Frågan alla arkitekter borde ställa sig

Hur ofta får arkitekterna bakom nybyggda bostadshus egentligen reda på hur de boende sedan upplever lägenheten, byggnaden och området? Fungerar det som det var tänkt? Hur är miljön? Vad är bra och vad är mindre bra? Dyker det upp problem man inte förutsåg? Vad kan man förbättra och vad kan göras bättre nästa gång?

De flesta arkitekter släpper ifrån sig projektet när de är klara med sitt arbete, men en ambitiös arkitektbyrå i Stockholm bestämde sig för att inte sluta där.

Kod Arkitekter bor i huset de ritade

Kod Arkitekter köpte en lägenhet i ett nyproducerat hus som de själva ritat, i kvarteret Rosteriet; ett bostadskvarter med 225 lägenheter samt kommersiella lokaler, förskola och garage i Liljeholmen i Stockholm. I tur och ordning fick sedan alla anställda provbo en period i lägenheten, antingen ensamma eller tillsammans med sin familj. Utöver att själva skapa sig ett intryck av hur väl slutresultatet uppfyllde målsättningarna fick de även kontakt med grannarna och därmed insikt i hur andra upplevde boendet.

”Genom köpet såg vi möjligheten att utvärdera vårt projekt ordentligt och samtidigt lyfta frågan om vikten av självkritik och erfarenhetsåterföring i arkitektbranschen – Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter”

Utöver de egna observationerna ställer man frågor till både boende som förbipasserande, samt genomför en studie där lägenheternas planritningar jämförs med hur de boende valt att möblera i verkligheten. Arkitekterna som trodde att de skapat ett modernt och tyst hus blev något överraskande av att vissa boende upplevde huset som lyhört, trots bullersäkra fönster, stomme av betong och tjocka väggar. Arkitektbyråns slutsats är att ljudet färdas via ventilationssystemet, vars kanaler är ingjutna i bjälklagen. En viktig insikt inför framtida projekt.

När det gäller arkitekturen märktes en tydlig uppdelning mellan yngre och äldre. Yngre personer ansåg att huset var ”modernt och coolt” medan de äldre hellre hade sett att det hade en tegelfasad så att huset mer smälte in i den omgivande miljön.

Inflyttning påbörjades 2016. Efter att Kod Arkitekter provbott klart är det tänkt att lägenheten skall användas dels till kontor och dels som utställningslokal med information om byggnaden och dokumentation från bostadsundersökningen.

”Vi hoppas få värdefulla insikter om vårt eget arbete som kan användas i framtida projekt. Vi vill se om de bostäder vi ritar hänger med i samhällsutvecklingen, lever de upp till människors behov idag? – Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.”

 

Vi på Sustend applåderar Kod arkitekters initiativ och hoppas att fler aktörer tar till sig deras synsätt!