Projektledning

Byggprojekt är komplexa, och beställaren har stort ansvar. Som byggprojektledare är vi ert sakkunniga ombud och driver projektet från idéstadiet till färdigt resultat.

Byggprojektledning med hållbarhet och långsiktighet, oavsett storlek på projekt

Sustends uppgift som byggprojektledare vid nybyggnation, ROT– eller installationsprojekt är att se till att hela byggprocessen löper smidigt. Att ingenting går fel. Det är vi som ska få det att fungera.

Vi leder byggprojekt. Det innebär att vi hjälper fastighetsägare och organisationer med byggprojektledning, projekteringsledning, installationssamordning och byggledning. Du kanske ska bygga ett nytt shoppingcentrum, utveckla ditt kontor eller så står kanske din bostadsrättsförening inför ett större fönsterbyte som ni behöver hjälp med. Oavsett vilket projekt du planerar sätter vi ihop ett projektteam efter behov och komplexitet.

Från förstudie och programskede till projektering, upphandling och produktion

Vår kunskap och kompetens innebär att vi kan hantera alla delar av byggprocessen. Såväl inom nyproduktion som ROT-projekt. Bland våra kunder återfinns bland annat stora internationella byggherrar, kommuner, fastighetsbolag, industrier, förvaltare och bostadsrättsföreningar. 

Projektledning för Bostadsrättsföreningar

Sedan 2009 har Sustend hjälpt över 1 500 bostadsrättsföreningar med sitt underhållsarbete. Oavsett vilket projekt som ska utföras – stambyte, takbyte, installation av solceller, fönsterbyte eller någon annan typ av renovering – så behöver du ett sakkunnigt ombud som förstår sig på hur det är att jobba mot bostadsrättsföreningar. Vi är väl medvetna om att inte bara de tekniska aspekterna spelar roll, utan att det även finns kvarboende människor att förhålla sig till. Vi förstår också en bostadsrättsförenings ekonomiska förutsättningar, och är vana vid att arbeta mot en begränsad budget. Därför
kan vi ger er goda råd avseende hur projektet bör läggas upp för att budgeten ska kunna hållas utan att kvalitén blir lidande. Vid planeringen av ett byggprojekt finns det mycket att tänka på, här ger vi värdefulla tips på vad styrelsen i din förening ska tänka på infört ert kommande projekt.

Vi har ett utarbetat 5-stegs program för bostadsrättsföreningar som tydligt beskriver vårt arbetssätt och vad ni i styrelsen kan förvänta er, läs mer här.

Energieffektivisering

Att energieffektivisera och framtidsrusta sina fastigheter har aldrig varit så relevant som nu. Vi hjälper er att se över möjligheten att välja mer energibesparande alternativ för ert underhållsprojekt så att de långsiktiga driftkostnaderna kan reduceras. Från vår erfarenhet kan vi konstatera att det allt som oftast, i slutändan, blir mest kostnadsoptimalt att kombinera energieffektiviseringsåtgärder med befintligt renoveringsbehov. Även om den initiala investeringen är större gör ni långsiktiga besparingar i form av lägre driftkostnader. Läs mer om hur vi hjälpt HSB Brf Korndahl att rusta upp sina fastigheter från energiklass G till energiklass B