Underhållsplan Grön

Det ska vara lätt att göra rätt! Vår underhållsplan grön kombinerar förslag på investeringar i energieffektivisering tillsammans med era kommande underhållsåtgärder.

Underhållsplan Grön – Integrera underhåll med energieffektivisering

Underhållsplan Grön är en lika omfattande underhållsplan som vår vanliga underhållsplan, men med ett väsentligt tillägg. Nämligen att den granskar fastigheten extra noggrant även ur ett energiperspektiv och kopplar ihop möjliga energibesparingsåtgärder med er fastighets underhållsbehov.

Genom att kombinera underhållsprojekten med energieffektiviserande åtgärder kan stora besparingar göras, och investeringarna blir betydligt mer lönsamma än om åtgärderna genomförs var för sig.

Med Underhållsplan Grön vet ni inte bara hur ni ska underhållsplanera. Ni vet också hur ni kan energieffektivisera er fastighet, hur mycket energi och pengar ni kan spara, och hur energieffektiviseringen kan kopplas samman med fastighetsunderhållet. I Underhållsplan Grön hittar ni alla fakta ni behöver för att veta vilka moment som bör prioriteras, vilket också ger er ett utförligt och tydligt underlag som gör det enklare att fatta beslut.

Medan Sustend Underhållsplan är en tydlig manual över hur fastighetens periodiska underhåll ska skötas och vad det kommer att kosta. Får ni i Underhållsplan Grön även reda på hur underhållsåtgärder kan kombineras med investeringar i energieffektivisering, hur dessa påverkar ert klimatavtryck och vilken återbetalningstid ni kan få på era investeringar. När vi syr ihop paketen av underhållsåtgärder och investeringar tittar vi alltid på synergieffekter som kan sänka era totala kostnader, exempelvis en solcellsinstallation i samband med ett takbyte. 

Underhållsplan Grön innehåller:

  • Besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
  • Åtgärdsplan med förväntade kostnader
  • Kostnader per åtgärd och per år
  • Mängder, dvs antal av varje objekt
  • Färdiga förslag på projektindelningar
  • Förslag på energieffektiviserande åtgärder
  • Sammanställning av besparingseffekter på de energieffektiviserande åtgärderna
Energi - och underhållsplanering

Fördelarna med Underhållsplan Grön för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är inte medvetna om hur stora kostnadsbesparingar som kan uppnås med energieffektiviserande åtgärder. Eller hur stora fördelarna egentligen blir av att kombinera och samordna det återkommande underhållsarbetet, det vill säga de åtgärder som specificeras i en underhållsplan, med energibesparande investeringar. En energiutredning kopplad till underhållsplanen är ett första steg till långsiktig kostnadsbesparing för er fastighet.

Många mindre åtgärder kan ge stor energibesparing

Det går ofta att med små, enkla medel sänka energiförbrukningen i en fastighet. Men för att kunna bedöma vilka åtgärder som det är värt för er bostadsrättsförening att satsa på behöver ni först veta vilka dessa åtgärder är, ha koll på den aktuella förbrukningen, och kunna beräkna hur stor påverkan en viss åtgärd skulle ha för att veta om den är värd att genomföra.

Det finns stora vinster med att samplanera större underhållsåtgärder med investeringar i energieffektivisering

Om det krävs mer omfattande ingrepp i fastigheten är det lämpligt att slå samman dessa projekt med underhålls- eller renoveringsprojekt. Både för att spara på kostnader och på tid, och för att minimera olägenheterna projekten kan medföra för de boende.

Vill du få en kostnadsfri offert eller exempel på en underhållsplan? Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så kontaktar vi dig! 

Sustend hjälper HSB-förening att sänka driftkostnader med över 2 miljoner kr.

Vi är med fastighetsägaren hela vägen – från underhållsplan till projektering, upphandling och byggledning. Våra projektledare driver projektet från start till mål. Läs mer om föreningens satsning på underhåll och energieffektivisering här.

Exempel på underhållsplan

Vill du se själv hur smidigt det kan vara? Få ett exempel på en underhållsplan!