Entreprenadbesiktning

Vi utför alla typer av entreprenadbesiktningar. Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning mm. Du får ett besiktningsutlåtande som är utförligt och tydligt.

Tekniskt och juridiskt kunniga oberoende besiktningsmän för entreprenadbesiktning

Se till att eventuella fel och problem åtgärdas i tid och att ansvaret hamnar på rätt part. Vi kan entreprenadjuridik och hjälper er med alla bygg- och entreprenadbesiktningar. Som besiktningsmän är vi helt oberoende, ni får alltid ett opartiskt besiktningsutlåtande. Vi anlitas av både byggherrar och entreprenörer. Sustends besiktningsförrättare är anslutna till SBR – Sveriges Byggingenjörers Riksförbund.

Besiktningsmännen Tobias och Mariana vid en slutbesiktning av fasader

Förbesiktning

Behöver ni en besiktningsman till förbesiktning under exempelvis balkongprojektet? Sustends besiktningsförrättare är kunniga inom entreprenadjuridik. En förbesiktning kan begäras av både beställare/ byggherre för projektet och av entreprenören. Det är inte obligatoriskt för någon entreprenad, men bra att ha som underlag för att kunna reda ut eventuella brister eller oklarheter mellan entreprenör och beställare under entreprenadtiden.

Med en, eller löpande, förbesiktningar under byggprocessens gång kan eventuella byggfel minimeras då de upptäckts direkt istället för efter entreprenadtiden. Exempelvis kan det vara sådant som inte kommer vara synligt/ tillgängligt vid slutbesiktningen som man vill göra en förbesiktning av medan det är möjligt. Det är vanligt att begära förbesiktning på alla typer av projekt, såsom nybygge och vid badrumsrenoveringar.

Hör av dig till oss!

Vill du träffa oss? Eller få en offert på slutbesiktning eller garantibesiktning? Ring oss på 010 - 175 69 09, skicka e-post till info@sustend.se eller använd formuläret så hör vi av oss.

Slutbesiktning/entreprenadbesiktning

När byggprojektet är färdigställt och ska överlämnas till beställaren görs en slutbesiktning av entreprenaden för att kontrollera att allt gått rätt till. Slutbesiktningen görs enligt AB 04 eller ABT 06 och utförs av en behörig besiktningsman. Besiktningen går ut på att undersöka om entreprenaden är godkänd; alltså om det som avtalats mellan entreprenör och byggherre/ beställare har uppfyllts.

En oberoende besiktningsman med specialistkunskap inom entreprenadbesiktning upprättar ett besiktningsutlåtande där eventuella fel och anmärkningar tas upp. Det är också besiktningsmannen som beslutar om entreprenaden ska godkännas eller inte. Även om det förekommer fel kan entreprenaden godkännas - i besiktningsutlåtandet framgår det vilka anmärkningar som tagits upp och vem som ansvarar för att åtgärda dem.

Utlåtandet över slutbesiktningen fungerar alltså som underlag för beställaren att påtala vad entreprenören är skyldig att avhjälpa, samt som en kontroll för att de fått det de beställt.

Sustends entreprenadbesiktningsmän är anslutna till SBR och har gedigen erfarenhet och kunskap inom både byggteknik och entreprenadjuridik. Vi får ofta höra av våra kunder att de uppskattar att vi är snabba, flexibla och enkla att ha att göra med. Det är så vi tycker att det ska gå till – byggprojekt är tillräckligt komplexa så vi behöver inte krångla till det i onödan.

Garantibesiktning

Fastigheter är levande. Det uppstår ibland sprickor i väggar, tak och balkonger. Det kan också hända att nyinstallerade fönster, värmesystem eller portlås krånglar. För de flesta byggprojekt finns garantitider – under den tiden är entreprenören ansvarig att avhjälpa de fel som dyker upp och som ryms inom garantin. För att kunna påtala vad de åtgärderna är görs en garantibesiktning innan garantitiden gått ut. Utlåtandet över garantibesiktningen används av beställaren för att uppmärksamma entreprenören på eventuella garantiärenden. Utlåtandet fungerar som juridisk grund för att ansvarsbestämma felavhjälpningen.

 

Särskild besiktning

Om du som beställare upptäcker fel och brister efter avslutat byggprojekt kan du göra en reklamation till entreprenören. För att undersöka vad som är byggtekniska och faktiska fel kan en särskild besiktning göras. En besiktningsman granskar vid en besiktning de reklamerade felen och upprättar ett utlåtande. Besiktningsutlåtandet används som underlag för att påtala för entreprenören vad denne ansvarar  för att avhjälpa.


Byggkonsulter digital besiktning

Sustend besiktning ger dig svaren!

Kontakta oss för kostnadsfri offert på besiktning! Vi hjälper dig reda ut alla bygg- och fastighetsrelaterade frågor.


Vi gör andra typer av besiktningar också!