SIMSALABIM! Så effektiviserar vi fastighetsförvaltningen

Välkommen till framtiden!

Framtiden är här

– och den är digital

Digitala möjligheter förändrar fastighetsbranschen i allt snabbare takt. Givetvis hejar vi på. Allt som gör det enklare att ta hand om våra samhällsbyggnader som de förtjänar är fantastiskt, tycker vi på Sustend. Digital underhållsplan i BIM är ett exempel.

Vi har länge, tillsammans med Planima, förenklat och effektiviserat fastighetsförvaltningen åt våra kunder genom digitala underhållsplaner. (Planima är branschens bästa webbtjänst för underhållsplanering)

Med digitalt baserad fastighetsinformation, som möjliggörs av BIM (Buildning Information Modeling) är det nu effektivare än någonsin att både ta fram en underhållsplan och att jobba framgångsrikt med underhållsplanering.

Välkommen till framtidens bygg- och fastighetsbransch! Ett samarbete med Zynka BIM

Tillsammans med Zynka BIM erbjuder vi Underhållsplanering i BIM. I videon nedanför får du veta mer.

Vad är BIM?

BIM är en förkortning för två begrepp:

  1. Byggnadsinformationsmodellering, eller Building Information Modeling, som är en metod för att sammanställa information om byggnadsverk digitalt.
  2. Byggnadsinformationsmodell, som är den digitala modell med information om byggnadsverket som tas fram med metoden byggnadsinformationsmodellering.

När används BIM-modellen?

Byggnadsinformationsmodellen kan tas fram antingen redan då byggnaden ritas/projekteras, eller upprättas som en digital tvilling för befintliga byggnader/ byggnadsverk. En mängd information om fastighetens komponenter samlas för att guida beslutsfattare när det kommer till exempelvis investeringsprojekt, samt underlätta att fastigheten tas om hand på rätt sätt. Informationen kan röra komponenternas form och material, men även funktion.

Exempelvis för att kunna visa för köpare i 3D hur en lägenhet kommer att se ut när den är färdig. Eller att se hur rör och ledningar kan dras på bästa sätt.

Innan fastigheten ens är byggd

Med digitala modeller kan vi skapa Sustend Underhållsplan för fastigheter som inte ens är byggda ännu. Det gör att underhållsperspektivet blir tillgängligt i en viktig beslutsfas. Exempelvis innebär det att kostnaderna för det periodiserade underhållet synliggörs i byggskedet. Så att fastighetsutvecklaren eller projektledare kan ta beslut för att göra byggnaden mer kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv.

 

Underlag för de som tar över ansvaret för fastigheten

När fastigheten är färdigbyggd fortsätter arbetet! Alla byggnader lever och förändras med tiden. Att se till att fastigheten mår bra, så att den fortsätter fungera för de som vistas i och kring den, är ett ständigt pågående arbete. Men vad behöver göras? När behöver det göras? Att skapa en överblick över det planerade underhållet gör det möjligt för den som ska ta hand om fastigheten att se till att det finns tid och pengar att göra det. Samordningsmöjligheter effektiviserar omhändertagandet.

Med en underhållsplan redo läggs därmed grunden till en riktigt bra, ansvarstagande överlämning till de som sedan ska ta hand om fastigheten. Optimala förutsättningar att se till att fastigheten är fin och funktionell i många år framöver!


Bild som visar byggkonsult på tak samt loggorna för Zynka BIM och Sustend

Välkommen till framtiden!

Vill du hänga med? Hör av dig till oss! Mejla info@sustend.se, ring 010 - 175 69 09 eller använd formuläret här, så kontaktar vi dig.


Det går supersnabbt att
upprätta en underhållsplan med BIM

3D-modeller eller digitala tvillingar av befintliga byggnader kan även helt eller delvis ersätta informationsinsamlingen inför att ta fram en underhållsplan - som annars görs vid en besiktning på plats i fastigheten.

Fortsatt användning av modellen för dig som redan kommit igång med BIM

BIM är en digital utveckling som fått allt större genomslagskraft de senaste åren. Det finns tydliga användningsområden av digital fastighetsinformation både innan och under bygg- och utvecklingsskedet av en ny fastighet. Att använda BIM-underlaget för att upprätta en underhållsplan är ett sätt att göra den fortsatt värdefull. Framtagandet av underhållsplanen underlättas också. Kort och gott: har ni redan kompletta BIM-modeller eller digitala tvillingar? Hör av er till oss så kan vi snabbt använda informationen för att ta fram lättarbetade underhållsplaner.

Digital information om fastigheter har många fördelar

Jämför hur vi tidigare fick gå till ett fysiskt bibliotek, leta reda på rätt bok och bläddra oss till rätt sida för att få tag på information. Biblioteket kunde vara stängt, eller ha lånat ut boken du sökte till någon annan. Sen kanske någon lärt sig någonting mer om det du skulle ta reda på, men inte hunnit skriva ned det någonstans ännu.

Idag tar vi del av digital information på nätet. Det går snabbare, är mer uppdaterat, är tillgängligt var vi än befinner oss - när vi än vill ha infon. På samma sätt kan vi nu samla information om fastigheter digitalt - genom BIM.

Det finns många uppenbara fördelar att ha information om fastighetens underhållsbehov digitalt. Både när det kommer till att ta bygga/ utveckla fastigheten, och att hand om den:

  • Effektiviserar
  • Mindre personberoende
  • Strukturerar
  • Spårbarhet (historik)
  • Samlingspunkt - slippa leta på olika ställen
  • Visualisering – enklare för fler att använda, oavsett olika fackspråk

Mer om vad som händer i Sustendvärlden