Integritetspolicy Sustend AB

Här beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder, för vilka ändamål samt vem vi kan överlämna dina personuppgifter till, inom ramen för vårt samarbete. Dessutom vill vi ge dig information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Sustends behandling av uppgifterna kan komma att förändras över tid. Den senaste versionen av Sustends åtagande avseende behandling av personuppgifter finns på vår hemsida som är https://sustend.se.

1. Vilka är vi?

Sustend AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556791-5425. Vår hemsida är sustend.se. Om du har frågor när det gäller denna information eller Sustends behandling av dina personuppgifter skickar du ett e-postmeddelande till: info@sustend.se

2. Vems personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in dina personuppgifter om du är vår kund, potentiella kund, leverantör, samarbetspartner eller för att vi har ett annat affärsrelaterat samarbete.

3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina personuppgifter:

 • Direkt från dig, t.ex. när du eller ditt företag/arbetsgivare ingår ett avtal med oss som kund eller (under)konsult, besöker vår hemsida, prenumererar på vår kommunikation, anmäler dig till ett evenemang, eller söker jobb
 • Från andra källor, t.ex. affärspartners
 • Via cookies (se nedan för mer information)
 • Från offentligt tillgängliga källor

4. På vilka grunder samlar vi in dina personuppgifter?

De legala grunderna för behandling av dina personuppgifter är:

 • Fullgörande av ett avtal, t.ex. att tillhandahålla våra tjänster för vår kund eller få tjänster från våra leverantörer
 • Uppfylla skyldigheter som åläggs oss genom lagar och förordningar, t.ex. att betala skatter
 • Samtycke, t.ex. när du anmäler dig för att prenumerera på information från oss eller anmäler dig till ett av våra evenemang
 • Sustends berättigade intresse, t.ex. att kunna bedriva vår verksamhet, men endast om Sustends intresse tydligt väger tyngre än din rätt till skydd av personuppgifter

5. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla våra tjänster
 • Ta emot tjänster från leverantörer
 • Administrera uppdrag
 • Hålla ett kundregister
 • Marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter, t.ex. inbjudningar till våra evenemang, nyhetsbrev och annan marknadsföringsinformation
 • Generera statistik om hur vår hemsida används och/eller analysera och förbättra vår hemsida
 • Rekrytering
 • Uppfylla skyldigheter enligt lagar och förordningar

6. Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi kan behandla är bland annat följande:

 • Grundläggande information, t.ex. förnamn och efternamn (inklusive signatur eller titel); det företag eller den organisation du arbetar för, din titel eller tjänst
 • Kontaktuppgifter, t.ex. din e-postadress, postadress och telefonnummer
 • När du kontaktar oss via hemsidans kontaktformulär sparar vi dina kontaktuppgifter i vårt CRM-system för att kunna kontakta dig gällande våra tjänster
 • Information relaterad till den utrustning du använder för att besöka vår hemsida, t.ex. en IP- adress och information relaterad till ditt besök på vår hemsida
 • Information som du tillhandahåller när du deltar i evenemang eller möten, t.ex. krav på tillgänglighet eller specialkost
 • Personuppgifter som tillhandahålls av eller för våra kunders räkning eller som genereras av oss när vi utför tjänster för våra kunder
 • Övriga personuppgifter kopplade till dig som du kan tillhandahålla eller som vi kan inhämta i relation till ändamålen och baserat på den grund som beskrivs ovan

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Bilder

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

7. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag inom Sustend-koncernen vid behandling av dina personuppgifter i enlighet med ändamålen. Personuppgifter kan också delas med Sustends betrodda partners, t.ex. organisationer som anordnar evenemang och analytiker för att uppnå ändamålen. Vi kommer att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade när de överlämnas till en tredje part. Om personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålen kommer vi att upphöra med behandlingen av dem. Vi kommer dock att fortsätta med behandlingen av personuppgifter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

När du ingår ett samarbete med oss måste vi ha ditt namn, dina kontaktuppgifter samt din fastighets adress för att kunna utföra projektet. Denna information sparas i minst 5 år efter avslutat projekt, och mer än så ifall projektets natur kräver det. Det kan till exempel vara kommande besiktningar, uppdateringar eller garantiåtaganden. Den rättsliga grunden till detta kallas fullgörande av avtal.

 

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har bestämda procedurer och rutiner för att minimera riskerna för dataläckor, och för att hantera dataläckor om sådana skulle uppstå.

10. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt till:

 • Information om och tillgång till dina personuppgifter
 • Rättelse av dina personuppgifter
 • Radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”)
 • Begränsning av viss behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot viss behandlingen av dina personuppgifter
 • Ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, där det är tekniskt möjligt, få dina personuppgifter överförda till en annan organisation
 • Lämna in ett klagomål hos Datainspektionen

Om du har ett konto eller har skrivit kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Om du vill utöva dina rättigheter skickar du ett e-postmeddelande till: info@sustend.se. Det kan dock finnas omständigheter som begränsar dina rättigheter, framför allt om dina personuppgifter måste behandlas för att uppfylla skyldigheter som vi åläggs genom lagar och förordningar.

Du kan avanmäla dig från nyhetsbrev om du inte vill få information från oss genom att klicka på länken längst ned i det aktuella nyhetsbrevet.

Therese Dannberg

Undrar du över någonting?

Bara hör av dig till oss om det är någonting du funderar på, så hjälper vi dig. Du kan också ringa oss på 010-175 69 09 eller skicka ett mejl till info@sustend.se