Sustend Projektledning

Byggprojekt är komplexa. Dessutom har du som beställare stort ansvar. Som byggprojektledare är vi ert sakkunniga ombud som kan driva hela projektet från idé till färdigt resultat. Vi kan byggprojektledning!

Varför behövs byggprojektledning?

Ett byggprojekt är en organisation, om än tillfällig. Därför behöver någon ta på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att hända. Professionell extern byggledning underlättar för alla parter, det vill säga för såväl beställare som entreprenörer och boende eller hyresgäster. Det är vanligt att projektledning ingår i en entreprenörs tjänster, men det finns många anledningar till att det är bättre för er som beställare att ha en byggprojektledare som är ert ombud snarare än er motpart.

Vi är byggkonsulter och projektledare som kan alla typer av fastigheter

Med effektiva metoder för byggprojektledning och engagerade och kunniga byggprojektledare förverkligar vi din storslagna idé om att bygga om entrén. Eller ser till att stambytet förflyter så smidigt som möjligt. Eller fixar så att det där fönsterbytet som bara måste göras faktiskt blir gjort. På rätt sätt.

Byggprojektledare Johan vid fasadställning

Vad innebär byggprojektledning?

Sustend Projektledning innebär att projektet blir gjort. På rätt sätt och enligt lagar, regler och branschnormer. Men alla byggprojekt är olika. Byggprojektledningen anpassas därför utifrån varje projekt. Några av de vanliga moment som ingår i det arbetet är:

Byggkonsulter gör projekteringsbesiktning inför byggprojekt

Projektering

I projekteringen kommer vi fram till i detalj vad som ska göras. Det innebär ofta besiktningar, informationsinsamling och genomgång av projektets ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar.

Upphandling och avtal

Upphandling och avtal

Att upprätta förfrågningsunderlag, hålla dialog med entreprenörer, granska och justera inkomna anbud. För att till sist kunna upprätta ett gediget entreprenadavtal med utvald entreprenör.

Byggkonsulter på byggarbetsplats vid renoveringsprojekt

Byggledning

Engagemang och driv. Och någon som kan svara på tekniska frågor behövs för att få rätt saker att hända. Vi gör kontroller på byggplatsen, håller byggmöten och hanterar ärenden under projektets gång.

Slutbesiktning av fastighet vid byggprojekt

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar inför, under och efter avslutat projekt för att allt ska bli rätt. Allt dokumenteras i besiktningsutlåtanden. Våra besiktningsförrättare är anslutna till SBR.

Byggprojektledning som omfattar allt! Vi driver ditt projekt från start till mål!

Tryggt

Tekniskt och juridiskt kunniga projektledare: Myndighetskrav, tekniska detaljer och avtalsfrågor. Sustends kunniga byggprojektledare har koll på alla delar av projektet - så att ni kan känna er trygga med att uppfylla ert ansvar som byggherre.

Ekonomiskt

Ett byggprojekt kostar pengar. Vi har varit med förr – därför vet vi vilka summor som är rimliga och vilka som inte är det. Med professionell hantering av frågor som dyker upp längs projektets gång håller vi nere kostnaderna och ser till att allt går rätt till.

Tid till annat

Att underskatta projektets omfattning är vanligt. Allt tar tid: förarbete, projektering, byggledning. Dessutom krävs tillgänglighet under byggprocessen för att svara på alla frågor som dyker upp. Värdefulla timmar som du istället investera kan i annat.

Byggherrens, eller beställarens, ansvar i projektet

Som byggherre, alltså beställare av ett byggprojekt, har du stort ansvar genom hela processen. Det krävs en hel del kunskap, engagemang och tid för att ro i hamn ett byggprojekt.

  • Du ska se till att alla tekniska krav uppfylls.
  • Du ska ansöka om, samt följa, bygglov och andra myndighetskrav.
  • Du ansvarar för kvalitetssäkring och kontroll av åtgärder.

Byggprojektledaren är ditt beställarombud

Vi på Sustend är tekniskt kunniga byggkonsulter. Som byggprojektledare står vi på beställarens sida genom hela byggprojektet. Vår roll i byggprojektet är att samordna alla inblandade parter och kunskapsområden, så att alla har rätt information och förutsättningar att arbeta för ett gemensamt mål.

Eftersom vi är oberoende från entreprenörer agerar vi utifrån fastighetens bästa. Såklart kombinerat med era intressen som beställare. Det gäller i så väl projektering som besiktningar och beslut längs vägen. Vi är ert tekniskt sakkunniga beställarombud.

Byggprojektledningens fem steg

Beroende på vad ni ska genomföra och vad era förutsättningar är, skräddarsyr vi ett projektupplägg för just er. Normalt delar vi in byggprojektets olika delar i följande steg:

Byggprojektledare på byggarbetsplats

1 - Planering

Vilka åtgärder ska ingå och när ska de genomföras?

2 - Projektering

Utredning av tekniska detaljer som sammanställs i ett förfrågningsunderlag.

3 - Upphandling & avtal

Insamling och utvärdering av anbud, för att skriva ett vattentätt entreprenadavtal.

4 - Genomförande

Byggmöten, byggledning, kontroller och besiktningar.

5 - Överlämning

Slutbesiktning och projektdokumentation för garantier och beständigt resultat.

Sustend Projektledning - steg för steg

Takmålning, fasadrenovering, installation av säkerhetsdörrar, stambyte  omdränering, nybyggnation...

Vi kan byggprojektleda alla typer av byggprojekt

Oavsett om er fastighet har problem med ojämn värme, balkonger som behöver renoveras eller om det är dags för stambyte så kan våra engagerade byggprojektledare driva ert nästa projekt. Vi ser till fastighetens helhet och har teknisk kunskap om alla delar; tak, fasader, mark, installationer och invändigt.

Fasadprojekt

Omfogning av tegelfasad, renovering av putsfasad, målning eller helt fasadbyte? Vi tar oss an byggprojektledning av alla typer av fasadprojekt. Från idé till färdigt resultat.

Takprojekt

Målning med Noxyde för plåttak, byte av papp och tegelpannor, byte, målning eller byte av skorstenar. Vi hjälper er lyckas med takprojektet, oavsett vilka åtgärder det innebär.

Dags att komma igång med nästa byggprojekt?

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg utifrån era förutsättningar. Ring oss på 010 - 175 69 09 eller använd formuläret, så hör vi av oss.

Möt några av våra byggprojektledare

Julia Pihl
Projektledare Underhållsplanering & Byggprojekt Stockholm
jp@sustend.se
Stockholm

Julia tar reda på mer än hur fastigheten mår idag; hon förkovrar sig gärna i dess historia. Den här engagerade talangen sprider kunskap tillsammans med en stor dos energi.

Julia Pihl
Projektledare Underhållsplanering & Byggprojekt Stockholm
Mustafa Dawod
Byggprojektledare Stockholm
md@sustend.se
Stockholm

Mustafa har gedigen erfarenhet som entreprenadingenjör och har studerat på KTH. Han är byggprojektledaren som gärna gör det lilla extra, både för kollegor och kunder.

Mustafa Dawod
Byggprojektledare Stockholm