Entreprenadbesiktning

Vi utför alla typer av entreprenadbesiktningar. Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning m.m. Du får ett besiktningsutlåtande som är utförligt och tydligt.

Entreprenadbesiktning – nyckeln till trygghet i ditt byggprojekt

Entreprenadbesiktning med Sustends oberoende besiktningsmän. Se till att eventuella fel och problem åtgärdas i tid och att ansvaret hamnar på rätt part. Vi kan entreprenadjuridik och hjälper er med alla bygg- och entreprenadbesiktningar. Som besiktningsmän är vi helt oberoende, ni får alltid ett opartiskt besiktningsutlåtande. Vi anlitas av både byggherrar och entreprenörer. Sustends besiktningsförrättare är anslutna till SBR – Sveriges Byggingenjörers Riksförbund.

Förbesiktning

Behöver ni en besiktningsman till förbesiktning under entreprenaden? Sustends besiktningsförrättare är kunniga inom entreprenadjuridik. En förbesiktning kan begäras av både beställare/byggherre för projektet och av entreprenören. Det är inte obligatoriskt för någon entreprenad, men ett bra underlag för att kunna reda ut eventuella brister eller oklarheter mellan entreprenör och beställare under entreprenadtiden.

Med förbesiktningar under byggprocessens gång kan eventuella byggfel minimeras då de upptäckts direkt istället för efter entreprenadtiden. Sådant som inte kommer vara synligt/tillgängligt vid slutbesiktningen förbesiktigas medan det är möjligt. Förbesiktning begärs vid många typer av projekt, exempelvis nybyggnation och badrumsrenoveringar.

När ska entreprenadbesiktning utföras?

När byggprojektet är klart och ska överlämnas till beställaren görs en slutbesiktning av entreprenaden. Entreprenadbesiktning eller som den också kallas slutbesiktning, görs enligt AB 04 eller ABT 06 och utförs av en behörig besiktningsman. Besiktningen går ut på att undersöka om entreprenaden är godkänd; alltså om det som avtalats mellan entreprenör och byggherre/beställare har uppfyllts.

En oberoende besiktningsman med specialistkunskap inom entreprenadbesiktning upprättar ett besiktningsutlåtande där eventuella fel och anmärkningar tas upp, samt beslutar om entreprenaden godkänns eller inte. Entreprenaden kan ibland godkännas även om det förekommer fel – i besiktningsutlåtandet framgår vilka anmärkningar som tagits upp och vem som ansvarar för att åtgärda dem.

Utlåtandet över slutbesiktningen fungerar alltså som underlag för beställaren att påtala vad entreprenören är skyldig att avhjälpa, samt som en kontroll av att de fått det de beställt.

Sustends entreprenadbesiktningsmän är anslutna till SBR och har gedigen erfarenhet och kunskap inom både byggteknik och entreprenadjuridik. Vi får ofta höra av våra kunder att de uppskattar att vi är snabba, flexibla och enkla att ha att göra med. Det är så vi tycker att det ska gå till – byggprojekt är tillräckligt komplexa så vi behöver inte krångla till det i onödan.

Garantibesiktning

För de flesta byggprojekt finns garantitider. Under garantitiden är entreprenören ansvarig att avhjälpa de fel som dyker upp och som ryms inom garantin. För att kunna påtala för entreprenören vilka de åtgärderna är görs en garantibesiktning innan garantitiden gått ut. Utlåtandet över garantibesiktningen används sedan av beställaren för att uppmärksamma entreprenören på eventuella garantiärenden. Utlåtandet från garantibesiktningen fungerar som juridisk grund för att ansvarsbestämma felavhjälpningen.

Vi kan utföra garantibesiktningar eller gå med som ombud vid garantibesiktningen för att bevaka era intressen.

Särskild besiktning

Om du som beställare upptäcker fel och brister efter avslutat byggprojekt kan du göra en reklamation till entreprenören. För att undersöka vad som är byggtekniska och faktiska fel kan en särskild besiktning göras. En besiktningsman granskar vid en besiktning de reklamerade felen och upprättar ett utlåtande. Besiktningsutlåtandet används som underlag för att påtala för entreprenören vad denne ansvarar  för att avhjälpa.

Kontakta oss för kostnadsfri offert på entreprenadbesiktning! Vi hjälper dig reda ut alla bygg- och fastighetsrelaterade frågor.