Fåglar på fastighet

Vad gör man åt störande fåglar?

Det är inte bara människor som under senare tid sökt sig mer och mer till städerna, även fåglar som fiskmåsar och trutar söker allt oftare boende mitt i smeten. Det är framför allt den goda tillgången till mat som lockar dem att flytta in till centrum.

Några fåglar i staden är bara trevligt och i kuststäder är måsar och trutar ett naturligt inslag, men blir de för många kan de orsaka stora olägenheter. Fåglarna letar matrester i papperskorgar och på uteserveringar, sprider sopor och kan dessutom föra ett väldigt oväsen som många upplever som ytterst besvärande. Fåglar drar dessutom till sig insekter som trivs i fågelbon och äter döda fåglar som kan ha fastnat exempelvis i skorstenar eller vindar. Dessutom fräter fågelspillning på material och innehåller mycket bakterier.

Gråsparvar och andra småfåglar brukar inte ställa till några större bekymmer. De fåglar som stör allra mest är vanligen trutar, fiskmåsar och kajor. Under häckningssäsongen är de som allra intensivast. Hitchcocks vision må vara något överdriven, men dessa fåglar kan definitivt bli aggressiva mot människor som kommer för nära deras bon.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att boende i fastigheten inte besväras av fåglarna, och det måste göras innan fåglarna börjar häcka. Under häckningssäsongen, 1 april – 31 juli, är många fåglar (exempelvis fiskmåsar) nämligen fredade och man får inte röra deras bon eller ägg. Märker man att de försöker anlägga ett rede på eller vid en fastighet där det kan bli besvärande så gäller det att snabbt agera för att få dem att välja en annan plats för sin bosättning. Som fastighetsägare kan man göra detta utan att få dåligt samvete, fåglarna hittar andra platser att häcka på.

Så här kan du som fastighetsägare förhindra problem med fåglar

 

Ta bort gamla och påbörjade bon

Se till att gamla bon från föregående år tas bort och rensa bort påbörjade bon från tak och hängrännor. Fåglar kan vara envisa, så om det finns påbörjade bon bör man kontrollera ofta, gärna veckovis, att ett nytt rede inte är påbörjat. Behöver du hjälp med att riva ett bo finns det företag som är specialiserade på skadedjursbekämpning som kan hjälpa till med detta.

Avlägsna fåglarnas byggmaterial

Sopa och kratta gårds- och grönytor helt fria från kvistar och grenar som fåglarna kan använda att bygga sina bo av.

Se till att fastigheten inte är en fågelbuffé

Var noga med hur soporna hanteras. Förhindra att fåglarna kan komma åt soppåsar och kompost, eller rester som slängts i papperskorgar. Städa regelbundet bänkar, bord och andra ställen där matrester kan förekomma.Om boende vill mata småfåglar; informera om varför matningen i så fall bör ske via särskilda fågelbord för småfåglar. Om mat slängs på marken kommer de större fåglarna oundvikligen att söka sig dit.

Förhindra fåglarna från att ta sig in i öppningar

Sätt upp nät eller annat som stoppar fåglarna från att komma in i öppningar, till exempel vid takfötter eller i skorstenar, och bygga bo där.

Sätt stopp för bobyggande på taket

Om det finns bra ställen för fåglarna att bygga sitt rede på taket så kan man sätta upp linor, vajrar, plåtar eller andra anordningar. I synnerhet platta tak är populära bland fåglarna.

Montera fågelpiggar

Piggarna är inte farliga för fåglarna, men förhindrar dem från att sätta sig på en kant eller avsats där det inte är lämpligt att de sitter.

Använd fågelskrämmor

Det kan exempelvis vara rovfågelsattrapper eller fågelskrämmor med rörelse, reflexer, färger eller ljud som effekt. Dessa är ofta mycket effektiva inledningsvis, men tyvärr verkar det som om fåglarna efter ett tag lär sig att tolerera dem. Elektroniska fågelskrämmor som avger skrämselljud fungerar generellt mer långsiktigt men kan dessvärre vara störande även för andra djur. Och för människor.

Tänk långsiktigt och förebygg i tid

Det kan finnas undantag då en fastighetsägare får lov att bedriva jakt på fåglar under häckningssäsongen, men då måste fåglarna orsaka allvarlig skada eller olägenheter på eller i ett hus. Kriterierna för att detta villkor ska anses uppfyllt är tämligen hårda, vanligen anser Miljöförvaltningen att man istället måste vänta tills häckningssäsongen är slut och vidta åtgärder inför nästa års säsong.

Vid hantering av fåglar gäller alltså samma filosofi som vid de flesta andra moment inom fastighetsförvaltning. Det är långsiktigt och förebyggande arbete som fungerar bäst!

 

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64