Underhåll av lekplatser försummas av fastighetsägare

Underhåll av lekplatsen är något många fastighetsägare verkar glömma bort. När Boverket och Konsumentverket hösten 2015 genomförde besiktning av 26 lekplatser i 5 kommuner blev resultatet nedslående.

Över 500 säkerhetsbrister upptäcktes. I vissa fall handlade det om fabrikationsfel eller att lekutrustningen hade placerats felaktigt, men de allra flesta bristerna berodde helt enkelt på bristande underhåll av lekplatserna.

Besiktningarna gjordes som en uppföljning på en tidigare kontroll som genomfördes 2008, och slutsatsen blev att det fortfarande är vanligt med säkerhetsbrister på lekplatser.

Enligt Konsumentverket var berörda fastighetsägare snabba med att åtgärda de brister som påtalades. Problemet verkar helt enkelt bestå av okunskap bland fastighetsägarna, inte medveten försummelse. Kunskapen om underhåll av lekplatser är helt enkelt för dålig. Fokus i fastighetsförvaltningen och underhållsarbetet ligger oftast på byggnaderna.

Många styrelser i bostadsrättsföreningar är helt enkelt ovetande om hur långt deras ansvar sträcker sig när det gäller lekplatser.

Eftersom barnen är något av de viktigaste vi har, och med hänsyn till hur allvarliga konsekvenser en lekplatsolycka kan få, så kommer vi på Sustend framöver noggrannare förtydliga vikten av regelbunden besiktning och underhåll av lekplatser för våra kunder.

Är du fastighetsägare med skyldighet att underhålla en lekplats?

 

  • Anlita en besiktningsman för årlig besiktning av lekplatserna, även om de vid en snabb titt verkar vara i gott skick. När utrustningen redan börjat rosta och spricka så att bristerna kan ses av en lekman kan det redan vara försent att bara underhålla lekutrustningen, som istället måste bytas ut helt. I allra värsta fall föreligger det risk för att ett barn skadas på grund av att lekutrustningen är i undermåligt skick.
  • Var noga med att regelbundet underhålla lekutrustningen enligt instruktioner från tillverkaren/leverantören och besiktningsmannen. Lägg in underhållsåtgärderna i fastighetens underhållsplan.
  • Se till att det stötdämpande materialet runtomkring är i gott skick och fyller sin uppgift. Om det finns en sandlåda med leksand ska denna också bytas ut regelbundet eftersom sanden förorenas och blir ohygienisk. Detta är förmodligen den underhållsåtgärd som missas allra oftast.

 

Tänk på barnens säkerhet, prioritera inte ned underhåll av lekplatserna i förvaltningsarbetet!