12 av tätskikt 20 läcker – nedslående testresultat

Är det någonting man absolut aldrig ska slarva med vid nybyggnation och renovering så är det tätskiktet i våtutrymmen. Vattenskador är den allra vanligaste typen av skada i bostäder, och renoveringarna som krävs blir ofta både dyra, tidskrävande och omfattande. För att inte tala om hur besvärligt det kan vara för den boende att behöva klara sig utan sitt badrum en längre tidsperiod.

Tätskiktets uppgift är att helt och hållet hindra fukt att komma i kontakt med golv och väggar, och sitter idag oftast bakom kakel och klinker. Minsta lilla fukt som tränger igenom kan ge upphov till skador och mögel.

Oftast tar det flera år innan vi upptäcker läckagen i våra badrum och då är risken mycket stor att det hunnit bli en totalskada

För två år sedan lät Länsförsäkringar genomföra ett test av de tätskikt som är vanligast i svenska badrum. Hela 17 av 20 testade tätskikt släppte då igenom fukt. I år har ett nytt test genomförts och resultatet är något bättre, om än långt ifrån bra. I det nya testet läckte fortfarande 12 av de 20 testade tätskikten. Testet utfördes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), på uppdrag av Länsförsäkringar. Alla tätskikt som testades tillhörde de vanligaste tätskikten i Sverige, samt är branschgodkända och CE-märkta.

”Tätskikten läcker vid skarvar och anslutningar, till exempel vid golvbrunnen. Oftast tar det flera år innan vi upptäcker läckagen i våra badrum och då är risken mycket stor att det hunnit bli en totalskada. Normal livslängd för ett badrum är 25–30 år, och så länge tycker vi också att tätskiktet ska hålla”, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Så här utfördes testet av tätskikten:

En provlåda byggs för varje tätskikt som ska testas. Den ska simulera ett badrum, och förses därför med installationer som golvbrunn och avloppsrör enligt svenska normer. Därefter utsätts ”badrummet” för olika belastningar. Tanken är att funktionsprovningen ska motsvara 30 års användande, vilket är den tidsperiod man vanligen räknar med att ett våtrum ska hålla. Efter att testerna genomförts lossas tätskiktet från lådan, och det kontrolleras om någon fukt har trängt igenom.

  • Tätskiktet på golvet i provlådan ställs under vatten under 24 timmar vid två tillfällen.
  • En sandsäck på 30 kg släpps tre gånger på fem olika punkter.
  • Brunnar, rörgenomföringar och hörn utsätts för omväxlande 60 grader varmt och 10 grader kallt vatten.
  • Testet avslutas med att golvet utsätts för 10 centimeters vattentryck i sju dygn.

 

DuschmunstyckeNu kan man ha i åtanke att tätskikten i testerna utsätts för ganska stora påfrestningar, större än de flesta våtrum någonsin utsätts för. Å andra sidan är det ju vid sådana tillfällen som det är extra viktigt att tätskiktet verkligen håller. Byggkeramikrådet (BKR), som avgör vilka tätskikt som ska bli branschgodkända, har ifrågasatt Länsförsäkringars test. ”Testerna har genomförts i laboratoriemiljö, vilken skiljer sig väsentligt från en vanlig funktionsmiljö. I testerna är det endast tätskiktet som monterats, utan spackel, fästmassor och keramiskt ytskikt. I normal funktionsmiljö i ett badrum utsätts inte tätskikten alls lika hårt som vid testet”, skriver BKR i sin kritik. Man menade också att vare sig antalet reklamationer eller Länsförsäkringars egen skadestatistik gav stöd åt att testresultatet speglade verkligheten.

Länsförsäkringar poängterar dock att deras försäkring fortfarande gäller för alla tätskikt som testats, under förutsättning att de är rätt monterade.

Chansa aldrig med tätskiktet. Se till att det blir rätt ifrån början!

Som besiktningsmän och projektledare som ofta arbetar med flerbostadsfastigheter så kan vi konstatera att läckande tätskikt ofta är ett större problem än många tror. Främst för att problemen ofta är dolda och hinner ge upphov till omfattande skador innan de upptäcks och åtgärdas. Därför är det otroligt viktigt att använda sig av beprövade och godkända system som monteras av certifierade entreprenörer.

Går du själv i tankarna på att bygga nytt eller renovera ditt badrum? Eller misstänker du att tätskiktet inte riktigt håller tätt på alla ställen? Ta inga risker eller genvägar, det kan stå dig dyrt i slutändan. Kontakta oss för rådgivning eller besiktning, vi hjälper dig!

Läs mer:

Läs om testet på Länsförsäkringars hemsida
Byggkeramikrådets invändningar till 2016 års test