombinera vår rejäla kompetens inom bygg och underhåll med ekonomi, strategi och IT kan vi ge mer värdefulla förslag än den traditionella tekniska konsulten.

Enkelt och tydligt
Vi är kända för vårt motto, och vi nöjer oss inte förrän alla inblandade i projektet förstår och känner sig delaktiga. I våra projekt är ofta flera olika discipliner inblandade, och det ställer krav på att allt vi kommunicerar kan förstås av alla. Foton, illustrationer, enkelt språk och kärnfulla dokument säkerställer att alla är med i kommunikationen.

Planima – Användarvänligt IT-system
Våra kunder har alltid möjligheten att själva välja system, men ofta hamnar ändå valet på vårt egenutvecklade Planima. Vi har byggt in vår spetskompetens inom fastighetsunderhåll i denna lättanvända webbapplikation, vilket gör att vi nu kan erbjuda både det starkaste tjänstepaketet och ett IT-system som stödjer arbetssättet fullt ut.

Alla tjänster ni behöver
Underhållsplanering är ofta starten på längre kundrelationer, där vi kan hjälpa till med kompletterande analyser och övriga förvaltningstjänster såsom fastighetsförvaltningbesiktningar, bygg- och projektledning och utredningar. Vi täcker in det mesta!

Vi är marknadsledande inom underhållsplanering och relaterade tjänster. Om ni vill veta mer om hur vi hjälper företagskunder till en värdeskapande förvaltning så kommer vi gärna ut för en snabb presentation!

Läs även mer om våra utförda uppdrag under våra Referenser.

Intresserad av Sustend Underhållsplan?

Skicka oss ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss så snart vi kan!