Träfasad Brf Vattenpärlan

Månadens byggnad: Världens högsta hus byggt i trä!

När Bostadsrättsföreningen Vattenpärlan anlitade Sustend för underhållsplanering blev det ett uppdrag utöver det vanliga. Huset var nämligen när det byggdes världens högsta hus som var helt byggt av trä sedan 1800-talet! Stommen, taket, fasaden – ja precis alla delar av huset består av trä.

Brf Vattenpärlan huserar i ett av två trähus som uppfördes 2013 av byggföretaget Folkhem vid strandparken i Sundbyberg. Husen är ritade av arkitekter på Wingårds arkitektkontor och har fått stor uppmärksamhet i såväl Sverige som utomlands.  2014 tilldelades Folkhem AB tillsammans med Wingårdhs Arkitektbyrå Handelskammarens Stadsmiljöpris med motivationen:

Genom att re-lansera en av mänsklighetens äldsta byggmaterial – trä – och uppdatera detta till samtidens och framtidens behov skapas ett viktigt inslag i framtidens stad, en stad som utvecklar och utvecklas i samklang med vår natur, människor och företag.

Husen är uppseendeväckande redan på långt håll. Men den här fasaden är inte bara speciell att beskåda, man kan även njuta av den genom att ta på den och inte minst lukta på den! Det yttersta lagret, husets hud, består av kanadensiska spån av cederträ som sprider en väldoft omkring sig.  Med tiden kommer de omålade cederträspånen bli silvergrå och ytterligare öka husens unika karaktär. Invändigt har arkitekterna haft ett tätt samarbete med snickarna och såväl material som konstruktioner är väl genomtänkta. Varenda detalj ska åldras vackert och tåla att underhållas lång tid framöver. Allt från golv till köksbänkar kan slipas och behandlas om och om igen.

Anna Höglund på Wingårdhs arkitektbyrå är entusiastisk. “Vi och Folkhem ville gå i bräschen för det nya träbyggandet, berättar hon. “Det var ett experiment, både för oss och för dem, men vi hejade på varandra. Det byggdes ju trähus på 1600-talet, det funkar bara man har bra virke.” Hon beskriver utformningen av husen som lite naivistiska och påminnande om Monopolhus, med sadeltak som bryter av mot 60-talshusen runt omkring.

Trähusen är även bra ur miljösynpunkt, en aspekt som blir allt viktigare. Enligt Folkhems binder vart och ett av husen lika mycket koldioxid som 40 betong­hus, väger tre gånger mindre och byggs på halva byggtiden. Byggnationer sker  under tält och transporter och markberedning är enkla. Folkhem beskriver husen som torra, härliga byggnader som andas, och hävdar att problem med fukt inte finns på kartan. Sedan några år tillbaka bygger Folkhem alla sina hus i trä.

Men varför byggs det egentligen så lite trähus i våra städer? Förklaringen ligger inte bara i uppkomsten av betong och andra nya byggnadsmaterial. Under 1800-talet brandhärjades flera städer i Sverige med förödande konsekvenser. För att förhindra ytterligare katastrofer lagstiftades det om ett förbud mot att bygga hus högre än två våningar i stadsmiljö. Först 1994 avskaffades lagen, och vid det laget var betongen så dominerande att tanken om att bygga högre flerbostadshus i trä knappast existerade.

Det vill säga tills Folkhem och Wingårdhs arkitektbyrå började tänka utanför ramarna.

Vi på Sustend gratulerar och hoppas att föreningen nu får ett enkelt, kostnadseffektivt och smidigt förvaltningsarbete med hjälp av sin Sustend Underhållsplan!

Läs mer:

Bostadsrättsföreningen Vattenpärlan
Om Strandparken på Folkhems hemsida
Om Sustend Underhållsplan

Malin Alstersjö
ma@sustend.se