Projektledning

Byggprojekt är komplexa, och beställaren har stort ansvar. Som byggprojektledare är vi ert sakkunniga ombud och driver projektet från idéstadiet till färdigt resultat.

Byggprojektledning med hållbarhet och långsiktighet, oavsett storlek på projekt.

 

Sustends uppgift som byggprojektledare vid nybyggnation eller ROT- eller installationsprojekt är att se till att hela byggprocessen löper smidigt. Att ingenting går fel. Det är vi som ska få det att fungera.

Vi leder byggprojekt. Det innebär att vi hjälper fastighetsägare och organisationer med byggprojektledning, projekteringsledning, installationssamordning och byggledning. Du kanske ska bygga ett nytt shoppingcentrum, utveckla ditt kontor eller så står kanske din bostadsrättsförening inför ett större fönsterbyte som ni behöver hjälp med. Oavsett vilket projekt du planerar har du i Sustend ett engagerat gäng byggprojektledare till din undsättning.

Från förstudier och programskede till projektering, upphandling och produktion.

Vår kunskap och kompetens innebär att vi kan hantera alla delar av byggprocessen. Både när det gäller nyproduktion och ROT-projekt.

Bland våra kunder finns såväl stora internationella byggherrar som kommuner, fastighetsbolag, industrier och bostadsrättsföreningar.

Byggprojektledare Daniel i Göteborg

Byggrojektledning vid nyproduktion och ROT-projekt för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, retail och industri

Exempel på vanliga uppdrag åt bostadsrättsföreningar

 • Fönsterbyte
 • Dränering
 • Stambyte
 • Takbyte
 • Lokalomvandling
 • Relining / Stambyte
 • Tappvattenbyte
 • Energieffektivisering
 • KA enl. PBL
 • Besiktningar

Exempel på vanliga uppdrag åt fastighetsägare, retail och industri

 • Nyproduktion
 • Projektutveckling
 • Om- och tillbyggnad av lokaler
 • Hyresgästanpassning
 • ROT-renovering av fastigheter
 • Energieffektivisering
 • KA enl. PBL
 • Besiktningar
 • Installationssamordnare
 • Kalkyler och upphandlingsstöd

Exempel på vanliga uppdrag åt entreprenörer

 • Projekteringsledare
 • Installationssamordnare
 • Produktionschef/byggledare
 • KA enl. PBL
 • Besiktningar
 • Kalkyler och upphandlingsstöd

Vad innebär byggprojektledning?

Sustend Projektledning innebär att projektet blir gjort. På rätt sätt och enligt lagar, regler och branschnormer. Men alla byggprojekt är olika. Byggprojektledningen anpassas därför utifrån varje projekt. Några av de vanliga moment som ingår i det arbetet är:

Projektering - en projekteringsledare håller i ett möte

Projektering

I projekteringen kommer vi fram till i detalj vad som ska göras. Det innebär ofta besiktningar, informationsinsamling och genomgång av projektets ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar.

Upphandling och avtal

Upphandling och avtal

Att upprätta förfrågningsunderlag, hålla dialog med entreprenörer, granska och justera inkomna anbud. För att till sist kunna upprätta ett gediget entreprenadavtal med utvald entreprenör.

Byggprojektledare på Sustend

Byggledning

Engagemang och driv. Och någon som kan svara på tekniska frågor behövs för att få rätt saker att hända. Vi gör kontroller på byggplatsen, håller byggmöten och hanterar ärenden under projektets gång.

Besiktningsmän vid en entreprenad

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar inför, under och efter avslutat projekt för att allt ska bli rätt. Allt dokumenteras i besiktningsutlåtanden. Våra besiktningsförrättare är anslutna till SBR.

Byggprojektledaren är ditt ombud genom hela processen

Som byggherre, alltså beställare av ett byggprojekt, har du stort ansvar genom hela processen. Det krävs en hel del kunskap, engagemang och tid för att ro i hamn ett byggprojekt. Du ska se till att alla tekniska krav uppfylls. Du ska ansöka om, samt följa, bygglov och andra myndighetskrav. Du ansvarar för kvalitetssäkring och kontroll av åtgärder.

När du anlitar oss för byggprojektledning är vi som byggprojektledare ditt ombud genom hela byggprojektet. Det är vanligt att byggprojektledning ingår i en entreprenörs tjänster, men det finns många anledningar till att det är bättre för er som beställare att anlita en oberoende part för byggprojektledningen. Då får ni en byggprojektledare som är ert ombud snarare än er motpart.

Eftersom vi är oberoende från entreprenörer agerar vi utifrån fastighetens bästa. Såklart kombinerat med era intressen som beställare. Det gäller i så väl projektering som besiktningar och beslut längs vägen.

//sustend.se/content/uploads/2022/07/projektering-projekteringsledning.jpg

Projekteringsledning

Dagens byggprojekt är komplicerade. Fastigheter blir alltmer tekniskt avancerade och kraven är höga. Projekteringsprocessen involverar ofta ett stort antal aktörer och intressenter, var och en med sina kompetensområden och förväntningar. För att projekteringsarbetet ska bli framgångsrikt krävs samarbete och samordning. Detta är projekteringsledarens främsta uppgift. Att se helheten, tillvarata alla aktörers intressen och koordinera alla medlemmar i projekteringsgruppen mot ett och samma slutmål.

Som projekteringsledare leder vi projekteringsprocesser hela vägen från programhandlingar till färdiga bygghandlingar.

Sustends projekteringsledare besitter en hög teknisk kunskap. Men människokännedom och gott ledarskap är minst lika viktigt. Det är projekteringsledarens roll att få till en fungerande gruppdynamik, se till att kommunikationen fungerar och lösa eventuella konflikter som kan uppstå när olika aktörers intressesfärer kolliderar. Därför lägger vi också stor vikt vid att få till ett välfungerande informationsutbyte och god dialog mellan alla parter.

Byggprojektledning som omfattar allt! Vi driver ditt projekt från start till mål!

Tryggt

Tekniskt och juridiskt kunniga projektledare: Myndighetskrav, tekniska detaljer och avtalsfrågor. Sustends kunniga byggprojektledare har koll på alla delar av projektet - så att ni kan känna er trygga med att uppfylla ert ansvar som byggherre.

Ekonomiskt

Ett byggprojekt kostar pengar. Vi har varit med förr – därför vet vi vilka summor som är rimliga och vilka som inte är det. Med professionell hantering av frågor som dyker upp längs projektets gång håller vi nere kostnaderna och ser till att allt går rätt till.

Tid till annat

Att underskatta projektets omfattning är vanligt. Allt tar tid: förarbete, projektering, byggledning. Dessutom krävs tillgänglighet under byggprocessen för att svara på alla frågor som dyker upp. Värdefulla timmar som du istället investera kan i annat.

Takmålning, fasadrenovering, installation av säkerhetsdörrar, stambyte  omdränering, nybyggnation...

Vi kan byggprojektleda alla typer av byggprojekt

Oavsett om er fastighet har problem med ojämn värme, balkonger som behöver renoveras eller om det är dags för stambyte så kan våra engagerade byggprojektledare driva ert nästa projekt. Vi ser till fastighetens helhet och har teknisk kunskap om alla delar; tak, fasader, mark, installationer och invändigt.

Fasadprojekt

Omfogning av tegelfasad, renovering av putsfasad, målning eller helt fasadbyte? Vi tar oss an byggprojektledning av alla typer av fasadprojekt. Från idé till färdigt resultat.

Takprojekt

Målning med Noxyde för plåttak, omläggning av papp och tegelpannor, eller kanske installation av solceller? Vi hjälper er lyckas med takprojektet.

ByggprojektledareTobias framför ett nybyggnadsprojekt

Byggprojektledningens fem steg

Beroende på vad ni ska genomföra och vad era förutsättningar är, skräddarsyr vi ett projektupplägg för just er. Normalt delar vi in byggprojektets olika delar i följande steg:

1.  Planering

Vilka åtgärder ska ingå och när ska de genomföras?

2.  Projektering

Utredning av tekniska detaljer som sammanställs i ett förfrågningsunderlag.

3.  Upphandling & avtal

Insamling och utvärdering av anbud, för att skriva ett vattentätt entreprenadavtal.

4.  Genomförande

Byggmöten, byggledning, kontroller och besiktningar.

5.  Överlämning

Slutbesiktning och projektdokumentation för garantier och beständigt resultat.

 

 

Sustend Projektledning - steg för steg

Dags att komma igång med nästa byggprojekt?

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg utifrån era förutsättningar. Ring oss på 010 - 175 69 09 eller använd formuläret, så hör vi av oss.

Möt några av våra byggprojektledare

Noelia Adlercreutz
Byggprojektledare Malmö
na@sustend.se

Noelia Adlercreutz
Byggprojektledare Malmö
Mustafa Dawod
Byggprojektledare Stockholm
md@sustend.se
Stockholm

Mustafa har gedigen erfarenhet som entreprenadingenjör och har studerat på KTH. Han är byggprojektledaren som gärna gör det lilla extra, både för kollegor och kunder.

Mustafa Dawod
Byggprojektledare Stockholm