Aftonen 7 | Stambyte

Sustends Uppdrag: Projekterings- och projektledning

Projekttyp: Stambyte med komplett badrumsrenovering

Kort information om projektet: Stambyte på 65 lägenheter med kvarboende hyresgäster.

Entreprenadsumma: 14 500 000 kr