Sustend underhållsplan brf

Valentina Perica - Projektledare inom underhållsplanering på Sustend

En underhållsplan är på gång – Underhållsplanerare Valentina Perica är ute på uppdrag

Vår underhållsplan brf är som en grundlig hälsoundersökning. Hur fastigheten egentligen? När vi tar fram en underhållsplan för en bostadsrättsförening gör vi först en noggrann besiktning av hela fastigheten. Underhållsplanerarna på Sustend är rutinerade besiktningsmän med särskilt erfarenhet just av underhållsbesiktningar. Underhållsplanen som skapas efter besiktningen ger er en detaljerad bild över husets status, samt en tydlig guide på hur ni kan förvalta fastigheten på bästa sätt.

En underhållsplan är unik för varje fastighet. Alla fastigheter är olika och kräver olika underhållsåtgärder. Vi skapar därför inte er underhållsplan med hjälp av någon mall utan en besiktningsman går noga igenom varje fastighet och dess unika förutsättningar. En noggrann underhållsbesiktning följt av en detaljerad åtgärdsplan och en ekonomisk analys blir tillsammans vår underhållsplan för brf.

Sustends underhållsplan är enkel att läsa och förstå, även för den som inte är expert. För de bostadsrättsföreningar som själva vill kunna uppdatera sin underhållsplan allteftersom underhållsåtgärder utförs erbjuder vi Planima – marknadens mest lättanvända system för underhållsplanering. Vill ni sedan ha vår hjälp även med att genomföra underhållsprojekten så står vi till er tjänst med byggledning.

Vi upprättar även underhållsplaner för företag och fastighetsbolag.

 

Detta är Sustend underhållsplan brf

Underhållsplanen visar fastighetens underhållsbehov. Alla planerade underhållsåtgärder tas med, aktuella såväl som kommande. VAD som ska göras, NÄR det ska göras och hur mycket det kommer att KOSTA är tydligt redovisat på ett sätt som alla kan förstå. “Enkelt och tydligt” är våra ledord, och vår underhållsplan är ett verkligt användbart dokument. Förutom att svara på frågorna “vad, när och vad kostar det” gör vår underhållsplan förvaltningsarbetet mycket enklare. Sustend underhållsplan brf hjälper föreningen att spara pengar genom smart planering och samordning av renovering och underhållsåtgärder.

Alla delar av fastigheten omfattas av underhållsplanen; tak och fasader, allmänna utrymmen, utemiljö, installationer och komplementbyggnader. En kunnig och erfaren besiktningsman besiktigar grundligt hela fastigheten, och sammanställer därefter resultatet i en lättläst rapport med bilder och beskrivande text. Samtliga åtgärder läggs dessutom in i en databas där åtgärder, kostnad, intervall, mängder m.m. specificeras. Med hjälp av denna skapas själva åtgärdsplanen som specificerar samtliga underhållsåtgärder årsvis med kostnader 30 år framåt i tiden.

I underhållsplanen tar besiktningsmannen hänsyn till hur underhållsarbetet bör struktureras för att förvaltningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Vår underhållsplan innehåller dessutom en ekonomisk analys med nyckeltal och sammanfattande diagram, analys av föreningens yttre fond samt hur avsättningar kan dimensioneras på bästa sätt kopplat till det underhållsbehov underhållsplanen visar på. Resultatet: en enkel guide för hur fastigheten ska skötas!

En underhållsplan brf från Sustend ger bostadsrättsföreningen följande fördelar:

Enklare fastighetsförvaltning

Underhållsplanen ger er full koll på fastigheten och dess olika delar, och ni får en tydlig checklista över vad som ska göras och hur mycket det kommer att kosta.

Sparar pengar

Att ta hand om skador eller akut underhåll är väsentligt mycket dyrare än planerat underhåll. En bra underhållsplan medför att underhållsåtgärderna kan planeras i god tid, och föreningen slipper  dyra brandutryckningar. Underhållsplanen gör det också möjligt att spara pengar genom samordningseffekter. Bostadsrättsföreningen slipper dessutom vara oförberedd på stora utgifter.

Hjälper er med strukturering och prioritering

En underhållsplan från Sustend tar underhållsplanering steget längre. De flesta av våra branschkollegor konstaterar endast underhållsbehovet, men vi nöjer oss inte med det. När vi på Sustend upprättar en underhållsplan hjälper vi er med prioriteringarna. Vi lägger in förslag på hur flera underhållsåtgärder kan samordnas i lämpliga projekt. Detta gör det mycket enklare för er att upphandla arbetena på ett kostnadseffektivt sätt. Om ni vill ha vår hjälp med att genomföra åtgärderna står våra byggledare till tjänst med byggledning.

Rätt avsättningsnivå

Vår underhållsplan kopplar underhållsbehovet till hur stor fondavsättning som ska göras varje år.

Underlättar revisorernas och andra externa parters bedömning

Underhållsplanen visar svart på vitt hur föreningen mår och om fastigheten sköts på rätt sätt.

Höjer kreditvärdigheten

Vid upplåning och omförhandling är en Sustend underhållsplan brf ett utmärkt verktyg för att visa att underhållet är under kontroll.

Kvalitetsstämpel

En uppdaterad underhållsplan utgör ett gott bevis för att fastigheten förvaltas på bästa möjliga sätt.

Varför ni ska välja en underhållsplan från Sustend

Vi är specialister på underhållsplanering och har fått nöjet att hjälpa hundratals föreningar runtom i landet till en bekymmersfri förvaltning. Se nedan varför så många väljer Sustend underhållsplan brf!

Vi är experter på underhållsplanering

Vårt mål är att göra Sveriges bästa underhållsplaner och vi kompromissar aldrig. Därför kan ni vara säkra på att ni får en riktigt användbar underhållsplan som kan ligga till grund för er fastighetsförvaltning.

Vår underhållsplan innehåller en avsättningsanalys och nyckeltal

Många av våra konkurrenter utelämnar underhållsplanens viktigaste resultat: Avsättningsanalysen. Utan denna får bostadsrättsföreningen ingen analys av hur stora avsättningar för planerat underhåll som behöver göras varje år. För större fastigheter sammanställer vi resultaten i ett antal nyckeltal som på ett enkelt och tydligt sätt redovisar underhållsplanens resultat uppdelat på år och per kvadratmeter i olika perioder.

Vår underhållsplan är enkel och tydlig

“Enkelt och tydligt” är vårt motto. Det återkommer i allt vi gör. En underhållsplan från Sustend är ett intressant och snyggt dokument som alla kan förstå. Vi använder foton, bilder och diagram i mycket hög utsträckning och undviker avancerade facktermer och kodsystem som annars är vanligt förekommande.

Planima – Smart system för underhållsplanering

Vi använder Planima, en smart och lättanvänd webbapplikation för underhållsplanering. Med hjälp av detta verktyg kan föreningen själva engagera sig i underhållsplaneringen, själva eller med vår hjälp. Smarta funktioner och marknadens enklaste gränssnitt gör att alla kan arbeta med sin underhållsplan, ingen utbildning krävs!

Underhållsplanen är bara början

Andreas Engberg - underhållsplanerare på Sustend

Andreas Engberg, besiktningsman och projektledare inom underhållsplanering ger tummen upp för en välskött fastighet

Vi ser varje underhållsplan som en inledning på en lång relation, där vi, om ni önskar, kan bistå med all kompetens som ni behöver för att förvalta er fastighet. När underhållsplanen är levererad har ni möjlighet att teckna ett rabatterat avtal för årlig besiktning och uppdatering av underhållsplanen. Vi hjälper även till med byggledning av kommande underhållsprojekt och renoveringar om ni så önskar, våra erfarna byggledare driver då hela byggprojektet från början till slut. Vårt mål är att såväl Sustend Underhållsplan  som Sustend Byggledning ska bidra till att spara pengar och höja fastighetens värde på sikt, och att ni ska få ett enklare liv som fastighetsägare. Om intresse finns kommer vi gärna ut för en förutsättningslös och kostnadsfri presentation av vårt system och hur vi arbetar med underhållsplanering. Läs även mer om våra utförda uppdrag under Referenser .

 

 

Hör av dig för offert eller frågor om Sustend Underhållsplan!

Vi pratar mer än gärna med dig! Hör av dig via formuläret, ring 010-1756909 eller maila info@nullsustend.se