Aftonen 7 | Stambyte

Sustends Uppdrag: Projekterings- och projektledning

Projekttyp: Stambyte med komplett badrumsrenovering

Förutsättningar: 65 lägenheter med kvarboende hyresgäster

Entreprenadsumma: 14 500 000 kr

 

< Tillbaka till referenssidan