Fastighetsägare

Sustend Underhållsplan anpassad för fastighetsägare med särskild fokus på maximering av investering över tid.

Underhållsplan för fastighetsägare – Säkerställ en långsiktig värdeutveckling av dina fastigheter!

Sustend Underhållsplan för fastighetsägare är specifikt anpassad för de behov som privata och kommunala fastighetsägare, ofta med stora och komplexa fastighetsbestånd har. Som fastighetsägare vet du hur viktigt det är att hålla dina fastigheter i toppskick. En välplanerad och genomtänkt underhållsplan är nyckeln till att säkerställa fastigheternas långsiktiga värde och funktion. Med Sustend underhållsplan för fastighetsägare kan du känna dig trygg i att dina fastigheter kommer att bibehålla sitt värde, minska risken för oförutsedda kostnader och förbättra boendemiljön för hyresgästerna.

På Sustend förstår vi att varje fastighet är unik. Därför inleder vi varje uppdrag med en grundlig kartläggning och planering för att få en helhetsbild av dina fastigheter. Vår process säkerställer effektivitet och minimerar tidsåtgång genom noggrann samordning av besiktningarna.

Oavsett om du behöver en underhållsplan för en enskild fastighet eller för ett större fastighetsbestånd, börjar vi alltid med en detaljerad kartläggning. Vi samlar in all nödvändig information om dina fastigheter, inklusive ritningar, OVK-protokoll, energideklarationer och historik på tidigare underhåll. Detta ger oss en grundlig förståelse för dina fastigheter och deras specifika behov.

Sustend underhållsplan för fastighetsägare – så går det till

Våra besiktningar genomförs systematiskt enligt en standardiserad metodik för att garantera hög kvalitet och enhetlighet. Vi inspekterar alla delar av fastigheten, inklusive mark, fasader, tak, invändiga utrymmen och installationer. Besiktningen omfattar:

  • Förberedelse och rundvandring: Besiktningen inleds med en rundvandring tillsammans med en representant för fastighetsägaren. Detta hjälper oss att identifiera specifika områden som kräver extra uppmärksamhet och att skapa en trygghet för de boende.
  • Detaljbesiktning: Varje komponent inom kategorierna mark, fasader, tak, invändigt och installationer besiktigas noggrant. Vi bedömer aktuellt skick, tar bilder, mäter och inventerar. Allt detta tar vi sedan med oss till kontoret för vidare bearbetning tillsammans med kollegor inom olika specialistområden.
  • Sammanställning av rapport: Efter besiktningen sammanställer vi all insamlad data i en omfattande rapport och uppdaterar underhållsplanen i Planima. Våra rapporter inkluderar detaljerade bedömningar av underhållsbehov, kostnadsuppskattningar och rekommenderade projektindelningar.

Projektindelningar

För att hjälpa dig optimera underhållskostnaderna och hitta synergier i upphandlingen av underhållsåtgärder, erbjuder vi projektförslag som kombinerar underhållsaktiviteter till gemensamma paket. Vi använder oss av den mest aktuella prislistan och tar hänsyn till erfarenheter från tidigare projekt för att ge dig realistiska och tillförlitliga kostnadsuppskattningar.

Planering inför upprättande av underhållsplan för ett flerbostadshus

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att få koll på ert fastighetsunderhåll

Exempel på underhållsplan

Vill du se själv hur smidigt det kan vara? Få ett exempel på en underhållsplan!