Katarina Kyrka

Katarina kyrka: En historisk byggnad med komplext underhållsbehov

Allan Zoltan, fastighetschef på Katarina församling använder Sustend Underhållsplan med Planima för att ta hand om den vackra kyrkan.

En vacker byggnad som är vår generation till låns

Norra Europas största centralkyrka, Katarina kyrka i Stockholm, är med sin vackra arkitektur ett viktigt landmärke med stort historiskt och kulturellt värde. Kyrkan uppfördes på 1600-talet, sedan dess har den drabbats av bränder, byggts om och varit plats för många viktiga upplevelser. Nu tas kyrkan väl om hand av Allan Zoltan, fastighetschef på Katarina Församling.

”All historia som finns bevarat i det här byggnadsverket är vår generation till låns. Vårt mål är att föra vidare det arvet i lika gott skick till kommande generationer. Ja, gärna ännu bättre”, säger Allan Zoltan.

Allan Zoltan, på väg upp i Katarinatornet

Allan Zoltan, fastighetschef Katarina församling, på väg upp i Katarinatornet.

En vacker byggnad som är vår generation till låns

Norra Europas största centralkyrka, Katarina kyrka i Stockholm, är med sin vackra arkitektur ett viktigt landmärke med stort historiskt och kulturellt värde. Kyrkan uppfördes på 1600-talet, sedan dess har den drabbats av bränder, byggts om och varit plats för många viktiga upplevelser. Nu tas kyrkan väl om hand av Allan Zoltan, fastighetschef på Katarina Församling.

”All historia som finns bevarat i det här byggnadsverket är vår generation till låns. Vårt mål är att föra vidare det arvet i lika gott skick till kommande generationer. Ja, gärna ännu bättre”, säger Allan Zoltan.

Bild som visar Allan Zoltan, fastighetschef Katarina Församling

Katarina Kyrka är en komplex byggnad, Allan har koll på allt invändigt och utvändigt underhåll med Sustend Underhållsplan.

”Det första jag gjorde som fastighetschef på Katarina Församling var att se till att få en underhållsplan på plats”, berättar Allan. ”Underhållsplanen ger helikopterperspektivet som behövs för att ta reda på hela fastighetens situation. Vad behöver göras framåt och vad behöver åtgärdas först?”

Sustend Underhållsplan samlar information om fastigheten och beskriver hur den behöver tas om hand

Katarina Kyrka är med sina många detaljer och olika material en komplex byggnad som dessutom är hårt utsatt för väder och vind. Underhållsplanen sammanställer viktig information om fastigheten och beskriver vad som krävs för att bevara den.

Sustend har hjälpt Katarina Församling att ta fram underhållsplaner för flera fastigheter, där vackra Katarina Kyrka är en av dem. Allan Zoltan, fastighetschef på Katarina Församling, använder Sustend Underhållsplan för att planera och prioritera åtgärder och som underlag för budgetering.

”Jag har sett många vård- och underhållsplaner, men Sustend Underhållsplan är i en klass för sig, den är så komplett och sen är det dessutom fantastiskt trevlig läsning” tycker Allan. ”Eftersom informationen är så pedagogisk och tydlig krävs ingen ingående fastighetskunskap för att förstå den”, lyfter Allan vidare fram som en fördel.

En objektiv bild av fastighetens status ger effektivt underlag för budgetbeslut

Att kunna motivera renoverings- och underhållsåtgärderna är viktigt i en politiskt styrd organisation som församlingen. Det underlättas av att ha en underhållsplan som är framtagen av en oberoende och professionell byggkonsult.

”Underhållsplanen berättar för oss att ’så här är det’. Det gör den till ett utmärkt underlag att presentera för beslut om budget”, menar Allan.

Vill ni veta mer om Sustend Underhållsplan?

Behöver ni också en underhållsplan? Hör av dig till oss! Vi träffas gärna och berättar mer, visar exempel på underhållsplan och tittar på hur vi skulle kunna hjälpa just er. Ring oss på 010-175 69 09, mejla info@sustend.se, eller fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!