Underhållsplan

Sustend erbjuder skräddarsydda underhållsplaner för långsiktig hållbarhet och värdeökning av fastigheter. Anpassade efter varje kunds specifika behov.

Underhållsplan – en tydlig guide för fastighetens välmående

Underhållsplanen är avgörande för fastigheters långsiktiga hållbarhet. Genom att noggrant planera och förutse kommande underhållsåtgärder, minskar ni risken för oförutsedda kostnader samtidigt som ni maximerar fastighetens värde över tid.

Hos Sustend erbjuder vi omfattande underhållsplaner som sträcker sig över 50 år, anpassade efter varje kunds unika behov. Våra planer hjälper bostadsrättsföreningar, samfälligheter, kommersiella fastighetsägare och byggherrar att skapa en hållbar strategi för sina fastigheter.

Våra erfarna konsulter arbetar nära varje kund för att skapa skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till fastighetens specifika egenskaper och kundens långsiktiga mål. Dessutom erbjuder vi digitala underhållsplaner och löpande rådgivning, så att ni själva kan hålla planerna uppdaterade.

Våra underhållsplaner är inte bara noggrant utformade och genomförda, utan är även praktiskt orienterade. Genom vårt systematiska arbetssätt, kombinerat med teknisk kompetens och engagemang, hjälper vi er att säkerställa hållbarhet, stabilitet och värdeökning över tid.

Hur tas underhållsplanen fram?

Sustends team av byggkonsulter arbetar enligt en effektiv metod. Men varje underhållsplan är unik. Det finns ingen exakt mall. Vilka moment som ingår varierar beroende på er verksamhet och era behov. 

Vårt arbete börjar alltid med informationsinsamling, dels våra egna system och dels via frågor till er. Detta följs sedan upp med en byggteknisk besiktning av fastighetens alla delar, för att göra det mer överskådligt delar vi upp fastigheten i kategorierna:

  • Mark
  • Fasad
  • Tak
  • Invändigt
  • Installationer

Vi tar foton och dokumenterar allting i en besiktningsrapport. Besiktningen ligger sedan till grund för en beskrivning av fastigheten och en bedömning av dess underhållsbehov. Därefter specificeras lämpliga intervall för samtliga underhållsåtgärder samt kostnader för dessa. Dessutom tar vi hänsyn till samordningseffekter och föreslår lämpliga projektindelningar för de närmsta åren. Resultatet blir en användbar och utförlig underhållsplan som kopplar kommande underhållsåtgärder till beräknade kostnader. Du kan läsa mer om vår arbetsmetodik här.

Webbaserat underhållsverktyg säkerställer underhållsplanens efterlevnad

Alla våra underhållsplaner levereras som standard såväl i PDF samt i det digitala planeringsverktyget Planima anpassat för såväl bostadsrättsföreningar som fastighetsägare. För bostadsrättsföreningar ingår alltid ett års kostnadsfritt provkonto varefter ni, om ni inte vill fortsätta jobba i det digitala verktyget kan ladda ner en excelsammanställning över alla underhållsåtgärder.

Digital underhållsplan i Planima

Har du redan en underhållsplan?

Med jämna mellanrum behöver underhållsplanen uppdateras för att kostnaderna och underhållsstatus ska hållas aktuellt, läs mer om hur vi kan hjälpa till med uppdatering av er underhållsplan.