Bostadsrättsförening

Sustend Underhållsplan BRF är en teknisk underhållsplan som omfattar 50 år och är särskilt anpassad för bostadsrättsföreningar.

Sustend Underhållsplan Brf är en ovärderlig guide för styrelsen

När är det dags för stambyte? Hur länge håller fönstren? Vad kommer det kosta att måla om fasaden? Vad behöver vi göra med ventilationen och värmesystemet? Hur ofta måste vi ta fram en energideklaration för att lagen ska efterföljas? Hur mycket behöver vi budgetera för underhållet de kommande 50, 30, 10 eller 5 åren? Allt detta, och mycket mer, svarar underhållsplanen på. Vår Underhållsplan BRF, framtagen specifikt för bostadsrättsföreningar hjälper dig få koll på ert underhållsbehov.

En fastighet är oändligt mycket mer komplex än bara tak, fasad och stammar. En bra underhållsplan utgör därför också en tydlig och detaljerad beskrivning av vilka delar av hus, mark och installationer som kräver underhåll.

Sustend Underhållsplan Brf är en tydlig manual över hur fastighetens periodiska underhåll ska skötas. Styrelsen får dels en checklista över underhållsåtgärderna, och dels ett mycket bra underlag för planering och budgetering. Du kan läsa mer om hur vi tar fram underhållsplanen här.

Underhållsplanens innehåll:

  • Tydlig besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
  • Åtgärdsplan med förväntade kostnader och intervall
  • Kostnader per åtgärd och per år
  • Mängder, dvs antal av varje objekt
  • Färdiga förslag på projektindelningar

Underhållsplan Brf är enkel att förstå för alla, oavsett förkunskaper.

Sustend Underhållsplan är enkel att läsa och förstå, även för den som inte är expert. Vår främsta målsättning är att hjälpa alla fastighetsägare, oavsett kunskapsnivå, att ta hand om sin fastighet på bästa sätt. Vi vill förenkla, förbättra och effektivisera fastighetsförvaltningen.

Sustend upprättar underhållsplaner åt alla brf:er. Från den lilla bostadsrättsföreningen med 3-4 lägenheter, till den stora med ett flertal fastigheter och många hundra lägenheter. Styrelsen får en tydlig checklista över underhållsåtgärderna, och ett ovärderligt underlag för planering och budgetering. Vi föreslår lämpliga och kostnadseffektiva projektindelningar, och planen levereras digitalt så att den är enkel att arbeta med.

“Enkelt och tydligt” är våra ledord, och vår underhållsplan är ett verkligt användbart dokument som gör förvaltningsarbetet mycket enklare. Sustend underhållsplan brf hjälper bostadsrättsföreningen att spara pengar genom smart planering och samordning av renoverings- och underhållsåtgärder.

Som medlem i Bostadsrätterna erhåller din förening 15% rabatt på Sustend Underhållsplan Brf.

Rekommenderade av riksförbundet Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är Sveriges största medlemsorganisation för bostadsrättsföreningar med sina dryga 10 000 medlemmar. Precis som vi tycker de att det är viktigt att bostadsrättsföreningar och samfälligheter får en bra underhållsplan, därför är vi som enda leverantör rekommenderade för tjänsten underhållsplanering. Som medlemmar i Bostadsrätterna erhåller du 15% rabatt på våra underhållsplaner. Läs mer om samarbetet här.

Underhållsplan Brf – specialerbjudande med ett års gratis provlicens i Planima

Vi förespråkar löpande arbete med underhållsplanen, dels för att hålla den uppdaterad men också för att underlätta för nya styrelseledamöter att ta del av historiken kring underhållet i fastigheten. Likt en stafettpinne ska underhållsplanen lätt kunna lämnas över till en ny styrelse eller en ny förvaltare så att dessa lätt kan sätta sig in i fastighetens förutsättningar och behov. Därför levereras alla våra underhållsplaner med ett års gratis provlicens i det digitala planeringsverktyget Planima, därefter är det ni själva som väljer om ni vill fortsätta med det eller inte, läs mer om Planima här.

Relaterat

Underhållsplan Grön – underhållsplanera och energieffektivisera samtidigt!
Det är dyrt att slösa energi. Och omodernt. Med största sannolikhet kan er fastighet energieffektiviseras mer än ni tror.

Underhållsplan Grön är en lika omfattande underhållsplan som vår vanliga underhållsplan, men med ett väsentligt tillägg. Nämligen att den granskar fastigheten extra noggrant även ur ett energiperspektiv och kopplar ihop möjliga energibesparingsåtgärder med er fastighets underhållsbehov.

Genom att kombinera underhållsprojekten med energieffektiviserande åtgärder kan stora besparingar göras, och investeringarna blir betydligt mer lönsamma än om åtgärderna genomförs var för sig.

Med Underhållsplan Grön vet ni inte bara hur ni ska underhållsplanera. Ni vet också hur ni kan energieffektivisera er fastighet, hur mycket energi och pengar ni kan spara, och hur energieffektiviseringen kan kopplas samman med fastighetsunderhållet. I Underhållsplan Grön hittar ni alla fakta ni behöver för att veta vilka moment som bör prioriteras, vilket också ger er ett utförligt och tydligt underlag som gör det enklare att fatta beslut.

Digital underhållsplan med Planima

Vi levererar alla våra planer i PDF samt i det digitala verktyget Planima. Verktyget används för att skapa effektiva och digitala underhållsplaner som ger våra kunder full kontroll och översikt över deras fastigheter. Planima är ett kraftfullt verktyg som möjliggör smidig och intuitiv hantering av underhållsbehov, vilket sparar tid och minskar kostnader.

Fördelar med Planima
Bostadsrättsföreningar
Planima är skräddarsytt för bostadsrättsföreningar och erbjuder en plattform som ger detaljerad överblick över alla underhållsåtgärder. Detta inkluderar kostnadsberäkningar, tidsplanering och prioriteringar, vilket hjälper föreningar att fatta informerade beslut och planera långsiktigt.

Oslagbar Överblick
Med Planima får fastighetsägare och förvaltare en oslagbar överblick över fastigheternas underhållsstatus. Verktyget visualiserar underhållsbehov på ett enkelt och tydligt sätt, vilket underlättar planering och uppföljning.

Användarvänlighet
Planima gör underhållsplanering roligt och engagerande. Verktyget är användarvänligt och anpassningsbart, vilket gör det enkelt att använda för alla medlemmar i en förening eller förvaltningsteam.

Vill du få en kostnadsfri offert att visa upp för resten av styrelsen? Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så kontaktar vi dig! 

Exempel på underhållsplan

Vill du se själv hur smidigt det kan vara? Få ett exempel på en underhållsplan!