Teknisk DD

Genom att utföra en noggrann Teknisk Due Diligence får du kännedom om fastighetens status vad gäller byggnadsteknik och installationer.

Teknisk Due Diligence

När det gäller fastighetsaffärer är en noggrann Teknisk Due Diligence avgörande för att säkerställa en lönsam och riskfri investering. På Sustend erbjuder vi omfattande Teknisk Due Diligence-tjänster som ger dig en tydlig bild av fastighetens skick och värde, så att du kan fatta välgrundade beslut.

Vad är Teknisk Due Diligence?

Teknisk DD innebär en noggrann granskning av en fastighets byggnadstekniska status. Syftet är att identifiera eventuella brister, risker och behov av framtida underhåll eller renoveringar. Genom att anlita Sustend inför din fastighetsaffär får du tillgång till djupgående analyser och expertutlåtanden, vilket ger dig trygghet genom hela affärsprocessen.

Vad brukar vanligtvis ingå i en Teknisk DD?

  • Byggnadens skick: Vi utför grundliga inspektioner av byggnadens klimatskal och konstruktion, inklusive fundament, bärande konstruktioner, tak och fasader. Vi identifierar eventuella skador, slitage eller byggfel. Vi identifierar potentiella problem och rekommenderar nödvändiga åtgärder samt kostnader för dessa.
  • Installationer: Tillsammans med våra samarbetspartners går vi igenom fastighetsgemensamma installationer för att säkerställa att de uppfyller aktuella standarder. Vi identifierar potentiella problem och rekommenderar nödvändiga åtgärder samt kostnader för dessa.
  • Miljö och energiprestanda: Ofta får vi frågan att även granska fastigheten ur ett miljöperspektiv, vi analyserar då fastighetens energiprestanda och eventuella miljörisker. Våra rapporter inkluderar rekommendationer för energieffektivisering, oftast kombinerade med de underhållsåtgärder som ligger planerade framåt för fastigheten.
  • Dokumentation och regelverk: Vi granskar fastighetens dokumentation, inklusive bygglov, besiktningsprotokoll och eventuella underhållsplaner för att säkerställa att fastigheten uppfyller gällande regelverk och lagar.

Kontakta oss för kostnadsfri offert! Vi hjälper dig reda ut alla bygg- och fastighetsrelaterade frågor.