Sustend Garantibesiktning

Behöver du en oberoende besiktningsman till garantibesiktningen? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

Garantibesiktning

Behöver ni en garantibesiktning? Vi har oberoende och kunniga besiktningsmän som hjälper er klargöra eventuella garantiärenden. Sustends byggkonsulter är oberoende och är anslutna till SBR.

Vi utför garantibesiktningar av såväl nyproduktion som ROT-projekt.

Garantibesiktning av oberoende besiktningsman

Vad är en garantibesiktning?

Har det uppstått sprickor i väggar eller tak i en nybyggd fastighet? Eller små sprickor i fasadputsen? Tar fönstren i karmarna, så att de är svåra att öppna? Det här är exempel på vanliga garantiärenden som kan uppdagas efter en godkänd slutbesiktning, och som entreprenören är skyldig att åtgärda.

För att ni som byggherre (beställare av entreprenaden) ska kunna påvisa vad garantifelet består i och vem som ansvarar för att åtgärda det behöver ni ett oberoende besiktningsutlåtande.

Garantibesiktningen är en så kallad juridisk besiktning. Det som fastställs i besiktningsutlåtandet har laga kraft. Besiktningen görs enligt ABT  (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) och utlåtandet blir ert "kvitto" på vad som ska åtgärdas och vem som ansvarar för att göra det.

Viktigt att tänka på med garantier för entreprenad!

Entreprenaden ska undersökas av en oberoende part vid flera tillfällen. När det kommer till garantiärenden är det bara sådant som uppstått efter entreprenadens slut som omfattas av garantin.

Hur vet man vad som uppstått när? Jo, det framgår av slutbesiktningsutlåtandet! Därför är det viktigt att ni även fått gjort en slutbesiktning av entreprenaden.

 
Läs mer om Sustend entreprenadbesiktning

Vem ska beställa garantibesiktningen?

Vanligen ansvarar beställaren (byggherren) för att se till att garantibesiktningen genomförs. Dubbelkolla i entreprenadavtalet för att se vad som gäller i ert fall. Det brukar också vara beställaren som betalar för garantibesiktningen.

Vem utför en garantibesiktning?

Ofta utförs garantibesiktningen av samma besiktningsman som gjorde slutbesiktningen. Ggarantibesiktningen kan dock göras av en annan besiktningsförrättare. Besiktningsmännen på Sustend kan hjälpa er med både garanti- och slutbesiktning!

Ombud vid garantibesiktningen

Om det inte är ni själva som utser besiktningsperson till garantibesiktningen kan det vara en god idé att låta en byggkonsult med teknisk kunskap närvara för att representera era intressen.

Läs mer om ombud vid entreprenadbesiktning

Nybyggda hus

Vill du ha offert på Garantibesiktning?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi med kostnadsfri offert på garantibesiktning. Eller kontakta oss direkt på 010 - 175 69 09 eller info@sustend.se

Hur går en garantibesiktning till?

Garantibesiktning av entreprenaden görs inom garantitiden. Viktigt att tänka på är att ni har koll på vad som gäller i ert entreprenadavtal, så att ni kan boka in besiktningen i god tid!

En oberoende besiktningsperson granskar då entreprenaden och lyfter eventuella fel och skador som uppträtt under garantitiden. Sådant som uppmärksammats redan vid en slutbesiktning räknas som byggfel och omfattas inte av garantin (eftersom felet uppstått under entreprenaden och inte under garantitiden).

Entreprenadavtal behövs för att kunna nyttja garantier

Våra oberoende och kunniga besiktningspersoner gör garantibesiktning av fastighetens alla delar. Vad vi tittar på beror såklart på vad som gjorts. Här behöver vi ta del av entreprenadavtalet, för att se vem som gjort vad.

Vi kan hela fastigheten och alla olika typer av fastigheter. Oavsett om ni byggt balkonger, installerat säkerhetsdörrar eller renoverat fasaden.

Eventuell efterbesiktning

Det kan ibland finnas ett behov av att göra en efterbesiktning för att kontrollera att eventuella fel och garantiärenden som konstaterades vid garantibesiktningen är avhjälpta. Detta görs vid en så kallad efterbesiktning. I efterbesiktningen tas inga nya fel upp utan syftet är helt enkelt att se till så att alla åtgärder som konstaterats vid tidigare besiktning är genomförda och att de är genomförda på rätt sätt.

Oberoende besiktningspersoner för alla tillfällen!

Vi utför mer än garantibesiktningar. Exempelvis kanske ni undrar om det är möjligt att installera solceller på taket? Eller om taksäkerheten är säker och i gott skick? Här kan du navigera till och läsa mer om andra besiktningar vi genomför. Hittar du inte vad du söker? Oavsett vad du har för fråga är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!