Asbest – den dödliga fibern

Asbest är farligt, det känner säkerligen de flesta till. Men vad många inte riktigt vet är exakt hur farligt det faktiskt är. Varje år dör runt 200 000 personer runt om i världen av sjukdomar som är konstaterat orsakade av asbest.

Asbestfibrerna är formade som mikroskopiska, sylvassa nålar. När de andas in kilar de sig fast i andningsorgan och vävnader.

Det är inte bara de som direkt handskas med det asbesthaltiga materialet som drabbas, utan även deras barn och familjemedlemmar. Mörkertalet lär dessutom vara ganska stort, eftersom asbest fortfarande är tillåtet i många utvecklingsländer.

Asbestfibrer sätter sig i håret eller kläderna på den som kommit i kontakt med materialet och kan sedan inandas av människor som befinner sig nära.

Varför är asbest så farligt?

Att asbesten är såpass farlig beror på fibrernas utformning. Asbestfibrerna är formade som mikroskopiska, sylvassa nålar. När de andas in kilar de sig fast i andningsorgan och vävnader. När detta händer reagerar kroppen med att kapsla in fibrerna i bindväv. Vävnadsreaktionen kan komma att bli utbredd och ge upphov till ett antal aggressiva och dödliga sjukdomar, bland annat lungcancer, mesoteliom och asbestos.

Det tar minst 15-20 år för sjukdomarna att utvecklas, så det är ofta svårt att i efterhand veta exakt när exponeringen för asbest skedde.

Var finns asbest?

Förutom i de välkända eternitplattorna kan asbest även finnas i exempelvis rörisolering, plastmattor, mattlim, våtrumstapeter, fönsterkitt, kakelfix och kakelfog. Det är inte farligt att vistas i en byggnad där asbest förekommer, under förutsättning att byggnadsdelen som innehåller asbest inte har blivit sliten och skadad. Ämnet är ofarligt i bunden form. När byggnadsmaterialet åldrats kan det dock börja vittra sönder och släppa ifrån sig fibrer. I synnerhet vid mekanisk åverkan är faran mycket stor.

Se upp för asbest i gammalt fönsterkitt!

19 maj 2016
Teknik & kunskap

Vid sågning, håltagning eller rivning virvlar mängder av asbestfibrer upp och stannar kvar i luften mycket länge, upp till flera dagar.

Hur vet man om det förekommer asbest i fastigheten?

Om huset är byggt före 1982 bör du vara uppmärksam, då finns det risk att det finns asbest i huset. Asbesten ansågs från 1950-talet till mitten av 1970-talet vara ett helt fantastiskt material, så om huset är byggt eller renoverat under denna period finns det risk för stora mängder asbest på ett flertal ställen i huset.

Men även om ditt hus är byggt tidigare än så och inte har renoverats under de decennier som var asbestens guldålder så kan det förekomma asbest. Materialet började nämligen användas redan i slutet på 1800-talet. Det lanserades lite mer under 30-talet och efter andra världskriget började det användas i mycket stor skala. Användningen av asbest förbjöds helt först 1982.

Byggs det fortfarande med asbest?

I Sverige används asbest inte längre. Men trots att hälsoriskerna är så välkända, och trots att asbesten är förbjuden på många ställen i världen, fortsätter gruvdriften för utvinning av mineralet i Ryssland. I staden Asbest, som är uppkallad efter just asbestgruvan, pågår gruvdriften fortfarande för fullt. Asbesten exporteras till bland annat Kina, Indien och andra utvecklingsländer. Man hävdar att den typ av asbest som finns där är en ofarlig variant, något forskarna inte håller med om. Den stora andelen människor som drabbats av olika sjukdomar relaterade till asbestexponering i den lilla staden med 70 000 invånare talar sitt tydliga språk.

Även Kanada har varit en storproducent av asbest, och fortsatte med gruvdrift ända fram till 2011. Kanada har ett av de högsta dödstalen av cancersjukdomar orsakade av asbest i världen, över 2000 kanadensare dör varje år.

Eftersom sjukdomen tar så lång tid att utvecklas förväntar man sig att gruvarbetarna och deras familjemedlemmar kommer fortsätta insjukna i samma omfattning och en minskning av dödstalen kommer synas först hos den kommande generationen.

Vid misstanke om förekomst av asbest i fastigheten bör en specialist anlitas för provtagning, vilket görs för en relativt låg kostnad. Priset man kan få betala genom att riskera sin egen och andra människors hälsa är betydligt högre.

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera regelbundet

7 juni 2020
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Legionella - när kranvattnet blir farligt

15 juni 2017
Teknik & kunskap

Vägglöss invaderar Sverige

22 februari 2018
Teknik & kunskap