Sakkunnigt ombud vid entreprenadbesiktning

Vi bevakar dina intressen

Sakkunnigt ombud som KAN byggteknik

Entreprenadjuridik är komplext, det är byggfrågor också. Det är lätt att beställaren hamnar i underläge med tanke på skillnaden i förkunskap. En entreprenadbesiktning ska alltid ske opartiskt. För att säkerställa det är det ibland lämpligt att ett sakkunnigt ombud utses för att företräda byggherrens intressen. Så att det råder större jämlikhet i kunskap parterna emellan.

Är det inte ni som utser besiktningsperson för en entreprenadbesiktning där ni är en av parterna? Eller har ni inte möjlighet att själva närvara vid besiktningen?

Vi kan närvara i ert ställe, som sakkunnigt ombud vid exempelvis garantibesiktning, för att representera era intressen.

Så går det till vid besiktningen

Vid besiktningen följer Sustends besiktningsperson med som er representant. Vi kontrollerar att den av byggentreprenören utsedda besiktningspersonen följer sina åtaganden enligt avtal och lag samt agerar opartiskt. Under besiktningens gång förklarar vår besiktningsman också besiktningens spelregler för er, i de fall oklarheter uppstår där ni behöver få ytterligare kunskap.

Vår besiktningsman kontrollerar därefter utlåtandet som den ordinarie besiktningsmannen skrivit. För att se till att alla punkter finns med så som de observerades vid besiktningen.

Exempelvis för garantibesiktning åt brf

När vi på Sustend blir utsedda till ombud innebär det att vi företräder en parts intressen som sakkunniga inom bygg. Det är vanligt vid exempelvis garantibesiktning av nybyggda fastigheter. Särskilt för bostadsrättsföreningar. Vid en garantibesiktning tittar man på eventuella garantier, det vill säga fel som framträtt under garantitiden.

Praktiskt går det vanligen till så att vi samlar in underlag och information från beställaren. Vi förbereder oss också genom att läsa igenom entreprenadavtal, utlåtande över slutbesiktning. Sedan närvarar vi vid besiktningen i byggherrens, brf:ens eller fastighetsägarens ställe. Vi går med den ordinarie besiktningspersonen för att se till att allt går rätt till och att alla relevanta punkter tas upp.

För bostadsrättsföreningar: Medverkan som föreningens ombud vid 2-års och 5-årsbesiktning

Det fungerar olika, och framgår av entreprenadavtalet, vem som ska kalla till tvåårsbesiktning respektive femårsbesiktning. Det är också olika avtalat gällande vem som utser besiktningsperson. Om det inte är ni själva som väljer ut besiktningsman, besiktningskvinna eller besiktningsperson till tvåårs- eller femårsbesiktningen kan ni anlita oss som ert sakkunniga ombud.

Besiktningsman

Kontakta oss om ni behöver ett ombud

Kontakta oss för kostnadsfri offert på sakkunigt ombud vid besiktning! Du kan också ringa oss på 010 - 175 69 09 eller skicka e-post till info@sustend.se om du vill veta mer,

Vi tar oss även an besiktningsuppdrag