elKan dränering med ektroosmos hjälpa källarväggen?

Dränering med elektroosmos kritiseras av Villaägarna

Dränering med elektroosmos – kan det vara så bra som det faktiskt låter? Att kunna dränera utan att gräva låter naturligtvis som en dröm för många fastighetsägare. Metoden att dränera med elektroosmos och går ut på att med hjälp av elektricitet styra bort fukten ifrån väggen. På bara en kort tid har flera nya aktörer som marknadsför metoden dykt upp på marknaden. Deras presentationer är professionella och övertygande, och man hänvisar till en studie i Danmark som påstås visa hur väl dränering med elektroosmos fungerar.

Villaägarnas Riksförbund är mycket skeptiska till dräneringsmetoden, som de anser vara i stort sett ren bluff. De går nu ut med en stark varning för att anlita företag som utför dränering med hjälp av elektroosmos. “Metoden bygger på en hypotes som inte är bekräftad”, säger Johan Smeds som är byggteknisk expert på Villaägarna. Att dränering med elektroosmos ändå verkar ha gett resultat i flera fall tror han beror på andra omständigheter. “Samtidigt med att elektroosmosföretagen sätter upp sina system, vidtar de ofta andra åtgärder som att ventilera källaren, rensa bort rötter i dräneringssystemet och byta ut defekta stuprör. Det här minskar fukten i källare, fast konsumenten tror att det beror på elektroosmossystemet”, säger Johan Smeds.

Vad är elektroosmos?

Elektroosmos, eller elektrisk endosmos som är den ursprungliga termen, handlar om hur vätskor rör sig i ett poröst material när det befinner sig i ett elektriskt fält. Fenomenet upptäcktes 1807 av tysken Ferdinand Friedrich von Reuss. Beräkningar visar att elektroosmos teoretiskt skulle kunna ha gynnsamma effekter på fukt i källarväggar, beroende på hur fuktig väggen var och under förutsättning att det elektriska fältet uppnådde en tillräcklig styrka. Däremot har inga studier har ännu kunnat påvisa ett godkänt resultat enligt god vetenskaplig sed. Det finns alltså all anledning för fastighetsägare att tänka efter en extra gång innan man i dagsläget investerar i dränering med elektroosmos.

Har du problem med fukt i din källarvägg? Boka in en besiktningsman ifrån oss så kommer vi ut och gör en besiktning och utredning. Vi inte bara hjälper dig med besiktning, utan kan även ge råd om åtgärder och projektledning ifall en entreprenör behöver anlitas för att lösa problemet. Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss direkt.

Läs mer på Nyteknik.se
Läs mer om varningen mot elektroosmos på Villaägarnas Riksförbunds hemsida
Läs mer om elektroosmos på Wikipedia

Malin Alstersjö
ma@sustend.se