Taksäkerhetsbesiktning

Säkerställ att taksäkerheten håller lagkraven. Boka en besiktningsman med specialistkunskap om taksäkerhet.

Taksäkerhet – ett av fastighetens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

Taksäkerheten är en del av fastigheten som tyvärr alltför ofta förbises både i fastighetsförvaltningen och underhållsplaneringen. Om taksäkerheten inte är i gott skick när den väl behövs kan detta vålla stora bekymmer. Fastighetsägarens ansvar är nämligen långtgående när det gäller säkerheten både för dem som vistas på taket och dem som befinner sig under det. 

Taket och dess komponenter är avgörande delar av fastighetens skal och kräver ett aktivt förebyggande underhåll, särskilt under höst och vinter. Snö och is ska avlägsnas, underhåll ska utföras och rännor behöver ofta rensas. Det är dock en farlig arbetsplats där brister i taksäkerheten kan få mycket allvarliga påföljder.

Det är fastighetsägarens ansvar enligt lag att se till att säkerhetsutrustningen på taket är i gott skick och tillräckligt utformad för just ert tak. Taksäkerheten ska skydda de människor som arbetar och vistas på taket, samt de människor som passerar fastigheten, under taket. Utrustningen ska dessutom skydda själva taket. För att vara trygg med att ansvaret som fastighetsägare uppfylls bör en besiktning av taksäkerheten göras regelbundet.

Vi på Sustend har sakkunniga och certifierade besiktningsmän för taksäkerhet genom Taksäkerhetskommitténs nya branschstandard för taksäkerhet. Detta innebär att våra besiktningsmän i Stockholm och Göteborg har utbildning och praktisk kunskap inom taksäkerhetsanläggningar och hur de ska utformas och underhållas. Genom en ingående besiktning av taksäkerheten kan vi fastställa anläggningens skick och rekommendera åtgärder för att skapa maximal säkerhet på era tak.

Här kan du läsa mer om lagar, regler och ansvar för taksäkerhet.

Tobias Magnusson vid taksäkerhetsbesiktning

Kontakta oss för kostnadsfri offert på besiktning av er taksäkerhet.