Statusbesiktning

Statusbesiktningar

Behöver du en besiktningsman till fastigheten? Våra besiktningsmän är experter på statusbesiktningar.

 
Du får reda på skicket här och nu och får underlag för att kunna fatta beslut om nästa åtgärd. Våra besiktningsmän kan alla delar av fastigheten. Oavsett om din fråga gäller val av material för lagning av putsfasaden, varför det är sprickor i betongen, eller om ni behöver undersöka om er säkerhetsutrustning på taket är tillräcklig, så kan vi hjälpa er vidare.

Besiktningsman besiktar en husgrund
Besiktningsman i taklucka under besiktning av tak

Sustend besiktning ger dig svaren!

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Vanliga statusbesiktningar vi genomför är:

 

Balkongbesiktning

Det är vanligen fastighetsägaren som ansvarar för att balkongerna är säkra att gå ut på. Vi rekommenderar att statusbesiktning av balkonger görs regelbundet, med cirka fem års mellanrum. Oftast besiktar vi ett urval av balkonger, med olika lägen på fastigheten. Är balkongerna gjutna i betong kan det behöva göras ett karbonatiseringsprov. Det är inte en besiktningsman från oss som gör själva karbonatiseringsprovet. Istället samarbetar vi med underkonsulter som gör borrprov, vars resultat vi sedan analyserar och rapporterar tillbaka till er, tillsammans med resultatet av statusbesiktningen.

Fasadbesiktning

Vi besiktigar alla typer av fasader. Tegelfasader, putsfasader, plåtfasader, träfasader, osv. Vanligt är att det uppträtt mörka fläckar, mögel eller sprickor i fasaderna som oroar fastighetsägaren. Då hjälper vi till att utreda vad som har hänt samt hur det bör åtgärdas. Det kan också vara så att ni bara behöver få koll på skicket, för att kunna fatta beslut om eventuella renoveringsprojekt.

Statusbesiktning av fasaden ingår i besiktningen som görs för en underhållsplan. Då får ni samtidigt koll på fastighetens helhet, för att kunna göra smarta prioriteringar, investera pengarna rätt och samordna projekt så att totalkostnaden för förvaltningen hålls nere. Läs mer här om underhållsplanering. 

Taksäkerhetsbesiktning

Det är fastighetsägarens ansvar enligt lag att se till att säkerhetsutrustningen på taket är i gott skick och tillräckligt utformad för just ert tak. Taksäkerheten ska skydda de människor som arbetar och vistas på taket, samt de människor som passerar fastigheten, under taket. Utrustningen ska dessutom skydda själva taket. För att vara trygg med att ansvaret som fastighetsägare uppfylls bör en besiktning av taksäkerheten göras regelbundet.

Här kan du läsa mer om lagar, regler och ansvar för taksäkerhet.

Takbesiktning

Är det någon fara på taket? En statusbesiktning gör dig som fastighetsägare trygg med takets status. Det är bra att ha koll på takets status för att kunna jobba förebyggande; innan det är så akut att det exempelvis läcker in. Har det redan börjat läcka? Våra besiktningspersoner kan berätta vilka åtgärder som behövs, samt vad de kan förväntas kosta. På så sätt får ni ett oberoende underlag innan ni kontaktar entreprenörer som kan utföra åtgärderna.

Statusbesiktning sprickor och sättningar

Misstänker ni sättningsskador i fastigheten? Vi hjälper till med en okulär besiktning av sprickorna, för att ge er ett snabbt utlåtande över vidare utredning eller åtgärder. Så att ni får veta om det är en mer omfattande sättningsutredning ni behöver.

Lägenhets- och lokalbesiktning

Vill ni få koll på status i en eller flera lägenheter eller lokaler? Kanske har ni tankar på att omvandla en lokal till lägenhet och undrar vad det skulle innebära? Vi hjälper till med alla invändiga besiktningar. Vi kan också projektleda en omvandling av lokaler, som exempelvis till lägenhet eller för att anpassa till ny hyresgäst.

Statusbesiktning hel fastighet

En totalbesiktning ger er en bra överblick över vad som bör prioriteras först och vad som kan samordnas. Statusbesiktningen kan kopplas till en underhållsplan, som talar om vilka åtgärder och projekt som fastigheten behöver, när de behöver genomföras samt vad de kommer att kosta.

En underhållsplan kan antingen upprättas för de kommande 1-5 åren, eller över en längre period som 30 eller 50 år. Oavsett om ni har en mindre fastighet eller ett större fastighetsbestånd blir underhållsplanen ett gediget beslutsunderlag för verksamheten. Här kan du läsa mer om Sustend Underhållsplan.

Vi gör andra typer av besiktningar också!