Underhållsplan Brf - en underhållsplan för er bostadsrättsförening

Spara tid och pengar genom välplanerat fastighetsunderhåll

Sustend Underhållsplan BRF är en teknisk underhållsplan som omfattar 50 år och är särskilt anpassad för bostadsrättsföreningar.

Rätt använd sparar underhållsplanen både tid och pengar. Genom samordnade underhållsprojekt och smart prioritering av underhållsåtgärder hålls totalkostnaderna för fastighetsunderhållet nere.

Organisationen Bostadsrätterna har valt Sustend som sin rekommenderade leverantör av underhållsplaner för, och erbjuder sina medlemmar 15% rabatt på Underhållsplan Brf som medlemsförmån.

Läs mer om vad Bostadsrätterna skriver om Sustend Underhållsplan.

Få ett gratis exempel på underhållsplan!

Sustend Underhållsplan Brf är en ovärderlig guide för styrelsen

När är det dags för stambyte? Hur länge håller fönstren? Vad kommer det kosta att måla om fasaden? Vad behöver vi göra med ventilationen och värmesystemet? Hur ofta måste vi ta fram en energideklaration för att lagen ska efterföljas? Hur mycket behöver vi budgetera för underhållet de kommande 5, 10, 15 eller 30 åren? Allt detta, och mycket mer, svarar underhållsplanen på.

En fastighet är oändligt mycket mer komplex än bara tak, fasad och stammar. En bra underhållsplan utgör därför också en tydlig och detaljerad beskrivning av vilka delar av hus, mark och installationer som kräver underhåll.

Sustend Underhållsplan är en tydlig manual över hur fastighetens periodiska underhåll ska skötas. Styrelsen får dels en checklista över underhållsåtgärderna, och dels ett mycket bra underlag för planering och budgetering.

Underhållsplanen innehåller:

  • Besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
  • Åtgärdsplan med förväntade kostnader
  • Kostnader per åtgärd och per år
  • Mängder, dvs antal av varje objekt
  • Färdiga förslag på projektindelningar
Andreas Engberg - specialist på underhållsplanering

En teknisk underhållsplan som är enkel att förstå för alla, oavsett förkunskaper

 

Sustend Underhållsplan är enkel att läsa och förstå, även för den som inte är expert. Vår främsta målsättning är att hjälpa alla fastighetsägare, oavsett kunskapsnivå, att ta hand om sin fastighet på bästa sätt. Vi vill förenkla, förbättra och effektivisera fastighetsförvaltningen.

Omfattar 50 år, men med möjlighet till oändlig förlängning

 

Vanligen omfattar vår underhållsplan 50 år vid leverans, men under förutsättning att den uppdateras kan den i princip användas under hela fastighetens livslängd eftersom utförda åtgärder då läggs in på nytt efter nästa tidsintervall.

Behöver din brf en underhållsplan?

Vill du få en offert att visa för resten av styrelsen? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig! Självklart kan du lämna dina uppgifter även om du inte företräder en bostadsrättsförening, vi upprättar underhållsplaner även åt kommuner, bostadsbolag, industrier och andra fastighetsägare.

Varför behöver bostadsrättsföreningen en underhållsplan?

 

Underhållsplanen gör förvaltningen enklare

Underhållsplanen ger er full koll på bostadsrättsföreningens fastighet och dess olika delar, och ni får en tydlig checklista över vad som ska göras och hur mycket det kommer att kosta.

Planerat underhåll sparar pengar

Att ta hand om skador eller akut underhåll är väsentligt mycket dyrare än planerat underhåll. En bra underhållsplan medför att underhållsåtgärderna kan planeras i god tid, och föreningen slipper  dyra brandutryckningar. Underhållsplanen gör det också möjligt att spara pengar genom samordningseffekter. Bostadsrättsföreningen slipper dessutom vara oförberedd på stora utgifter.

Underhållsplan Brf hjälper er med strukturering och prioritering

De flesta av våra branschkollegor konstaterar endast underhållsbehovet, men vi nöjer oss inte med det. När vi på Sustend upprättar en underhållsplan åt en bostadsrättsförening hjälper vi till med prioriteringarna. Vi lägger in förslag på hur underhållsåtgärder kan samordnas i lämpliga projekt. Det gör det mycket enklare för er att upphandla arbetena på ett kostnadseffektivt sätt. Om ni vill ha vår hjälp med att planering, upphandling eller genomförande av åtgärderna så står vi gärna till tjänst med byggledning. Vi rekommenderar då att ni tar kontakt med oss tidigt i processen, eftersom det finns många fördelar med att anlita en byggledare redan i idéskedet.

Underhållsplan Brf visar hur mycket som är en lämplig nivå på avsättning till underhållsfonden

Underhållsplanen redovisar tydligt den genomsnittliga kostnaden för underhållet per år. Det ger styrelsen ett bra underlag för att besluta om avsättning till den yttre underhållsfonden. Hur underhållet ska finansieras är naturligtvis i slutändan alltid styrelsens beslut, men den ekonomiska analysen i underhållsplanen tydliggör vilken budget underhållsbehovet tar i anspråk. Dessutom blir det enklare för styrelsen att presentera underhållets koppling till avgifterna för bostadsrättsföreningens medlemmar, samt motivera eventuella avgiftshöjningar.

Underhållsplan Brf underlättar revisorers och andra externa parters bedömning

Underhållsplanen visar svart på vitt hur föreningen mår och om fastigheten sköts på rätt sätt. Att föreningen har kontroll över underhållskostnaderna och att det finns utrymme i budgeten för att genomföra dem är det viktigaste. Eventuella röda siffror i årsredovisningen blir då inte lika alarmerande.

Underhållsplan Brf höjer kreditvärdigheten

När bostadsrättsföreningen behöver ta nya lån, eller omförhandla de gamla lånen, är underhållsplanen ett utmärkt verktyg för att visa att underhållet är under kontroll, och att styrelsen tar ansvar både för ekonomin och för fastigheten på ett kompetent sätt.

Underhållsplan Brf är en kvalitetsstämpel

En uppdaterad underhållsplan utgör ett gott bevis för att fastigheten förvaltas på bästa möjliga sätt. Det uppskattas av såväl medlemmar som potentiella köpare och andra intressenter.

"Vi är en ganska liten förening..."

Det spelar ingen roll, hos oss är alla välkomna. En liten byggnad har också ett tak, fönster, stammar, fasad mm. På sätt och vis är underhållsplanen ännu mer viktig för små bostadsrättföreningar, eftersom det blir så mycket mer kostsamt per medlem att behöva hantera akuta reparationer och eftersatt underhåll.

Sustend upprättar underhållsplaner åt alla brf:er. Från små med 3-4 lägenheter, till de allra största med flera hus och hundratals lägenheter. Vi har även underhållsplanerat en hel flygplatsterminal, kommuners hela fastighetsbestånd och massiva industrilokaler, så vi har ingen begränsning uppåt heller!

Vad gör Sustend Underhållsplan Brf unik?

Vi är specialister inom underhållsplanering. Vårt mål är att göra Sveriges bästa underhållsplaner och vi kompromissar aldrig. Därför kan ni vara säkra på att ni får en riktigt användbar underhållsplan som kan ligga till grund för er fastighetsförvaltning.

En underhållsplan med en tydlig koppling till bostadsrättsföreningens ekonomi

Vi redovisar tydligt alla förväntade kostnader för fastighetens underhåll. Styrelsen får ett supertydligt underlag för att kunna fatta beslut om avsättning och avgifter.

En underhållsplan som är enkel och tydlig

“Enkelt och tydligt” är vårt motto. Det återkommer i allt vi gör. Vi använder foton, bilder och diagram för att förklara pedagogiskt. Vi undviker avancerade facktermer och kodsystem; fokus är på det språk bostadsrättsföreningar själva använder och kategorier/benämningar som ni har nytta av.

En underhållsplan som tar hänsyn till geografiskt läge

Man kan tro att en underhållsplan i exempelvis Göteborg borde vara likadan som en underhållsplan i Stockholm, om fastigheterna i de olika städerna är exakt likadana. Men så är det inte. Dels påverkar läget hur olika byggnadsdelar slits och åldras och dels kan kostnaderna för underhållsåtgärderna variera beroende på det generella prisläget. En oskyddad fasad på västkusten i Göteborg utsätts för högre påfrestningar av salt, fukt och blåst och behöver målas om tidigare än en skyddad fasad i Stockholm. Å andra sidan är det sannolikt dyrare att anlita en målerifirma i Stockholm. När vi uppskattar underhållsintervaller och kostnader i våra underhållsplaner tar vi hänsyn till faktorer som dessa.

Vi bjuder på ett års licens i Planima - smart system för digital underhållsplan

Våra underhållsplaner levereras som pdf men vi lägger också in dem i Planima, en smart och lättanvänd webbapplikation för underhållsplanering. Planimas grundfunktioner har utvecklats med input ifrån Sustends konsulter och vi har idag ett unikt samarbete som gör att vi kan erbjuda er mycket förmånliga avtal.  Vi bjuder på ett års kostnadsfri användning så att ni själva kan prova på att ändra i planen och ta del av de smarta funktioner för bland annat ekonomisk planering som Planima erbjuder. Marknadens enklaste gränssnitt gör att alla kan arbeta med sin underhållsplan. Ingen utbildning krävs!

//sustend.se/content/uploads/2022/07/projektledning-byggprojektledare-liten.jpg

 

Underhållsplanen är bara början

Vi ser varje underhållsplan som en inledning på en lång relation. Efter att ni fått er underhållsplan finns vi kvar till ert förfogande och kan bistå med all kompetens ni behöver för att förvalta er fastighet. Men bara om, och när, ni vill. Det finns inga som helst krav.

För nya föreningar är det vanligt att vi också får i uppdrag att agera sakkunnigt ombud vid 2-årsbesiktningen eller 5-årsbesiktningen. Vi utför även de flesta typer av besiktningar. 

Många av våra kunder väljer att ta hjälp av oss när det är dags för underhållsprojekt eller renoveringar. Våra erfarna byggledare kan då driva då hela byggprojektet från början till slut. Vårt mål är att såväl Sustend Underhållsplan  som Sustend Byggledning ska bidra till att spara pengar, höja fastighetens värde på sikt, och ge er ett enklare liv som fastighetsägare.

Bild på framsidan av en underhållsplan

Exempel på underhållsplan för bostadsrättsförening

Vill du se själv hur smidigt det kan vara? Få ett gratis exempel på en underhållsplan!