Sustend Projektledning inom bygg

Byggprojekt på gång? Lämna dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig vidare!

Dags för renovering eller investering i fastigheten?

 

Kul att du vill ta hand om fastigheten! Du kanske har tidigare erfarenhet av att beställa och driva byggprojekt, eller är det första gången?

Oavsett vilket, så är det mycket att tänka på. Byggprojekt är komplexa, så är det bara. Dessutom har du som beställare stort ansvar. Därför finns vi som ert sakkunniga beställarombud. Tveka inte på att kontakta oss om ni behöver hjälp med projektledning inom bygg och fastighet.

Byggprojektledare Johan vid fasadställning

Vi är byggkonsulter som kan alla typer av fastigheter.

Med effektiva projektledningsmetoder och engagerade byggprojektledare förverkligar vi din storslagna idé om att sänka energiförbrukningen. Eller ser till att det där fönsterbytet som bara måste göras faktiskt blir gjort. På rätt sätt.


Vad innebär byggprojektledning?

Sustend Projektledning innebär att projektet blir gjort. På rätt sätt och enligt lagar, regler och branschnormer. Men alla byggprojekt är olika. Byggprojektledningen anpassas därför utifrån varje projekt.
Några av de vanliga moment som ingår i det arbetet är:

Byggkonsulter gör projekteringsbesiktning inför byggprojekt

Projektering

I projekteringen kommer vi fram till i detalj vad som ska göras. Det innebär ofta besiktningar, informationsinsamling och genomgång av projektets ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar.

Julia Pihl och Johan Eklund, byggprojektledare på Sustend avtalsmöte

Upphandling och avtal

Att upprätta förfrågningsunderlag, hålla dialog med entreprenörer, granska och justera inkomna anbud. För att till sist kunna upprätta ett gediget entreprenadavtal med utvald entreprenör.

Byggkonsulter på byggarbetsplats vid renoveringsprojekt

Byggledning

Engagemang och driv. Och någon som kan svara på tekniska frågor behövs för att få rätt saker att hända. Vi gör kontroller på byggplatsen, håller byggmöten och hanterar ärenden under projektets gång.

Slutbesiktning av fastighet vid byggprojekt

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar inför, under och efter avslutat projekt för att allt ska bli rätt. Allt dokumenteras i besiktningsutlåtanden. Våra besiktningspersoner är anslutna till SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund).

Varför behövs en byggprojektledare?

Ett byggprojekt är en organisation, om än tillfällig. Därför behöver någon ta på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att hända.

Vissa agerar både beställare och projektledare själva. Många inser fördelarna med att anlita en kunnig byggkonsult som Sustend. Förutom det uppenbara värdet i att få mer tid till annat; så påverkar byggprojektledningen både projektets resultat och upplevelse.

Tryggt

Tekniskt och juridiskt kunniga projektledare: Myndighetskrav, tekniska detaljer och avtalsfrågor. Sustends kunniga byggprojektledare har koll på alla delar av projektet - så att ni kan känna er trygga med att uppfylla ert ansvar som byggherre.

Ekonomiskt

Ett byggprojekt kostar pengar. Vi har varit med förr – därför vet vi vilka summor som är rimliga och vilka som inte är det. Med professionell hantering av frågor som dyker upp längs projektets gång håller vi nere kostnaderna.

Tid till annat

Att underskatta projektets omfattning är vanligt. Alla delar tar tid: förarbete, projektering, byggledning. Dessutom krävs tillgänglighet under byggprocessen för att svara på alla frågor som dyker upp. Värdefulla timmar som du istället investera kan i annat.

Projektledare för lyckade byggprojekt

Vi hjälper er med nästa lyckade byggprojekt! Från start till mål eller med utvalda delar av processen. Ring oss på 010 - 175 69 09, skicka e-post till info@sustend.se eller använd formuläret, så kontaktar vi dig!

Byggprojektledare Tobias Jakobsson och Marina Crnoja Sustend

Byggherrens, eller beställarens, ansvar i projektet

Som byggherre, alltså beställare av ett byggprojekt, har du stort ansvar genom hela processen.

  • Du ska se till att alla tekniska krav uppfylls.
  • Ansöka om samt följa bygglov och andra myndighetskrav.
  • Även kvalitetssäkring och kontroll av åtgärder hamnar på byggherrens bord.

Det krävs alltså en hel del kunskap, engagemang och tid för att ro i hamn ett byggprojekt.

Beställarombud

Vi på Sustend är tekniskt kunniga byggkonsulter. Vi står på beställarens sida genom hela byggprojektet.

Vår roll i byggprojektet är att samordna alla inblandade parter och kunskapsområden, så att alla har rätt information och förutsättningar att arbeta för ett gemensamt mål.

Eftersom vi är oberoende från entreprenörer agerar vi utifrån fastighetens bästa. Såklart kombinerat med era intressen som beställare. Det gäller i så väl projektering som besiktningar och beslut längs vägen. Som projektledare är vi ert tekniskt sakkunniga beställarombud.

Projektledningens fem steg

 

Från ax till limpa eller bara ett litet guldkorn: Beroende på vad ni ska genomföra och vad era förutsättningar är, skräddarsyr vi ett projektupplägg för just er. Normalt delar vi in byggprojektets olika delar i följande steg:

Byggprojektledare Johan Eklund
  1. Planering: Vilka åtgärder ska ingå och när ska de genomföras?
  2. Projektering: Utredning av tekniska detaljer som sammanställs i ett förfrågningsunderlag.
  3. Upphandling & avtal: Insamling och utvärdering av anbud, för att skriva ett vattentätt entreprenadavtal.
  4. Genomförande: Byggmöten, byggledning, kontroller och besiktningar.
  5. Överlämning: Slutbesiktning och projektdokumentation för garantier och beständigt resultat.

 

Läs mer om vad som ingår i de fem stegen:

 

Sustend Projektledning - steg för steg

Takmålning, fasadrenovering, installera säkerhetsdörrar, stambyte – vi kan alla byggprojekt

Oavsett om ni har problem med ojämn värme i fastigheten, balkonger som behöver renoveras eller om det har blivit dags för relining så kan Sustends engagerade byggprojektledare driva ert nästa projekt. Vi ser till fastighetens helhet och har teknisk kunskap om fastighetens alla delar; tak, fasader, mark, installationer och invändigt.

Fasadprojekt

Omfogning av tegelfasad, eller fasadtvätt och målning av putsfasad? Vi driver byggprojekt för alla typer av fasader. Från idé till resultat.

Markprojekt

Marken är kanske den del av fastigheten som oftast hamnar i glömska. Vi projektleder olika markprojekt, som exempelvis dränering eller renovering av innergård.

Takprojekt

Målning med Noxyde för plåttak, byte av papp och tegelpannor, byte, målning eller byte av skorstenar. Vi hjälper er lyckas med takprojektet, oavsett vilka åtgärder det innebär.

Möt några av våra projektledare inom byggprojekt

Mustafa Dawod
Projektledare Byggprojekt
md@sustend.se

Mustafa har gedigen erfarenhet som entreprenadingenjör och har studerat på KTH. Han är byggprojektledaren som gärna gör det lilla extra, både för kollegor och kunder.

Mustafa Dawod
Projektledare Byggprojekt
Julia Pihl
Projektledare Underhållsplanering & Byggprojekt
jp@sustend.se

Julia tar reda på mer än hur fastigheten mår idag; hon förkovrar sig gärna i dess historia. Den här engagerade talangen sprider kunskap tillsammans med en stor dos energi.

Julia Pihl
Projektledare Underhållsplanering & Byggprojekt
Emil, byggprojektledare, besiktar hängrännor för en takrenovering

Vi får byggprojektet gjort!

Vill du komma igång med nästa byggprojekt? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg utifrån era förutsättningar. Ring oss på 010 - 175 69 09 eller använd formuläret, så hör vi av oss.