Underhållsplan för bostadsrättsförening

Underhållsplan för fastighet - framsida

Underhållsplanen talar om VAD som ska göras, NÄR det ska genomföras och vilka KOSTNADER bostadsrättsföreningen bör budgetera för.

 

 • VILKA underhållsåtgärder behöver genomföras?
 • NÄR ska de genomföras?
 • Vad kommer det att KOSTA?

 
Sustend Underhållsplan för brf är som en grundlig hälsoundersökning. Hur mår fastigheten egentligen? Underhållsplanen ger en detaljerad bild skickat på husets olika delar är, samt en tydlig guide över hur fastigheten bör underhållas.

När ska stammarna bytas? Hur länge håller fönstren? Vad kommer det kosta att måla om fasaden? Vad behöver vi göra med ventilationen och värmesystemet? Hur ofta måste vi ta fram en energideklaration för att lagen ska efterföljas? Hur mycket behöver vi budgetera för underhållet de kommande 5, 10, 15 eller 30 åren? Allt detta svarar underhållsplanen på. Och mycket, mycket mer.

En fastighet är oändligt mycket mer komplex än bara tak, fasad och stammar, och en bra underhållsplan utgör därför också en tydlig och detaljerad beskrivning av vilka delar av hus, mark och installationer som kräver underhåll. Sustend Underhållsplan är en ovärderlig och tydlig manual över hur fastighetens periodiska underhåll ska skötas. Styrelsen får dels en checklista över underhållsåtgärderna, och dels ett mycket bra underlag för planering och budgetering.

 

En underhållsplan som är enkel att förstå

Sustends underhållsplan är enkel att läsa och förstå, även för den som inte är expert. Vår främsta målsättning är att hjälpa alla fastighetsägare, oavsett kunskapsnivå, att ta hand om sin fastighet på bästa sätt. Vi vill förenkla, förbättra och effektivisera fastighetsförvaltningen. Sustend Underhållsplan BRF är nyckeln till tids- och kostnadseffektiv förvaltning. Vanligen omfattar vår underhållsplan 30 år, vilket rekommenderas av Boverket.

Underhållsplanen innehåller:

 • Besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
 • Åtgärdsplan
 • Mängder
 • Ekonomisk analys och nyckeltal
 • Rekommendation om avsättning till underhållsfonden

För de bostadsrättsföreningar som själva vill kunna uppdatera sin underhållsplan erbjuder vi Planima – marknadens mest lättanvända system för underhållsplanering. Vill ni sedan ha hjälp även med att genomföra underhållsprojekten så står vi till er tjänst med projektledning. Vi upprättar naturligtvis även underhållsplaner för företag och fastighetsbolag.

 

Detta är Sustend Underhållsplan Brf

Underhållsplanen visar fastighetens underhållsbehov. Alla planerade underhållsåtgärder tas med, aktuella såväl som kommande. “Enkelt och tydligt” är våra ledord, och vår underhållsplan är ett verkligt användbart dokument som gör förvaltningsarbetet mycket enklare. Sustend underhållsplan brf hjälper bostadsrättsföreningen att spara pengar genom smart planering och samordning av renovering och underhållsåtgärder.

Alla delar av fastigheten omfattas av underhållsplanen;

 • Tak
 • Fasader
 • Allmänna utrymmen
 • Installationer
 • Mark och utemiljö
 • Komplementbyggnader

 

En kunnig och erfaren besiktningsman med särskild kompetens inom underhållsplanering genomför först en grundlig underhållsbesiktning och sammanställer resultatet i en lättläst besiktningsrapport med bilder och beskrivande text. Samtliga underhållsåtgärder läggs dessutom in i en databas där åtgärder, kostnad, intervall, mängder m.m. specificeras. Med hjälp av denna skapas själva åtgärdsplanen som specificerar samtliga underhållsåtgärder årsvis med kostnader 30 år framåt i tiden. Eller ännu längre för de fastighetsägare som så önskar.

I underhållsplanen tar besiktningsmannen hänsyn till hur underhållsarbetet bör struktureras för att förvaltningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Vår underhållsplan innehåller dessutom en ekonomisk analys med nyckeltal och sammanfattande diagram, analys av föreningens yttre underhållsfond samt hur avsättningar till underhållsfonden kan dimensioneras på bästa sätt kopplat till det underhållsbehov underhållsplanen visar på. Resultatet: en enkel guide för hur fastigheten ska skötas!

 

Vår underhållsplan ger din bostadsrättsförening följande fördelar:

Enklare fastighetsförvaltning

Underhållsplanen ger er full koll på fastigheten och dess olika delar, och ni får en tydlig checklista över vad som ska göras och hur mycket det kommer att kosta.

Sparar pengar

Att ta hand om skador eller akut underhåll är väsentligt mycket dyrare än planerat underhåll. En bra underhållsplan medför att underhållsåtgärderna kan planeras i god tid, och föreningen slipper  dyra brandutryckningar. Underhållsplanen gör det också möjligt att spara pengar genom samordningseffekter. Bostadsrättsföreningen slipper dessutom vara oförberedd på stora utgifter.

Hjälper er med strukturering och prioritering

Komponentavskrivning enligt K3

De flesta av våra branschkollegor konstaterar endast underhållsbehovet, men vi nöjer oss inte med det. När vi på Sustend upprättar en underhållsplan hjälper vi er med prioriteringarna. Vi lägger in förslag på hur underhållsåtgärder kan samordnas i lämpliga projekt. Det gör det mycket enklare för er att upphandla arbetena på ett kostnadseffektivt sätt. Om ni vill ha vår hjälp med att genomföra åtgärderna så står vi hjärna till tjänst med byggledning. Vi rekommenderar då att ni tar kontakt med oss tidigt i processen, eftersom det finns många fördelar med att anlita en byggledare redan i idéskedet.

Rätt avsättningsnivå

Vår underhållsplan kopplar underhållsbehovet till hur stor avsättning till underhållsfonden som lämpligen bör göras varje år. Hur underhållet ska finansieras är naturligtvis i slutändan alltid styrelsens beslut, men den ekonomiska analysen i underhållsplanen tydliggör vilken budget underhållsbehovet tar i anspråk. Dessutom blir det enklare för styrelsen att presentera underhållets koppling till avgifterna för bostadsrättsföreningens medlemmar, samt motivera eventuella avgiftshöjningar som kan komma att behövas.

Underlättar revisorernas och andra externa parters bedömning

Underhållsplanen visar svart på vitt hur föreningen mår och om fastigheten sköts på rätt sätt. Att föreningen har kontroll över underhållskostnaderna och att det finns utrymme i budgeten för att genomföra dem är det viktigaste. Eventuella röda siffror i årsredovisningen blir då inte lika alarmerande.

Höjer kreditvärdigheten

Vid upplåning och omförhandling är en Sustend Underhållsplan Brf ett utmärkt verktyg för att visa att underhållet är under kontroll.

Kvalitetsstämpel

En uppdaterad underhållsplan utgör ett gott bevis för att fastigheten förvaltas på bästa möjliga sätt.

 

Vad gör vår underhållsplan unik?

Valentina Perica - Besiktningsman och projektledare inom underhållsplanering på Sustend

En underhållsplan är på gång – Underhållsplanerare Valentina Perica gör en underhållsbesiktning

Vi är experter på underhållsplanering

Vi är specialister på underhållsplanering. Vårt mål är att göra Sveriges bästa underhållsplaner och vi kompromissar aldrig. Därför kan ni vara säkra på att ni får en riktigt användbar underhållsplan som kan ligga till grund för er fastighetsförvaltning.

Vår underhållsplan innehåller en avsättningsanalys och nyckeltal

Många av våra konkurrenter utelämnar underhållsplanens viktigaste resultat: Avsättningsanalysen. Utan denna får bostadsrättsföreningen ingen analys av hur stora avsättningar för planerat underhåll som behöver göras varje år. Vi sammanställer resultaten i ett antal nyckeltal som på ett enkelt och tydligt sätt redovisar underhållsplanens resultat uppdelat på år och per kvadratmeter.

Vår underhållsplan är enkel och tydlig

“Enkelt och tydligt” är vårt motto. Det återkommer i allt vi gör. Vi använder foton, bilder och diagram i mycket hög utsträckning och undviker avancerade facktermer och kodsystem som annars är vanligt förekommande.

Vår underhållsplan tar hänsyn till geografiskt läge

Man kan tro att en underhållsplan i exempelvis Göteborg borde vara likadan som en underhållsplan i Stockholm, om fastigheterna i de olika städerna var exakt likadana. Men så är det inte. Dels påverkar läget hur olika byggnadsdelar slits och åldras och dels kan kostnaderna för underhållsåtgärderna variera beroende på det generella prisläget. En oskyddad fasad på västkusten i Göteborg utsätts för högre påfrestningar av salt, fukt och blåst och behöver högst troligt målas om tidigare än en skyddad fasad i Stockholm. Å andra sidan är det högst troligt dyrare att anlita en målerifirma i Stockholm. När vi uppskattar underhållsintervaller och kostnader i våra underhållsplaner tar vi hänsyn till faktorer som dessa.

Planima – Smart system för underhållsplanering

Vi använder Planima, en smart och lättanvänd webbapplikation för underhållsplanering som vi själva har varit med och utvecklat. Med hjälp av Planima kan föreningen själva engagera sig i underhållsplaneringen, själva eller med vår hjälp. Smarta funktioner och marknadens enklaste gränssnitt gör att alla kan arbeta med sin underhållsplan. Ingen utbildning krävs!

 

Underhållsplanen är bara början

Andreas Engberg - underhållsplanerare på Sustend

Andreas Engberg, besiktningsman och projektledare inom underhållsplanering ger tummen upp för en välskött fastighet

Vi ser varje underhållsplan som en inledning på en lång relation. Efter att ni fått er underhållsplan finns vi kvar till ert förfogande och kan bistå med all kompetens ni behöver för att förvalta er fastighet. Men bara om, och när, ni vill. Det finns inga som helst krav.

Många av våra kunder väljer att ta hjälp av oss när det är dags för underhållsprojekt eller renoveringar. Våra erfarna byggledare kan då driva då hela byggprojektet från början till slut. Vårt mål är att såväl Sustend Underhållsplan  som Sustend Byggledning ska bidra till att spara pengar, höja fastighetens värde på sikt, och ge er ett enklare liv som fastighetsägare.

 

 

Hör av dig för offert eller frågor om Sustend Underhållsplan!

Om intresse finns kommer vi gärna ut för en förutsättningslös och kostnadsfri presentation av hur vi arbetar med underhållsplanering. Våra kontor finns i Göteborg, Stockholm och Malmö men vi är mobila och gör underhållsplaner för fastighetsägare i större delen av Sverige. Vi pratar mer än gärna med dig! Hör av dig via formuläret, ring 010-1756909 eller maila info@nullsustend.se