Hissar

Framtidens intelligenta uppkopplade hissar

I framtiden är stillastående hissar ett minne blott

Även om det naturligtvis är bra motion att gå i trappor, så uppskattar få människor när den hiss de vill använda inte fungerar.Trots regelbunden service inträffar oväntade driftsstopp på grund av tekniska fel relativt ofta. Framtidens hiss kommer att vara intelligent nog att analysera och ställa diagnos på sig själv. Den kommer själv tala om när det börjar bli dags för service eller att byta ut reservdelar. Akuta utryckningar på grund av oväntade tekniska fel undviks, vilket kommer minska kostnaderna för fastighetsägarna och dessutom maximera hissens livslängd. Eftersom underhållsåtgärderna kan planeras i tid kan serviceteknikerna dessutom schemalägga dem på en tid då hissen inte är så belastad.

Hissleverantör genomför pilotprojekt med uppkopplade hissar

Hissleverantören KONE genomför nu tillsammans med fastighetsbolaget Humlegården ett pilotprojekt med uppkopplade hissar. Hela 200 parametrar mäts kontinuerligt, bland annat temperatur, hastighet och vibrationer. Varje sekund skickar sensorer i hissen information till en internetbaserad plattform och värdena analyseras i realtid. Den nya tekniken gör det möjligt att följa vad som händer med hissen, och på så sätt kan man agera i god tid innan driftsstoppet blivit ett faktum.

Tiden går aldrig så långsamt som när man väntar på en hiss som inte kommer.

– Vi vill bidra till en bättre livsmiljö och ökad kvalitet för alla våra kunder. Våra hissar är en viktig del när det gäller att skapa en bekymmersfri vardag för våra hyresgäster, där allt bara ska fungera. Hissar är en viktig del av entrén och ofta det första intrycket av ett kontor. Tiden går aldrig så långsamt som när man väntar på en hiss som inte kommer. När vi använder realtidsinformation från våra hissar förbättrar vi upplevelsen för alla som dagligen använder hissarna i våra byggnader, säger Peter Lind, Fastighetschef på Humlegården i en artikel som publicerats på Byggvärlden.se.

Hissknappar– Den ökande urbaniseringen i världen, med högre hus och fler människor i städerna, ställer ännu högre krav på smidiga flöden och tillgänglighet. Vårt mål är att alla våra hissar ska vara uppkopplade mot molnet inom några år, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien.

Vi på Sustend applåderar alla projekt och innovationer som syftar till att underhåll ska ske förebyggande. Som när det gäller allt fastighetsunderhåll blir det enklare och smidigare och dessutom alltid billigare i längden.

Läs mer på Byggvärlden.se

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64