Underhållsplan för bostadsrättsföreningar

Spara tid och pengar genom välplanerat fastighetsunderhåll

Sustend Underhållsplan för bostadsrättsföreningar är en guide för:

 • VILKA underhållsåtgärder behöver genomföras?
 • NÄR ska de genomföras?
 • Vad kommer det att KOSTA?

Rätt använd sparar underhållsplanen både tid och pengar. Genom att samordna underhållsprojekt, prioritera underhållsåtgärderna rätt och jobba förebyggande, hålls totalkostnaderna för fastighetsunderhållet nere.

Sustend Underhållsplan för brf

Först och främst är det en grundlig hälsoundersökning. Hur mår fastigheten egentligen? Underhållsplanen ger en detaljerad bild skickat på husets olika delar är, samt en tydlig guide över hur fastigheten bör underhållas.

När är det dags för stambyte? Hur länge håller fönstren? Vad kommer det kosta att måla om fasaden? Vad behöver vi göra med ventilationen och värmesystemet? Hur ofta måste vi ta fram en energideklaration för att lagen ska efterföljas? Hur mycket behöver vi budgetera för underhållet de kommande 5, 10, 15 eller 30 åren? Allt detta svarar underhållsplanen på. Och mycket, mycket mer.

En fastighet är oändligt mycket mer komplex än bara tak, fasad och stammar. En bra underhållsplan utgör därför också en tydlig och detaljerad beskrivning av vilka delar av hus, mark och installationer som kräver underhåll.

Sustend Underhållsplan är en ovärderlig och tydlig manual över hur fastighetens periodiska underhåll ska skötas. Styrelsen får dels en checklista över underhållsåtgärderna, och dels ett mycket bra underlag för planering och budgetering.

En underhållsplan som är enkel att förstå

Sustend Underhållsplan är enkel att läsa och förstå, även för den som inte är expert. Vår främsta målsättning är att hjälpa alla fastighetsägare, oavsett kunskapsnivå, att ta hand om sin fastighet på bästa sätt. Vi vill förenkla, förbättra och effektivisera fastighetsförvaltningen. Sustend Underhållsplan BRF är nyckeln till tids- och kostnadseffektiv förvaltning. Vanligen omfattar vår underhållsplan 30 år, vilket rekommenderas av Boverket.

Underhållsplanen innehåller:

 • Besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
 • Åtgärdsplan med förväntade kostnader
 • Kostnader per åtgärd och per år
 • Färdiga projektindelningar

För de bostadsrättsföreningar som själva vill kunna uppdatera sin underhållsplan rekommenderar vi Planima – marknadens mest lättanvända system för underhållsplanering. Vill ni sedan ha hjälp även med att genomföra underhållsprojekten så står vi till er tjänst med byggprojektledning.

Behöver din brf en underhållsplan?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för offert!

Företräder du inte en bostadsrättsförening, men behöver en underhållsplan?

Inte bara bostadsrättsföreningar behöver en underhållsplan. Vi upprättar underhållsplaner åt alla fastighetsägare och företag som ansvarar för någon eller flera fastigheter. Exempelvis kommunala bostadsbolag, fastighetsförvaltare, ägare av kommersiella fastigheter och fastighetsansvariga på industriföretag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Exempel Sustend underhållsplan för brf

Detta är Sustend Underhållsplan för BRF

Underhållsplanen visar fastighetens underhållsbehov. Alla planerade underhållsåtgärder tas med, aktuella såväl som kommande. “Enkelt och tydligt” är våra ledord, och vår underhållsplan är ett verkligt användbart dokument som gör förvaltningsarbetet mycket enklare. Sustend underhållsplan brf hjälper bostadsrättsföreningen att spara pengar genom smart planering och samordning av renovering och underhållsåtgärder.

Få ett exempel på Sustend Underhållsplan här!


"Vi är en ganska liten förening..."

Även små munnar behöver mättas. Visserligen inte med lika mycket mat, men även dem med såväl proteiner som kolhydrater och fetter. Lite samma sak är det med fastigheter. En liten byggnad har också ett tak att ta hand om, fönster, stammar, fasad, elcentral och undercentral.

Sustend upprättar underhållsplaner åt alla brf:er. Från dem som har 3-4 lägenheter, till de vanligaste storlekarna 15-25 lägenheter och för de större på upp emot hundra lägenheter. Vi har även underhållsplanerat en hel flygplatsterminal, kommuners hela fastighetsbestånd och massiva industrilokaler, så vi har ingen begränsning uppåt heller!

Möt några av våra underhållsplanerare!

Valentina Perica
Gruppchef Underhållsplanering Göteborg
vp@sustend.se
Göteborg

Hon är handbollsspelaren som är först att hoppa på en ny utmaning. Valentina effektiviserar omhändertagandet av vilken fastighet som helst – oavsett om den redan är byggd eller inte.

Valentina Perica
Gruppchef Underhållsplanering Göteborg
Semat Askari
Projektledare Underhållsplanering Stockholm
sa@sustend.se
Stockholm

Tidigare arbetsledare på entreprenörsidan - nu är Semat underhållsplanerare på Sustend. Hon förser Stockholmskontoret med magiska bakverk och sover som allra bäst på flygplan.

Semat Askari
Projektledare Underhållsplanering Stockholm

Alla delar av fastigheten omfattas av underhållsplanen:

 • Tak
 • Fasader
 • Allmänna utrymmen
 • Installationer
 • Mark och utemiljö
 • Komplementbyggnader

En kunnig och erfaren besiktningsman, eller besiktningskvinna, med särskild kompetens inom underhållsplanering genomför först en grundlig underhållsbesiktning för att kartlägga fastighetens status och sammanställer resultatet i en lättläst besiktningsrapport med bilder och beskrivande text. För samtliga underhållsåtgärder specificeras kostnad, upprepningsintervall, mängder m.m. Med hjälp av denna skapas själva åtgärdsplanen som specificerar samtliga underhållsåtgärder årsvis med kostnader 30 år framåt i tiden. Eller ännu längre för de fastighetsägare som så önskar.

I underhållsplanen tar besiktningsförrättaren hänsyn till hur underhållsarbetet bör struktureras för att förvaltningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Vår underhållsplan ger er en överblick över ekonomin på ett snabbt och enkelt sätt genom sammanställningar och diagram. Det gör att ni får koll på vad ni har framför er och kan använda underhållsplanen som underlag för ekonomiska beslut. Resultatet: en enkel guide för hur fastigheten ska skötas!

Byggkonsulter som gör teknisk besiktning för underhållsplan

Underhållsplanen innebär många fördelar för brf-styrelsen:

Enklare fastighetsförvaltning

Underhållsplanen ger er full koll på fastigheten och dess olika delar, och ni får en tydlig checklista över vad som ska göras och hur mycket det kommer att kosta.

Sparar pengar

Att ta hand om skador eller akut underhåll är väsentligt mycket dyrare än planerat underhåll. En bra underhållsplan medför att underhållsåtgärderna kan planeras i god tid, och föreningen slipper  dyra brandutryckningar. Underhållsplanen gör det också möjligt att spara pengar genom samordningseffekter. Bostadsrättsföreningen slipper dessutom vara oförberedd på stora utgifter.

Hjälper er med strukturering och prioritering

De flesta av våra branschkollegor konstaterar endast underhållsbehovet, men vi nöjer oss inte med det. När vi på Sustend upprättar en underhållsplan hjälper vi er med prioriteringarna. Vi lägger in förslag på hur underhållsåtgärder kan samordnas i lämpliga projekt. Det gör det mycket enklare för er att upphandla arbetena på ett kostnadseffektivt sätt. Om ni vill ha vår hjälp med att genomföra åtgärderna så står vi hjärna till tjänst med byggledning. Vi rekommenderar då att ni tar kontakt med oss tidigt i processen, eftersom det finns många fördelar med att anlita en byggledare redan i idéskedet.

Rätt avsättningsnivå

Vår underhållsplan redovisar tydligt den genomsnittliga kostnaden för underhåll per år. Ett bra underlag för att besluta om avsättning till den yttre underhållsfonden. Hur underhållet ska finansieras är naturligtvis i slutändan alltid styrelsens beslut, men den ekonomiska analysen i underhållsplanen tydliggör vilken budget underhållsbehovet tar i anspråk. Dessutom blir det enklare för styrelsen att presentera underhållets koppling till avgifterna för bostadsrättsföreningens medlemmar, samt motivera eventuella avgiftshöjningar.

Underlättar revisorer och andra externa parters bedömning

Underhållsplanen visar svart på vitt hur föreningen mår och om fastigheten sköts på rätt sätt. Att föreningen har kontroll över underhållskostnaderna och att det finns utrymme i budgeten för att genomföra dem är det viktigaste. Eventuella röda siffror i årsredovisningen blir då inte lika alarmerande.

Höjer kreditvärdigheten

Vid upplåning och omförhandling är en Sustend Underhållsplan Brf ett utmärkt verktyg för att visa att underhållet är under kontroll.

Kvalitetsstämpel

En uppdaterad underhållsplan utgör ett gott bevis för att fastigheten förvaltas på bästa möjliga sätt.

Behöver ni en underhållsplan?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss! Eller ring 010 - 175 69 09!

Digital underhållsplan för enkla beslut i brf-styrelsen

Vad gör Sustend Underhållsplan unik?

Vi är specialister inom underhållsplanering. Vårt mål är att göra Sveriges bästa underhållsplaner och vi kompromissar aldrig. Därför kan ni vara säkra på att ni får en riktigt användbar underhållsplan som kan ligga till grund för er fastighetsförvaltning.

Tydlig koppling till föreningens ekonomi

Vi redovisar tydligt alla förväntade kostnader för föreningens underhåll. Det blir ett supertydligt underlag för er att fatta beslut om avsättning och avgifter.

Underhållsplanen är enkel och tydlig

“Enkelt och tydligt” är vårt motto. Det återkommer i allt vi gör. Vi använder foton, bilder och diagram för att förklara pedagogiskt. Vi undviker avancerade facktermer och kodsystem; fokus är på det språk ni använder och kategorier/ benämningar som ni har nytta av.

Semat Askari på besiktning av fastigheten

Vår underhållsplan tar hänsyn till geografiskt läge

Man kan tro att en underhållsplan i exempelvis Göteborg borde vara likadan som en underhållsplan i Stockholm, om fastigheterna i de olika städerna är exakt likadana. Men så är det inte. Dels påverkar läget hur olika byggnadsdelar slits och åldras och dels kan kostnaderna för underhållsåtgärderna variera beroende på det generella prisläget. En oskyddad fasad på västkusten i Göteborg utsätts för högre påfrestningar av salt, fukt och blåst och behöver målas om tidigare än en skyddad fasad i Stockholm. Å andra sidan är det sannolikt dyrare att anlita en målerifirma i Stockholm. När vi uppskattar underhållsintervaller och kostnader i våra underhållsplaner tar vi hänsyn till faktorer som dessa.

Planima - smart system för digital underhållsplan

Vi använder Planima, en smart och lättanvänd webbapplikation för underhållsplanering. Planimas grundfunktioner har utvecklats med input ifrån Sustends konsulter och vi har idag ett unikt samarbete som gör att vi kan erbjuda er mycket förmånliga avtal. Våra underhållsplaner levereras som pdf men är också upplagda i Planima. Vi bjuder på ett års kostnadsfri användning så att ni själva kan prova på att ändra i planen och ta del av de smarta funktioner för bland annat ekonomisk planering som Planima erbjuder. Marknadens enklaste gränssnitt gör att alla kan arbeta med sin underhållsplan. Ingen utbildning krävs!

 

Underhållsplanen är bara början

Vi ser varje underhållsplan som en inledning på en lång relation. Efter att ni fått er underhållsplan finns vi kvar till ert förfogande och kan bistå med all kompetens ni behöver för att förvalta er fastighet. Men bara om, och när, ni vill. Det finns inga som helst krav.

För nya föreningar är det vanligt att vi också får i uppdrag att agera sakkunnigt ombud vid 2-årsbesiktningen eller 5-årsbesiktningen. Vi utför även de flesta typer av besiktningar. 

Många av våra kunder väljer att ta hjälp av oss när det är dags för underhållsprojekt eller renoveringar. Våra erfarna byggledare kan då driva då hela byggprojektet från början till slut. Vårt mål är att såväl Sustend Underhållsplan  som Sustend Byggledning ska bidra till att spara pengar, höja fastighetens värde på sikt, och ge er ett enklare liv som fastighetsägare.

Smarta styrelsebeslut med underhållsplan för brf

Behöver er brf en underhållsplan?

Vill du träffa oss och prata underhållsplanering? Eller vill du kanske ha en kostnadsfri offert att ta med till resten av styrelsen? Vi pratar mer än gärna med dig! Hör av dig via formuläret, ring 010-1756909 eller maila info@sustend.se