På ritning

Sustend Underhållsplan på ritning för nyproduktion ger en 50-årig underhållsplan som säkerställer långsiktig hållbarhet och efterlever gällande lagar för nyproducerade bostadsrätter.

Underhållsplan på ritning – För byggherrar och projektutvecklare

Sustend underhållsplan på ritning är anpassad för byggherrar och projektutvecklare och kan upprättas redan innan projektet överlämnas till slutkund. Att ha en detaljerad och välstrukturerad underhållsplan är avgörande för en långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning. På Sustend är vi specialiserade på att skapa underhållsplaner som inte bara är omfattande utan också lättarbetade och anpassade efter dina specifika behov. Här berättar vi mer om hur vi hjälper fastighetsutvecklare och entreprenörer att säkerställa att deras fastigheter håller hög standard över tid.

Vi har sedan 2018 samarbetat med flera av de största byggentreprenörerna och projektutvecklarna i Sverige genom att i tidigt skede, innan fastigheten är byggd, upprätta underhållsplaner baserade på ritningsunderlag och modeller. Med införandet av nya lagkrav från och med den 1 januari 2024, som stipulerar att alla nybildade och ombildade föreningar ska ha en underhållsplan, är vår service viktigare än någonsin.

Vad är en underhållsplan på ritning?

En underhållsplan på ritning är en detaljerad och visuell plan som specificerar alla nödvändiga underhållsåtgärder för en fastighet över en längre tidsperiod, vanligtvis 50 år. Planen inkluderar information om byggnadsdelar, installationer och markytor med tillräcklig detaljnivå för att kunna avgöra vilka komponenter och ytskikt som behöver underhåll samt när och hur ofta detta bör ske.

Redan på ritningsstadiet går Sustends besiktningsmän gå igenom samtliga fastighetsdelar och sammanställa informationen i en komplett underhållsplan med åtgärder och kostnadskalkyler för att skapa förutsägbarhet och ekonomisk trygghet för de nybildade föreningarna.

Planen är inte bara ett underlag för kommande åtgärder och projekt utan ligger också som underlag för ekonomiska beslut som avgifter och avsättning till underhållsfond. Vi lägger stor vikt vid att upprätta pedagogiskt genomtänkta planer för att skapa förståelse och föda engagemang, för att ge fastighetsägare förutsättningar att fatta välgrundade beslut om såväl små som stora underhållsåtgärder.

Varför är en underhållsplan viktig?

 • Kostnadseffektivitet: Genom att han en tydlig plan kan du förutse och budgetera för framtida underhållskostnader, vilket minimerar risken för oväntade utgifter.
 • Intervaller: Regelbundet underhåll förlänger byggnadens livslängd och säkerställer att alla delar fungerar optimalt.
 • Värdeökning: En väl underhållen fastighet behåller sitt värde och kan till och med öka i värde över tid.
 • Efterlevnad: Säkerställ att alla lagar och regler efterlevs genom att ha en dokumenterad plan.

Vad innehåller en underhållsplan på ritning?

Underhållsplanen inkluderar:

 • En kortfattad beskrivning av fastigheten
 • En kronologisk sammanställning av alla underhållsåtgärder med detaljerad information om varje åtgärd
  • Vad ska göras?
  • När ska det göras?
  • Hur mycket kommer det att kosta?
  • Med vilka intervall ska åtgärden upprepas?
 • En hierarkisk sammanställning av underhållsåtgärder uppdelade per kategori
 • En ekonomisk analys med sammanställningar av nyckeltal

Underhållsplanen levererar digitalt i PDF-format tillsammans med ett provkonto i det digitala underhållsplaneringsverktyget Planima.

Vill du veta mer om underhållsplan på ritning eller behöver du hjälp med en underhållsplan till ditt projekt? Tveka inte att kontakta oss!

Exempel på underhållsplan

Vill du se själv hur smidigt det kan vara? Få ett exempel på en underhållsplan!