Nordiska museet – med inspiration från renässansen

Nordiska museet på Djurgården i Stockholm är Sveriges största kulturhistoriska museum, med över 1,5 miljoner föremål i samlingarna. Museet sammanfattar sin uppgift som ”Samla, vårda, visa” och bevarar och levandegör minnet av livet från 1500-talet fram till nutid.

Utställningarna visar svenska trender och traditioner, hem och bostad, kläder och mode samt seder och bruk. Grundaren Artur Hazelius motto för Nordiska museet var ”Känn dig själv”, och det används fortfarande i museets logotyp.

Artur Hazelius, som även grundade Skansen, började 1872 samla föremål, folkminnen och litteratur och kallade dem för ”Skandinavisk-Etnografiska samlingen”. Till sin hjälp hade han ett organiserat nätverk av ideellt arbetande ”skaffare” runt om i landet. Skaffarna hade till uppgift att i egenskap av ombud för museet samla in föremål från sina hemtrakter.

Föremålen visades i Davidsons paviljonger på Drottninggatan 71, men lokalerna blev snart för små för den snabbt växande samlingen. En fond för uppförandet av en ny museibyggnad inrättades och kungen upplät en tomt på Lejonslätten för ändamålet.

Nordiska museet – Ett museum i form av ett nordiskt renässansslott

 

Nordiska Museets gavelfasad
Nordiska Museets mäktiga exteriör med sina tinnar och torn.

 

Byggnationen av Nordiska Museet startade 1888, efter ritningar av Isak Gustaf Clason. Arkitekten inspirerades av nordeuropeisk 1600-talsrenässans och tanken var att byggnaden skulle se ut som ett nordiskt renässansslott, såsom exempelvis Fredriksborgs slott i Danmark. 1897 var den norra delen färdig men det skulle ta ytterligare tio år innan Nordiska Museet var färdigställt och kunde invigas.

Från början planerade man att museet skulle bli fyra gånger större, men det fick minskas på grund av tids- och penningbrist. Endast en av de fyra planerade längorna blev färdigställd. Den stora hallen liknar långskeppet i en gotisk katedral med höga valv och pelare och var ursprungligen främst avsedd som festsal för stora nationella fester och högtider.

Med en längd på 126,5 meter och höjd på 24 meter är hallen ett av de största icke kyrkliga rummen i Sverige. Det allra största är Globen.

Den magnifika och storslagna arkitekturen bjuder på många små och intressanta detaljer för den som tittar närmare. Skulpturer är exempelvis uthuggna i balustrader och kolonnkapitäl (den utsmyckade toppen av pelare). Runt huvudentrén finns skulpturer och reliefer av den kända skulptören Carl Eldh. Väl inne möts man av Carl Milles kolossala staty av Gustav Vasa.

Nordiska museet är en arkitektonisk pärla som är synnerligen väl värd ett besök för sin imponerande arkitektur såväl som för sina samlingar.

Strömsborg: Den mäktiga byggnaden på den pyttelilla ön

29 september 2016
Byggnader

Härlanda fängelse

28 april 2017
Byggnader

Sofia Kyrka - Sveriges hippaste kyrka på toppen av SoFo

30 november 2016
Byggnader

10 vårtips till fastighetsägare

11 mars 2018
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Kvibergs Kaserner | Ett av Sveriges mäktigaste militära byggnadsverk

4 november 2016
Byggnader

Härlanda fängelse

28 april 2017
Byggnader

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap